18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Jacobsson, Ewa

Installasjon, visuelle objekter med lydkilde

Installasjon, visuelle objekter med lydkilde

Billedkunstner, lydkunstner, komponist.

Avansert teknikk kombinert med low-tech reflekterer mitt interesse for transport av mening, eksistensielt eller politisk, gjennom ulike media. Publikum, forbipasserende og tilfeldigheter er medregnet.
Feltopptak siden 80tallet. Jeg samler bortkasta objekter fra stedet og bruker materialer som marsipan, olje, stål, wire, foto, tegning.
Steds-spesifikke installasjoner med bilder, lyd og preparering av rom, rene lyd-komposisjoner og live performance.
Jeg jobber i utstillings- og konsertrom og i andre sammenheng, også arbeider for gaten og/eller involvering av publikum.

Medlem av NBK, BOA, NKF, FFF

Medlem av NBK BOA NKF

Åpent på: Søndag

Adresse

Maridalsveien 3, 0178 Oslo

sopranotronic.wordpress.com