Asbjørn Blokkum Flø

Du kan besøke Asbjørn Blokkum søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Asbjørn Blokkum sitt atelier er Torggata 11, 0181 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Oslo S

Asbjørn Blokkum Flø har gjennom en rekke installasjoner arbeidet frem en kunstnerisk praksis der klingende lyd og ontologiske problemstillinger undersøkes parallelt. Arbeidene behandler lyden på samme tid både som meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine arbeider har han behandlet både musikkhistoriske objekter så vel som sosiale rom. I installasjonen Ragnarok (National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russland; Kunsthøgskolen i Oslo, 2011) ble Richard Wagners femten timers opera Der Ring des Nibelungen komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel, mens i installasjoner som Dobbeltgjenger (Bergen kunsthall, 2014) og Vardøger (2020) står lydens materialitet og klingende metallobjekter i sentrum. Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare, enn de er kjølige og teoritunge.

Lydkunst

Xx 78a3144 copy
Asbjørn Blokkum Flø, Electric Rain (2018), sound art, Atelier Nord
Doppelganger
Asbjørn Blokkum Flø, Doppelgänger (2014), sound art, Bergen Kunsthall
Russland01
Asbjørn Blokkum Flø, Ragnarok (2011), sound art, NCCA (National Centre For Contemporary Art), Kaliningrad, Russia
Docu
Performance of Arne Nordheims Vevnad, documenta XIII, Kassel, 2012.

Planlagte prosjekter og utstillinger

2020 Elekrisk regn Krems, separatutstilling, Klangraum Krems, Krems, Østerrike.

CV

Asbjørn Blokkum Flø (1973), er født i Volda og bor i Oslo.

Utdanning:
2004-2006 Diplomstudiet i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
2001-2002 Studieopphold ved Technische Universität Berlin, Kommunikationswissenschaft, Elektronisches Studio
1992-1999 Kandidatstudiet i komposisjon og orgel, Norges Musikkhøgskole

Utvalgte utstillinger:
2020 Elekrisk regn Krems, separatutstilling, Klangraum Krems, Krems, Østerrike.
2020 Vardøger, arbeid under utviklling, separatutstilling, Bergen.
2018 Elektrisk regn, separatutstilling, Atelier Nord, Oslo.
2014 Doppelgänger, Bergen Kunsthall, Bergen
2011 Ragnarok, NCCA (National Centre For Contemporary Art), Kaliningrad, Russland
2011 Ragnarok, Kunsthøyskolen i Oslo, Ultimafestivalen, Oslo
2010 Hverdagsfilter, Grønland kammermusikkfestival, Oslo
2004 Lydspor, Norsk Form, Ultimafestivalen, Oslo
2002 Norge – et lydrike, Oslo Sentralbanestasjon, Rom for kunst, Ultimafestivalen, Oslo
2004 Erotogod, DEAF, (Dutch Electronic Arts festival) Rotterdam, Nederland
2004 Erotogod, Atelier Nord, Oslo
2001 Erotogod, Henie-Onstad kunstsenter, Ultimafestivalen, Oslo
2000 Spranget, Nationaltheatret, Ibsenfestivalen, Oslo
1999 Spranget, Kunstnernes hus, Oslo

Andre utvalgte prosjekter:
2019 Bygging av prototyper til Elektrisk regn Krems, Klangraum Krems, Østerrike.
2018 Urfremføring av Svart regn for elektronikk og musikere, Ultimafestivalen, Oslo.
2015 Dobbeltgjenger, artikkel og presentasjon, ICMC, Denton, USA.
2015 Dobbeltgjenger, artikkel og presentasjon, NIME, Baton Rouge, USA.
2014 Analogique, urfremføring under Ekkofestivalen i Bergen
2012 Opphold ved universitetet i Huddersfield og Centre for Research in New Music
2012 Fremføring av Arne Nordheims verk Vevnad, under åpningsuken på documenta XIII, Kassel, Tyskland
2012 Reunion, nytt verk sammen med gruppen Skrr, Ultimafestivalen
2011 Materiaal og Textuur – elektroniske komposisjoner
2007 Ciaccona, elektronisk miniatyr, bestilling fra Ny Musikk
2005 Istanbul, radiofonisk verk, Norges bidrag til Prix Italia, bestilling fra NRK
2003 trees which from dropped, leaf. For sinfonietta, fremført av Trondheim Sinfonietta
2003 Norge – et lydrike II, norges bidrag til Ars Acustica, bestilling fra NRK
2003-2007 Earbitten I-III, elektronisk verk, Ultimafestivalen 2003, BEK 2006, Norges Musikkhøgskole 2007
2002 Ritratto di Cittá, elektroakustisk verk, bestillingsverk fra Ny musikks Komponistgruppe
2000/2011 I Guess I’ll Have To Dream The Rest, piano solo
2000 Fallet for saksofon, kontrabass og akkordeon. Bestilling fra trioen Poing
2000 Skutt i hagestolen, teatermusikk

Utvalgte publikasjoner om kunstneren:
2019 Cerpina, Zane: Electric rain, Pnek files, #1 2019
2018 Kverndokk, Kristin: Elektrisk regn, NRK P2, oktober 2018
2018 Gjessing, Mona Dorothea: Elektrisk regn, Billedkunst, høsten 2018
2017 Haraldstad Delmas, Bente: Yrke, lydkunstner, utdanning.no, oktober 2017.

Utvalgte publikasjoner av kunstneren:
2018 Materiality in Sound Art. Organised Sound, Cambridge University Press, UK.
2017 Harry Bertoias lydkunst. Ballade.
2017 Once you enter the world of Bertoia you don’t want to leave. The Formant.
2016 Time, timbre and text, Chopin instituttet, Warszawa.
2015 The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger, ICMC, USA.
2015 Doppelgänger, A solenoid-based large-scale sound installation, NIME, USA.
2014 Når klang tas fra hverandre. Lydskrift nr. 1 2014
2014 30 år i elektronisk kunst. www.ballade.no 2014
2013 Minnebobler – en introduksjon til Arne Nordheims elektroniske musikk. Bokkapittel, Henie Onstad Kunstsenter
2012 Memorabler – Arne Nordheims elektroniske musikk. Lydskrift nr. 1 2012
2008 En høyere lovmessig orden. Tre artikler om Stockhausens elektroniske musikk. NOTAM