18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Holene, Bjørg

olje + tempera

Kultur er en kompleks helhet hvor døden ikke bare er
et grunnleggende biologisk fenomen men også
et sammensatt felt av følelsesladde erfaringer.

Medlem av 917331944

Dsc 5235 (3)
Irrganger 1
Img 1285 – kopi (2)
Celler 1
Img 1285 – kopi (3)
Celler 2
Dsc 5235 (6)
Irrganger 2

Planlagte prosjekter og utstillinger

Utstilling 2021

CV

www. bjorg-holene.com

Åpent på: Lørdag

Adresse

Rom 4008, Hovinvn.1, 0576 Oslo
Tøyen T-bane

www.bjorg-holene.com

Arrangement

-