Calle Segelberg

Du kan besøke Calle søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Calle sitt atelier er Waldemar Thranes gt 70, 0173 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Alexander Kiellands plass

Maleri

01calle
Troyons svävande ko
Logo till 30 översikt
Logo till 30-åriga kriget
Khio ka ma avgang 2018 webres 19
Utan titel 4