18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Bergman, Margareta

Mitt arbeid preges av improvisert kontinuitet. Jeg veksler mellom distraksjon og konsentrasjon, rastløshet og tålamod.
Jeg vil jobbe fritt og instinktivt, og tøye definisjonen av fotografi gjennom å la ulike teknikker krysse hverandre.
Bilder med et slags ikke-verbalt kroppslog alfabet.

Medlem av NBK, TF, FFF

Osloopen
2
3
4

Planlagte prosjekter og utstillinger

Kunstnerforbundet april 2019

Utsmykking Ego omsorgsbolig 2019

CV

se hjemmeside

Åpent på: Søndag

Adresse

Frysja kunstnersenter

Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo
Kjelsås stasjon, Kjelsås

margaretabergman.squarespace.com