18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
NOTAM
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Øiseth, Heidi

Tusj, kaffe, kull, blyant, aske på upreparert lerret, collage

Beskrivelse av kunstnerskapet

Kunstnerskapet mitt er forankret i tegning som medium der det stofflige og sanselige er et hovedfokus og dermed også med klare referanser til maleriet. I de siste ti årene har jeg arbeidet på upreparerte lerreter i store formater der flatene bygges lag på lag. Lagene består av tusjavleiringer, malingsrester, kaffesøl, tegning med kull, blyant og pastellkritt, eller med en egen collageteknikk der jeg dekker til partier av flaten med stoffbiter. Arbeidsprosessen min er langsom og tidkrevende. I de repeterende strekene som kan minne om vev og søm, kan det trekkes paralleller til håndarbeid eller tradisjonelt kvinnearbeid fra den hjemlige sfære.
Tematisk handler arbeidene mine om å beskrive psykologiske prosesser og om hvordan noen følelser dekker over andre følelser. Vi ser sekundærfølelsen, men ikke primærfølelsen. Hendelser og minner påvirker livene våre. Jeg beskriver dette ved å viske ut og ved å dekke til med streker eller med collage der gamle tegninger og stoffbiter brukes til å korrigere og skjule. I noen arbeider er gamle klær eller minner, sydd inn i arbeidene. Det å skjule kan også handle om å beholde en viss kontroll over hva som er synlig på overflaten. Likevel er sporene, eller restene av dem; tilstedeværende. Det vi feier under teppet, ligger der.
For tiden jobber jeg med tre prosjekter som er nært beslektet med hverandre og som er forgreninger av et helhetlig og langvarig tegnepraksis. Foruten å arbeide med serielle enkeltverk, er jeg i gang med å utforske romlige arbeider, der veggteppene får en mer fysisk fremtoning ved at de monteres lagvis i rommet, som flak av synlige og skjulte historier og minner.
.

Medlem av NBK, LNM , BOA, TF

 dsc3058
Installasjonsbilde, atelier
 dsc3085
Three Layers 300cm x 320cm
 dsc3092
One layer 295cm x 300cm
Ke19 agency.idoart.dk 1321 1500
Marble 150cm x 150cm

CV

CV
Heidi Øiseth
Født 26.01.61
Adresse: Jac. Aallsgt.29a, 0364-Oslo
Tlf: 90924902,
E-post: heidi@oiseth.net
Hjemmeside: https://www.heidioiseth.no/

MEDLEMSKAP
NBK, LNM , BOA, TF

UTDANNING
2007 – 2009 Veiledning Markus Brendemoe
2007 – 2009 Veiledning Roar Werner-Eriksen
2002 – 2009 Veiledning Ståle Vold
1995 Einar Granum maleskole,
Fordypning, komposisjon og figurative maleteknikker med
Kenneth Blom
1994 Einar Granum maleskole,
Fordypning, anatomi, fargelære og kunsthistorie med
Thomas Sivesind
1994 – 1995 Fordypning Akt og croquie med J. Cato Bøttger
1992 – 1998 Nydalen Maleskole
1990 – 1993 Oslo Tegne og Maleskole, tegnekurs

STIPEND
2019 Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2018 Prosjektstøtte, separatutstilling i Tegnerforbundet, Norsk kulturråd
2014 Ettårig Arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2013 Statens Diversestipend
2010 Prosjektstøtte, Norsk kulturråd
2008 Reisestipend, Kulturrådet

SEPARATUTSTILLINGER
2019 Kunstnernes Efterårsudstilling, København
2018 Behind the Layers, you will maybe find the Surface, Tegnerforbundet
2018 Prosessarbeid, Munchs atelier Ekely, Oslo
2013 Alemset, Galleri Nobel, Oslo
2010 Galleri Gyllenhammar, Tønsberg
2009 Sediments, Galleri BOA, Oslo
2009 Alemset, Galleri Nobel, Oslo
2008 Galleri Henrik Gerner, Moss
2006 Incubato, Galleri Bi-Z, Kristiansand
2001 Den hvite sorgen, Therese Kunstsalong, Oslo
1999 Norsk Hydro, Oslo
1998 Galleri V-17,Oslo

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2017 Å se med egne øyne, Østlandsutstillingen, Reformasjonsutstillingen, Oslo Domkirke
2017 Å Se med egne øyne, Østlandsutstillingen, Reformasjonsmarkeringen i Kiel, Tyskland
2016 Identitet, Østlandsutstillingen, Landesbibliothek, Kiel, Tyskland
2016 Platons Huskestue, Tegnerforbundet
2015 Galleri Telemark
2015 Kunsten å falle utenfor, Rådhuset, Oslo
2015 Østlandsutstillingen, LNM, BOA, Tegnerforbundet
2014 Juleutstilling, Akershus Kunstsenter
2014 Østlandsutstillingen, Kunstbanken Hamar
2014 Åpent Hus, Tegnerforbundet
2013 LNM, auksjon
2012 Åpent Hus, Tegnerforbundet
2011 Galleri Rønningen
2010 Lørenskog Kunstforening
2010 Lines on the move,Tegnebiennalen, MOSS
2010 Østlandsutstillingen, ØKS,
2010 Østlandsutstillingen, Peder Balke Senteret
2009 Høstutstillingen
2008 Stipendutstillingen, Galleri Ramfjord
2008 Østlandsutstillingen, ØKS ( Østfold Kunstsenter)
2008 Østlandsutstillingen, Museum St. Annan, Lybeck- Tyskland
2006 Nasjonal utstilling, Rådhusplassen”LEVE”
2015-2004 Galleri Nobel, Oslo
2007-2004 Galleri B-Z, Kristiansand
2002 Hørte,Telemark
2001 Galleri Compagniet, Kragerø
2000 Bærum Kunstforening

Oppkjøp
Statkorn A/S
Utsmykning/ salg Scenario arkitekt og designkontor

Private samlere
Torstein Tvenge
Erik Henriksen, England
Kristian Kva

Anmeldelser
Kjetil Røed, Vårt land:
https://www.vl.no/kultur/anmeldelse/ovelser-i-talmodighet-1.1157454?paywall=true
Tommy Olsson, Klassekampen:
https://www.klassekampen.no/article/20180704/PLUSS/180709894#&loggedin=0
Arnt Fredheim, Moss avis:
https://www.moss-avis.no/kultur/kunstanmeldelser/kultur/store-oyeblikk-og-store-uvesentligheter/s/2-2.2643-1.5266436

Åpent på: Søndag

Adresse

Studio 9

Noreveien 24, 0378 Oslo
Montebello