18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Oberbauer, Manfred

Akavarell

De siste 25 årene har jeg overalt hvor enn jeg farter eller befinner meg laget akvareller som er dokumentariske beskrivelser eller fortellinger fra det miljøet som møter meg. Da er jeg mest intressert i det hverdagslige. Klart tar jeg meg også av de storre atraksjonene som gjenspeiler ja en kultur og beskriver et folk. Men også disse vil jeg sette i en hverdagslig sammenheng for å dempe en eventuell romantik. Lysstolper, søppelbøtter, traffikskilt, ventilasjonsanlegg, biler, byggeplasser, søppel …hele infrastrukturen tar jeg med.
Mine arbeider har dokumentarisk karakter, men er naturligvis subjektive.
Jeg velger motivene mine for å utrykke en bestemt tidsånd eller et miljø.
I mine arbeider er jeg også oppatt av topografi (terrengforholdene, bebyggelse, kommunikasjoner osv.), historie og den politiske og den sosiale bakgrunnen.
Generelt prøver jeg å gjengi the «feeling of a place».

Medlem av NBK, LNM, BOA

Untitled auland ny asfalt 11.07.18 126cmx92cm
Untitled-Auland ny asfalt 11.07.18
Untitled deichmanske bibliotek oslo 07.11.17 76x94cm
Untitled-Deichmanske bibliotek Oslo 07.11.17
Untitled maria theresiamonument wien 12.09.18 28x42cm
Untitled-Manria Theresia monoment Wien 12.09.18

CV

Curriculum Vitae

Utdannelse:
Kjemiingeniør i Østerrike 1972 – 1977
Studier på Laura Ashley Art School i Sydney 1988 og 1989

Separatutstillinger:
Galleri Øst, Oslo – 1991
Leide tomme bedriftslokaler til visninger, Oslo – 1992 og 1993
Albin Upp, Oslo – 1994, 1995 og 1997
Kværner Lysaker, Lysaker – 1997
Galleri Kampen, Oslo – 2008, 2011, 2013, 2015, 2017
Lørenskog Kunstforening – 2009 og 2014
Neste Utstilling Galleri Kampen 2020 og sommerutstilling I Stardalen sommerkafe I Jølster

Kollektivutstillinger:
Hotel Christiania, Oslo – 1996
Rådhusgalleriet, Oslo – 1999
Galleri Eleoni, Oslo – 2000
Østlandsutstillingen (bl.a. vist i Kunsthalle St. Annen, Lübeck (Tyskland) – 2008 og 2009
Torshov-bilder 2011
Sommerutstilling I Nordtrøndelag Fylkesgalleri – 2013

Innkjøpt:
Kunstmuseet Nordtrøndelag Namsos 2013

Utsmykning:
Sintef – Oslo, 2010
Sintef / Universitet – Oslo, 2011

Medlemsskap:
LNM, NBK, BOA

Personalia:
Født i 1958 i Østerrike, har bodd i Norge siden 1990.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Konghellegte 5, 0569 Oslo
Rosenhoff trikk 17

manfredoberbauer.com