18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Hess, Per

Installasjon, lyd, neonlys, 2D, 3D

Mine nyere arbeider med lys, farge og neonteknikk fokuserer på hvordan lys blir synlig og farge oppstår når lys treffer materie. Lys er usynlig i rom med fravær av materie.
Våre tanker er også usynlige inntil de omsettes i materie, som skrift eller fysisk objekt. Dette setter lys og tanke i en sammenheng som bevisstgjøres via det konseptuelle.
Kommunikasjon, økonomi og økologi er i dagens og morgendagens samfunn knyttet til lys. Kommunikasjon er det viktigste for produksjon, og lys og lysets hastighet er den optimale mulighet for et høyest mulig brutto nasjonalprodukt.
Samtidig er lys og økologi en tidløs symbiose.
Jeg visualiserer ideer som her beskrevet ved bruk av et lysmedium. Jeg har valgt neon og produserer både objekter, installasjoner i rom og performative verk hvor lys, farge og lyd formidler konseptet.

Medlem av NBK, UKS, NBF

01 lav
© Per Hess, “Ice Water coloured by
02 neonrør
© Per Hess/Risto Holopainen ”Neonmeditasjoner, sensorer”, 2018. 4 stk 100 cm lange glassrør 10, 12 ,14, 16 mm diameter behandlet med fosforpigmenter og fylt med neon/argongass, induktor, kabler. Performance «Neon Argon Krypton», NOTAM
Neonmeditasjoner
© Per Hess/Risto Holopainen ”Neonmeditasjoner”, 2018. 4 stk 100 cm lange glassrør 10, 12 ,14, 16 mm diameter behandlet med fosforpigmenter og fylt med neon/argongass, induktor, kabler. Performance «Neon Argon Krypton», Bærum Kunsthall, Snarøya
Img 5265
© Per Hess, ”Neonmeditasjoner, detalj”, 2018. 4 stk 100 cm lange glassrør 10, 12 ,14, 16 mm diameter behandlet med fosforpigmenter og fylt med neon/argongass, induktor, kabler. Installasjon NOTAM

Planlagte prosjekter og utstillinger

«Neon Argon Krypton», Bærum Kunsthall. 11. oktober – 11. november 2018
«Neonmeditations». Lydgalleriet, Bergen. 8. februar – 8. mars 2019
«Lightspace», NOTAM. Oslo. mars – mai 2019
«Neonmeditations». Deichman, Oslo. 2019
«Goodness and Suffering». Kongsberg Kunstforening, Kongsberg. juni – august 2020

CV

Per Hess
KUNSTFAGLIG CV. 1968-2020
Utvalgte utstillinger

Født
1946. 20. 01. Kongsberg. Bor og arbeider i Oslo

Utdanning
1970-1973. Statens Håndverks og Kunstindustriskole
1973-1979. Statens Kunstakademi
1980. Etterutdanning Tyskland, Frankrike, Italia

Studieopphold/Artist in Residence
Færøyene, Sveits, Spania, Nederland, Finnland, Georgia,
Russland, Hellas, Tyrkia, Japan, Egypt, Italia, Tyskland, Frankrike

Medlem av
Norske Billedkunstnere, NBK
Landsforeningen Norske Malere, LNM
Norsk Billedhuggerforening NBF
TRAFO kunstnerhus
Kunstnerforeningen

Separatutstillinger
2020. “Goodness and Suffering”, Kongsberg Kunstforening
2019. “Neonmeditasjoner”, Lydgalleriet, Bergen
2016-2017 “Sudden Rain”, Atopia Artlab, Oslo
2015. “Yellow”, Galleri LNM, Oslo
2015. “Room#7”, Galleri Lynx, Oslo
2015. “Behind the Stars”, Kunstplass 10, Oslo
2014. “Room#6”, TRAFO kunsthall, Asker
2013. “Room#5”, 55 Biennale di Venezia, Palazzo Bembo,
Venezia
2012. “White is the new Black”, Galleri GAD, Oslo
2010. “Monet – Money”, Galleri1, Sandvika
2005. “Down to business”, Hå gamle prestegaard, Jæren
2004. “Down to business”, Galleri LNM, Oslo
2003. “Blue”, Galleri Uffizi, Bærum
2001. Galleri Uffizi, Bærum
2001. “White border”, Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen
2000. “Sequenz 1”, Høvik
1999. “Specially Coloured”, Kongsberg Kunstforening
1993. “Fargebilder”, Galleri LNM, Oslo
1991. “Øyeporten”, Galleri Gimle, Oslo
1986. Gjøvik Kunstforening
1986. Kongsberg Kunstforening
1985. Glomdalsmuseets Galleri
1985. Hamar Kunstforening
1980. Kongsberg Kunstforening
1979. Domus Manglerud, “Et eksperiment”, Oslo

Gruppe og kollektivutstillinger
2018. «Neon Argon Krypton», Bærum Kunsthall, Snarøya
2018. Oslo Open
2017. “Personal Structures”, Palazzo Mora, 57 Biennale di Venezia, Venezia.
2017. Oslo Open
2016. Høstutstillingen
2016. Galerie Cite des Baux Arts, Paris
2016. Oslo Open
2014. Oslo Open.
2008. “Rykk tilbake til start”, Galleri 0047, Oslo
2005. “Contemporary”, TRAFO, Oslo
2005. “Eikaas elever”, Jølster museum
2003. “Sequenz 2”, Høvik
2000. “Marshmallow Man”, Oslo open
1995. Høstutstillingen
1994. Høstutstillingen
1992. Østlandsutstillingen
1989. Galleri LNM. Oslo
1987. “11 fra Ekely”, Hå Gamle Prestegaard, Jæren
1986. Høstutstillingen
1985. Stavanger Kunstforening
1984. Ekely utstillingen, Oslo
1983. Ekely utstillingen, Oslo
1980. Oslo Kunstforening
1979. UKS Vårutstilling, Oslo
1979. Gruppe Polaris, Ski Kunstforening, Ski
1979. Steinkjær Kunstforening
1979. UKS Vandreutstilling Nord-Norge
1978. Oslo Kunstforening
1978. UKS Vårutstilling, Oslo
1978. UKS Tegneutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo
1977. Ski Kunstforening
1976. Galleri 27, Oslo
1975. “7 unge”, Galleri 27, Oslo
1968. Første utstilling, Kongsberg

