Bjørg Holene

Du kan besøke Bjørg lørdag 18. april 12:00—18:00
Adressen til Bjørg sitt atelier er Hovinveien 1, Rom 4008, 0576 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Tøyen / Ensjøveien / Munchmuseet

Kultur er en kompleks helhet hvor døden ikke bare er
et grunnleggende biologisk fenomen men også
et sammensatt felt av følelsesladde erfaringer.

olje + tempera

Dsc 5235 (3)
Irrganger 1
Img 1285 – kopi (2)
Celler 1
Img 1285 – kopi (3)
Celler 2
Dsc 5235 (6)
Irrganger 2

-

Planlagte prosjekter og utstillinger

Utstilling 2021

CV

www. bjorg-holene.com