Camilla Dahl

Du kan besøke Camilla søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Camilla sitt atelier er Drøbakgata 1, 0463 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Sagene

Som kunstner og samfunnsviter ønsker jeg å belyse samtidsspørsmål og bidra til økt bevissthet om emner som etikk, humanisme, menneskerettigheter og demokrati fra et kunstnerisk ståsted. Jeg er opptatt av fomidling og refleksjon og mener at det i skjæringspunktet kunst, akademisk kritisk tekning og publikumsinvolvering ligger et stort potensiale for kunnskapsbygging og bevistgjøring både hos kunstner og publikum. Jeg jobber i ulike teknikker og materialer.

Mixed

P1030119
Camilla Dahl, Border Threads, textile collaborative work, 5m x 4m 2019, Vippa Oslo
P1030122
Camilla Dahl, Border Threads , backdrop

Planlagte prosjekter og utstillinger

Border Threads , Vega Scene Human dokumentarfilm festival mars 2020

Border Threads is a socially engaged art project about borders where we work together across borders. Several hundred pieces of small artworks produced in workshops in Oslo, Turkey, Lebanon, Syria and Greece will be stitched together and made into a big cover . Every individual piece will tell it´s own story about individuals and borders.
In a contemporary global and digital world where goods, money and information have an increased freedom of movement we also see an increasing restriction on the movement of migrants and refugees. Because of borders many participants in this project cannot travel, but their work will tell their stories for them.
#Border Threads is a project by the artist Camilla Dahl, co-producer of the art project Migrant car in the Oslo Biennale part 1.
https://mcprojects.blog/2019/09/05/border-threads/

CV

CV
Utdanning:

2018- d.d. Master Kunst i Samfunnet, Oslo Met
2018: Masteremne i Artbased Ethnography, Universitetet i Agder, fakultet for Kunstfag. Feltarbeid Lesvos juni 2018.

2015: Forelesninger i nyere kunsthistorie ved Kunsthøgskolen i Oslo
2013-2014: Etterutdanning i kunsthistorie Kunsthøgskolen i Oslo

Nydalen kunstskole
2012-15: Billedkunstutdanning

Universitetet i Oslo
1995: Statsvitenskap hovedfag, demokrati og menneskerettigheter, komparativ politikk
1990: Statsvitenskap mellomfag
1989: Spansk grunnfag
1988: Forkurs i spansk, fonetikk og språkvitenskap
1988: Sosialantropologi grunnfag
1987: Statsvitenskap grunnfag

Yrkeserfaring:
2014-d.d: Kunstnerisk virksomhet, selvstendig næringsdrivende
2013- d.d: Arbeids- og velferdsdirektoratet –Forretningsarkitekt, prosjektleder, digitalisering og tjenesteutvikling
2009 – 2013: Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartmentet – Seniorrådgiver, regjeringens digitaliseringsprogram
2009: Kommunaldepartementet –Delprosjektleder e-valgsprosjektet
2000-2008 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utstillinger:
2020: Border Threads, School of Arts, Design, and Media , Artistic Research Symposium, mars
2020: Vega Scene- Border Threads, HUMAN dokumentar fillmfestival, februar
2019: Border Threads, worksshop og utstilling VIPPA Oslo
2019: Juni-sep: Grenser, Installasjon og film, Karnevalet, Interkulturelt museum Oslo
2019: April: Grenser, Installasjon og film, Sagene Kunstsmie
2018: Oktober: Site Lesvos ; Kollektivutstilling Verkstedhallene Kristiansand
2018: Oktober: Kunst Rett Vest, Drammen Museum, Installasjon i container,
kollektivutstilling Kommunegården i Bærum

2018: Februar: Sagene Kunstsmie (rom for kunst) Separatutstilling og boklansering
2017: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2017: Hardingart, Kollektivutstilling
2016: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2016: Galleri S9, kollektivutstilling
2015, 2016, 2017, 2018: Oslo Open, Kollektivutstilling Sagene Kunstsmie
2015: Albin Art, separatutstilling

Stipender/prosjektstøtte:
2019: Produksjonsstøtte medprodusent Migrant Car, Oslo Biennalen
2018: Prosjektstøtte fra Kunst Rett Vest til containerprosjekt
2017: Prosjektstøtte fra Fritt ord boka Kunsten å flykte
2017: Støtte fra Kulturrådet til boka Kunsten å flykte

Juryering:
2020: School of Arts, Design, and Media , Oslo- call for contributions Artistic Research Symposium 2020
2018: Kunst Rett vest,
2016, 2017, 2018: Oslo Open

Annet:
2019: Border Threads Workshop Skaramangas refugee camp Athen, Interkulturelt museum i Oslo, VIPPA Oslo
2018:- Forelesning Kunstfag Universitet i Agder om Boka “Kunsten å flykte”
- Boka Kunsten å flykte pensum for Bachelor emne kunstfag Universitetet i Agder
/panelsamtale Kunsten å Flykte Human dokumentarfilmfestival og
Deichmanske Bibliotek

2016, 2017, 2018, 2019: Kalenderbrua; utendørs kalender prosjekt om Barns rettigheter på CUBA broen, Oslo
2016: Workshop Prosjektet PAX med elever Ila skole Oslo

Verv: Styremedlem Refugees Welcome Norway 2019-2020, Refugees Welcome to Oslo 2018-2019