Heidi Øiseth

Du kan besøke Heidi søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Heidi sitt atelier er Noreveien 24, 0378 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Montebello

Beskrivelse av kunstnerskapet

Kunstnerskapet mitt er forankret i tegning som medium der det stofflige og sanselige er et hovedfokus og dermed også med klare referanser til maleriet. I de siste ti årene har jeg arbeidet på upreparerte lerreter i store formater der flatene bygges lag på lag. Lagene består av tusjavleiringer, malingsrester, kaffesøl, tegning med kull, blyant og pastellkritt, eller med en egen collageteknikk der jeg dekker til partier av flaten med stoffbiter. Arbeidsprosessen min er langsom og tidkrevende. I de repeterende strekene som kan minne om vev og søm, kan det trekkes paralleller til håndarbeid eller tradisjonelt kvinnearbeid fra den hjemlige sfære.
Tematisk handler arbeidene mine om å beskrive psykologiske prosesser og om hvordan noen følelser dekker over andre følelser. Vi ser sekundærfølelsen, men ikke primærfølelsen. Hendelser og minner påvirker livene våre. Jeg beskriver dette ved å viske ut og ved å dekke til med streker eller med collage der gamle tegninger og stoffbiter brukes til å korrigere og skjule. I noen arbeider er gamle klær eller minner, sydd inn i arbeidene. Det å skjule kan også handle om å beholde en viss kontroll over hva som er synlig på overflaten. Likevel er sporene, eller restene av dem; tilstedeværende. Det vi feier under teppet, ligger der.
For tiden jobber jeg med tre prosjekter som er nært beslektet med hverandre og som er forgreninger av et helhetlig og langvarig tegnepraksis. Foruten å arbeide med serielle enkeltverk, er jeg i gang med å utforske romlige arbeider, der veggteppene får en mer fysisk fremtoning ved at de monteres lagvis i rommet, som flak av synlige og skjulte historier og minner.
.

Tusj, kaffe, kull, blyant, aske på upreparert lerret, collage

Img 0246
One Layer 295cm x 300cm, Kunsthal Charlottenborg 2020
 dsc3092 kopi
One layer 295cm x 300cm
 dsc3065b kopi
Two Layer 295cm x 300cm
Img 9733
Marble 150cm x 150cm, Efterårsudstillingen 2019, Den Frie Udstillingsbygning, København

Planlagte prosjekter og utstillinger

2020 KP20 SOLO Kunsthall AArhus, utsatt
2021 Larvik Kunstforening, Bølgen Kulturhus

CV

CV
Heidi Øiseth
Født 26.01.61
Adresse: Jac. Aallsgt.29a, 0364-Oslo
Tlf: 90924902,
E-post: heidi@oiseth.net
Hjemmeside: https://www.heidioiseth.no/

MEDLEMSKAP
NBK, LNM , BOA, TF

UTDANNING
2007 – 2009 Veiledning Markus Brendemoe
2007 – 2009 Veiledning Roar Werner-Eriksen
2002 – 2009 Veiledning Ståle Vold
1995 Einar Granum maleskole,
Fordypning, komposisjon og figurative maleteknikker med
Kenneth Blom
1994 Einar Granum maleskole,
Fordypning, anatomi, fargelære og kunsthistorie med
Thomas Sivesind
1994 – 1995 Fordypning Akt og croquie med J. Cato Bøttger
1992 – 1998 Nydalen Maleskole
1990 – 1993 Oslo Tegne og Maleskole, tegnekurs

STIPEND
2020 Arbeidsstipend Ettårig, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2019 Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2018 Prosjektstøtte, separatutstilling i Tegnerforbundet, Norsk kulturråd
2014 Arbeidsstipend Ettårig, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2013 Statens Diversestipend
2010 Prosjektstøtte, Norsk kulturråd
2008 Reisestipend, Kulturrådet

SEPARATUTSTILLINGER
2018 Behind the Layers, you will maybe find the Surface, Tegnerforbundet
2018 Prosessarbeid, Munchs atelier Ekely, Oslo
2013 Alemset, Galleri Nobel, Oslo
2010 Galleri Gyllenhammar, Tønsberg
2009 Sediments, Galleri BOA, Oslo
2009 Alemset, Galleri Nobel, Oslo
2008 Galleri Henrik Gerner, Moss
2006 Incubato, Galleri Bi-Z, Kristiansand
2001 Den hvite sorgen, Therese Kunstsalong, Oslo
1999 Norsk Hydro, Oslo
1998 Galleri V-17,Oslo

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2020 Kunsthal Charlottenborg, Forårsudstillingen, København
2019 Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København
2017 Å se med egne øyne, Østlandsutstillingen, Reformasjonsutstillingen, Oslo Domkirke
2017 Å Se med egne øyne, Østlandsutstillingen, Reformasjonsmarkeringen i Kiel, Tyskland
2016 Identitet, Østlandsutstillingen, Landesbibliothek, Kiel, Tyskland
2016 Platons Huskestue, Tegnerforbundet
2015 Galleri Telemark
2015 Kunsten å falle utenfor, Rådhuset, Oslo
2015 Østlandsutstillingen, LNM, BOA, Tegnerforbundet
2014 Juleutstilling, Akershus Kunstsenter
2014 Østlandsutstillingen, Kunstbanken Hamar
2014 Åpent Hus, Tegnerforbundet
2013 LNM, auksjon
2012 Åpent Hus, Tegnerforbundet
2011 Galleri Rønningen
2010 Lørenskog Kunstforening
2010 Lines on the move,Tegnebiennalen, MOSS
2010 Østlandsutstillingen, ØKS,
2010 Østlandsutstillingen, Peder Balke Senteret
2009 Høstutstillingen
2008 Stipendutstillingen, Galleri Ramfjord
2008 Østlandsutstillingen, ØKS ( Østfold Kunstsenter)
2008 Østlandsutstillingen, Museum St. Annan, Lybeck- Tyskland
2006 Nasjonal utstilling, Rådhusplassen”LEVE”
2015-2004 Galleri Nobel, Oslo
2007-2004 Galleri B-Z, Kristiansand
2002 Hørte,Telemark
2001 Galleri Compagniet, Kragerø
2000 Bærum Kunstforening

Oppkjøp
Statkorn A/S
Utsmykning/ salg Scenario arkitekt og designkontor

Private samlere
Torstein Tvenge
Erik Henriksen, England
Kristian Kvam

Anmeldelser
Kjetil Røed, Vårt land:
https://www.vl.no/kultur/anmeldelse/ovelser-i-talmodighet-1.1157454?paywall=true
Tommy Olsson, Klassekampen:
https://www.klassekampen.no/article/20180704/PLUSS/180709894#&loggedin=0
Arnt Fredheim, Moss avis:
https://www.moss-avis.no/kultur/kunstanmeldelser/kultur/store-oyeblikk-og-store-uvesentligheter/s/2-2.2643-1.5266436
https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/manedens-tegner-heidi-oiseth