18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Schafferer-Sigerus, Solveyg Waltrude

bronse

Jeg begynte som billedhugger etter Artium i 1948. Jeg debuterte som tegner og billedhugger i Trondheim Kunstforening 1950 og på Statens høstutstilling med en skulptur i 1951. Siden da har jeg deltatt med 24 skulpturer inntil 1995.
Hovedsaklig har jeg arbeidet med tanke på bronsestøping men jeg har også gjennomført tre store monumenter i granitt og bronse som har tilknytning til siste verdenskrig. Jeg har over hundre større bronseskulpturer innkjøpt og offentlig plassert i Norge og også noen skulpturer innkjøpt og offentlig plassert i Europa og i USA. Jeg har laget mange byster av kjente personligheter og endel er offentlig plassert i Norge,Sverige og i N.Y. I denne presentasjonen vil jeg gjerne vise til mine 4 største bronseskulpturer der jeg har befattet meg med temaer som KRIG /Fred (“Dona nobis pacem” 1984-87 …Sogneprest Asle Engers plass i Oslo) og (“Drøm og virkelighet i en tidsalder” “2003-04)
Jeg har også vært opptatt med eksistensielle spørsmål og skulpturen (”Quo vadis" 1975-78) er resultat av en lang indre prosess i slutten av 70årene. Et ekspl. er offentlig plassert i Winnweiler nær Frankfurt. Skulpturen "I begynnelsen var bildet tar for seg religiøse forestillinger i bilder gjennom tusener av år .Sokkelen er kledd med tallrike små bilder fra skriftløse samfunn .På søylen vises bilder og også tekst fra forskjellige kulturer med skrift men med røttene tilbake til en fjern fortid,De samme symbolske motiver fortsetter i bilder i tusener av år samtidig som myter og dogmer ble nedtegnet,Ettersom samfunnene forandret seg ble også religiøse forestillinger forandret og bilder med eldgamle symbolske motiv ble tolket om, ofte i motsatt betydning.( Ekspl. Slangen og fuglen)

Medlem av NNBK,NBK,OBK,BOA, Bono, Kunstnerforeningen

Tanke
"Quo vadis" H. 225 cm. B.(1975-78)
Dona nobis3
"Dona nobis pacem" H.275cm. B.(1984-87)
I begynnelsen var bildet
"I begynnelsen var bildet" H.320cm B.(1992-98)
Drom og virkelighet i en tidsalder
"Drøm og virkelighet i en tidsalder". 320cm,B (2003-04)

Planlagte prosjekter og utstillinger

Lage ferdig og støpe i gips et uferdig portrett av Dr. Vilhelm Schjelderup (som dessverre døde i 2017.9

CV

CV (Innkjøp og utstillinger kan sees på min hjemmeside, Googles,Solveyg W,Schafferer-Sigerus)

Født 4.april 1928 Norsk statsborger
Mor norsk, far østerrisk (etter krigen svensk statsborger)

Utdannelse:

Realartium/gymnas 1948, Grimeland Oslo, gjennomført på ett år
Trondheim Kunstskole 1948-50
Statens Kunstakademi 1951-55
UiO 1990-1998
Grad: Cand.Philol 1998 (hovedfag religionshistorie)

Stipend: (opplysninger fra NBK)

Oslo,Benneches legat 1953
Trondheim Byes legat 1953
Oslo,Lorch Schives legat 1955
Trondheim, Harriet Baches legat 1956
Statens kunstnerstipend 1956
BKH arbeidsstipend 1957
Oslo, Lorch Schives legat 1966
BKH reisestipend 1971
Statens 3 årige arbeidsstipend 1972-74
Statens garantiinntekt for kunstnere 1978 -95
BKS hjelpefond 1995
(utbetales i 4 rater årlig til jeg dør eller flyttes på institisjon)

Undervisning:

Oslo, Ris høyere skole,tegnelærer 1957-1958
Oslo, lærer i modelleringsklassen Oslo AOF 1976-1986

Foredrag, seminarer, kåserier,omvisninger,
intervjuer lokalradioer..

Verv
Styremedlem OBK

Konsulentoppdrag
Utsmykking Bøler svømmehall 1982

Åpent på: Lørdag

Adresse

Nøklesvingen 32, 0689 Oslo
Bøler Tbanestasjon, Skullerudbanen,Nr.3

googles solveyg w.schafferer