Katja Høst

Du kan besøke Katja lørdag 18. april 12:00—18:00
Adressen til Katja sitt atelier er Dr. Dedichens vei 26, 0675 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Trosterud

Jeg observerer elementer og detaljer i hverdagslige fenomener som trigger min nysgjerrighet. Når trigget jobber jeg med å trekke ut, forstørre og destillere disse elementene, hva enten det dreier seg om forestillinger vi har, kulturelle praksiser og relasjoner, eller objekter vi omgir oss med. Ambisjonen er at denne bearbeidingen av det familiære skal åpne for refleksjoner og spørsmål om levd liv, noen ganger med utgangspunkt i individet, andre ganger samfunnet.

Metode og teknikk er prosjekt- og kontekst avhengig og spenner fra inngrep med beplantning i landskap til installasjoner med lyd og bilde. En evig kjærlighet til den umulige størrelsen vi kaller «virkeligheten» bidrar imidlertid til at fotografi og video er sentrale medier i den samlede produksjonen.

Fotografi

Postkort 13
Y-blokka
Postkort 6
Postkort 16
Postkort 11

Planlagte prosjekter og utstillinger

Bok prosjekt Y-blokka planlagt lansert i april 2020. Y-blokka prosjektet er nå en del av osloBIENNALEN; 24 postkort med fotografier av Y-blokka er utplassert på en rekke offentlig tilgjengelige steder i Oslo. (https://www.oslobiennalen.no/event/katja-host-y-block/)

Arbeider for tiden med en utsmykking til Trosterudparken som del av Haugerudbekken (https://www.haugerudbekken.no/). Ferdigstilles i 2022.

Workshop og visning på Tenthaus med Liva Mork i 2021.