18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Flakk, Monica

Skulptur, Foto

Arbeidene mine har stein som omdreiningspunkt.
Geologisk tid og fenomen er overordnede tema, med underliggende referanser til kunsthistorien.

Ved å bearbeide steinmaterialet jeg samler inn gjennom detaljerte avstøpninger, går steinen fra original til kopi. Steinavstøpningen arkiveres steinen i et nå.
Gipssteinen har blitt utgangspunktet for alle mine arbeider. De settes inn i nye sammenhenger gjennom skulpturelle former, enkeltstående på sokler, som motiv for fotografi eller fortolkninger gjennom tekst. Jeg forholder meg hele tiden til det steinene symboliserer utover sin materialitet. Denne nøyaktige og møysommelige arbeidsmåten kan best sammenliknes med en forskers prosess, der innhenting av materiale, bearbeiding og utprøvingen til nytt materiale og til nye sammenhenger, blir likeverdige deler av prosessen.
Aspektene arbeidene består av skal kunne vise til ytterpunktene i steinenes liv, fra fragmentet til de monumentale fjellkjedene. En underliggende motivasjon, er ønsket om at arbeidene skal kunne vise til den formidable avstanden i tiden mellom steinen og mennesket; fordi steinen inneholder en tid uten et identifiserbart endepunkt.
Til nå har avfotograferingen vært et verktøy for å nå tak i nyanser ved steinene jeg ellers ikke hadde nådd tak i. Via utsnittet har fotoet manipulerer skala og påpekt nye landskap, som ikke er geografisk plassert. Fotoene evner å isolere skulpturene i et rom og i en tid uten en bestemt holdepunkt. Her kan fragmentet vise seg som noe monumentalt, fjellet. Utsnittet skal kunne vise til en fortolking av skulptur som geologer fortolker stein, en slags visuell informasjonsbetraktning.

Medlem av NBK, UKS, BONO, NBF

Åpent på: Lørdag

Adresse

Økern Torgvei 1, 0580 Oslo
Økern

www.monicaflakk.com