Eva Rosa Hollup

Du kan besøke Eva Rosa søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Eva Rosa sitt atelier er Wergelandsveien 17, 0167 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Holbergs plass / Nationaltheatret

Eva Rosa Hollups praksis består hovedsakelig av arbeid med video, tekst, lyd og fotografi. Tematikken er basert på ulike former for virkelighet knyttet opp mot spesifikke deler av den ville naturen og/eller deler av samfunnet og enkeltindividets virkelighet. Eva Rosa Hollup fullførte sin master ved kunstakademiet våren 2019. Avgangsarbeidet var et videoinstallasjonsprosjekt (Farm) i samarbeid med Ye Gyoung Choi om øya Sleneset i Nordland og om de nærliggende lakseoppdrettsannleggene. På øya Sleneset har hun også arbeidet med en serie fotografier om fordrevede alger kalt Fordrevet Arrangement (2015-d.d.) To av fotografiene er blitt innkjøpt av REV Ocean gjennom Tokonoma. Eva Rosa Hollup har tidligere stilt ut fotografier som en del av gruppeutstillingen Lucia (2017) på QB galleri og viste duo-utstillingen Wrapping Remnants med Espen Kvålsvoll på Noplace (2016). Hun har også deltatt i ulike screeningprogram med kortfilmen Menneskeapparat (2018), samt vist videoinstallasjonen Puff (2018) på Akademirommet, Kunstnernes hus. Eva Rosa Hollup har i 2019-2020 FKDS studiostipend på Kunstnernes hus.

Fotografi, video, lyd, tekst, installasjon

Ka ma avg2019 final webres(srgb) 087
Farm
3puffportfolio2evarosaholluproald
Puff
Erhr5fordrevetarrangement125x100cm
Fordrevet Arrangement Nr. 4, 2018
Nr.21 2018
Fordrevet arrangement nr. 21, 2018

Puff documentation (excerpt):

https://vimeo.com/321031135/f680d032b6

Farm documentation (excerpt), in collaboration with LEA (Ye Gyoung Choi)

https://vimeo.com/366467266
Password: Farmfarmfarm2019doku

CV

CV Eva Rosa Hollup (f. 13.10.91, Oslo)
www.evarosahollup.no

Utdanning
2017-2019: MFA Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo
2014-2017: BFA Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo
2016: Hochschule für Bildende Kunste Hamburg (Utveksling)
2011-2012: 3-dim, Einar Granum Kunstfagskole

Utstillinger
2019: Plural Plur, Kunstakademiets masterutstilling, Kunstnernes hus, Oslo
2018: Puff, separatutstilling, Akademirommet, Kunstnernes hus, Oslo
2017: Avgangsutstillingen, gruppeutstilling kunstakademiet BA, Kunsthøgskolen i Oslo
2017: Lucia, gruppeutstilling, QBG/Blomqvist Kunsthandel, Oslo
2016: Wrapping Remnants, duo-utstilling, NoPlace, Oslo
2016: Incoming, gruppeustilling utvekslingselever, Hochschule für Bildende Kunste Hamburg 2015: Look at my Formations, duo-utstilling, Skylight, Kunsthøgskolen i Oslo
2010: Strukket inn, separatutstilling, Dortmund Bodega, Oslo
2010: Fremmed sted, separatutstilling, Cyan:galleri, Oslo
2010: Nisjelandet, gruppeutstilling, By:Larm 2010, Oslo

Screening/festival/annet
2018: Skumringsfortelling/Portico/Menneskeapparat/Udgraving, screening Kunstnernes hus kino
2018: Kortfilmfestivalen i Grimstad, representant fra Kunsthøgskolen i Oslo med filmen Menneskeapparat under visningen Filmskolene presenterer
2018: Foto, lyd, klipp på filmen Blakerosten av Ola Sendstad (Guttorm Guttormsgaard venneforening), screening under utstilling på Blaker Meieri
2018: Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag Vårslipp, Screening-programmet, Akademirommet, Kunstnernes hus

Samling
REV Ocean via Tokonoma (to fotografi fra serien Fordrevet Arrangement) Stipend

Stipend
FKDS atelierstipend 2019-2020, Kunstnernes hus Diversestipend for nyutdannede kunstnere 2019, kulturrådet
FKDS prosjektstipend 2017
Trafo.no, 7 prosjektstipend for ulike prosjekt mellom 2009-2014