Offentlige samlinger
2001. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. KORO
1997. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. KORO
1988. Riksgalleriet/Nasjonalmuseet
1986. Kongsberg Kunstforening
1979. Ski Kunstforening
1979. Steinkjær Kunstforening

Stipend
2018/2019. NBK To-årig arbeidsstipend
2017. Rune Brynestads minnestipend
2017. I. L. Langaards stiftelse, stipend
2016. I. L. Langaards stiftelse, stipendopphold Cité, Paris
2016. NBK 1-årig arbeidsstipend
2015. BKH-stipend
2015. NBK 1-årig arbeidsstipend
2014. Kulturrådet utstillingsstipend
2013. NBK prosjektstøtte
2013. Oslo Bys utstillingsstipend.
2006. Oslo Bys Kulturstipend for billedkunstnere
2005. Sasakawafondet: Stipend til studier av nyere kunst i
offentlig rom i Japan
2004. I. L. Langaards stiftelse
1996. Statens Garantiinntekt for Kunstnere
1986. BKH-stipend
1972 Haakon den 7des stipend

Kunst i offentlig rom, utførte arbeider
2011. Gjerpen skole, Skien: “Spor”
2006. Universitetet i Stavanger: “Urbane strukturer”
2001. Drammen Politihus: “Bridges”
2000. (1994-2000) Rikshospitalet i Oslo: “Frø”
2000. (1994-2000) Rikshospitalet i Oslo: “Via”
2000. (1994-2000) Rikshospitalet i Oslo: “Totalkonsept farge”
1999. Norske Mediebedrifters Landsforening
1995. Utsmykkingsfondet for Offentlige Bygg: “Fri”, Oslo
1993. Rådhuset, Kongsberg
1991. Radiumhospitalets Apotek: “Slangen”, Oslo
1988. Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
1986. Den Norske Bank, Kongsberg
1984. Hotel Continental, Oslo
1984. Hotel Conti Hansa, Kiel
1982. Kiel-fergene M/S Ragnhild og M/S Harald

Prosjekter
2014. Artist Book. “The Chinese Box”
2003-2006. NeonNeos. Oslo – Berlin. Støttet av Norsk Kulturråd

Konsulent/kurator, kunst i offentlig rom
2013-2019. Nye Deichmanske bibliotek, Bjørvika, Oslo
2015-2016. Trandum Utlendingsinternat III, Gardermoen
2013-2015. Trandum Utlendingsinternat I og II, Gardermoen
2012-2015. Edvard Munch videregående skole, Oslo
2012-2013. Ekspertkomite for ansettelse av professor til
masterstudiet; Kunst i offentlig rom, KHIO, Oslo
2013. KORO-oppnevnt utvalg “Monument over Christian
Frederik”, Eidsvolls plass, Oslo. Avsluttet
2011-2012. “The portrait wall” Det norske teater, Oslo
2009-2012. Prosjektleder kunst. “Kilden” Teater og konserthus
for Sørlandet, Kristiansand
2008. Juryformann konkurranse “Landemerke Lohavn”,
Bjørvika, Oslo
2007-2008. Nordland sentralsykehus, Bodø,
Konsept farge/estetikk
2007-2009. Stavanger konserthus. “Red concrete”
2006-2008. Kurator. Aker Solutions Head Quarter, Snarøya
2005-2006. Kurator. Sykehuset Asker og Bærum HF, Sandvika
2005-2007. KOROs innkjøpskomite IV
2003-2005. Utsmykkingsfondets innkjøpskomite III
2003. St. Olavs hospital Trondheim: Konsept farge
2002-2003. Rikspolitisk senter – Eidsvoll 1814, Eidsvoll
2001-2002. Akerselva Sykehjem, Oslo
1995-1999. Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo
1996-1997. Svinndal miljøgate, Svinndal
1995-1997. Stenbråten skole, Oslo
1995-1996. Askim sykehjem, Askim
1993-1994. Helga Engs bygg, Universitetet i Oslo
1992-1995. Juridisk fakultet. Universitetet i Bergen
1992-1995. Handelshøyskolen. Universitetet i Bergen
1992-1994. SV-fakultetet, Universitetet i Bergen

Faglig omtale
2017. Nathalie Hope O´Donnel: Catalog text, Personal Structures. 57 Biennale di Venezia, Italy
2017. Simen J. Helsvig: “Kunsthall Trandum”, Kunstkritikk.no
2016. Lars Elton: “Høstutstillingen”, Dagsavisen
2015. Øyvind Storm Bjerke: “Yellow”, Klassekampen
2014. Artterritory: www.arterritory.com/ru/teksti/recenzii/3522-
_ apologija_prozrachnosti/
2013. Lotte Sandberg: “Veneziabiennalen”, Aftenposten
2013. Nathalie Hope O´Donnel: “The lightness of Being”,
katalogtekst Personal Structures, 55 Biennale di Venezia
2012. Marius Meli: “White is the new Black”
2005. Trond Borgen: “Maleriet som tanke”, Stavanger Aftenblad
2005. Hjørdis Smedvig: “Hvitvasking av maleriet”,
Stavanger Aftenblad
2004. Norsk Kunstårbok
2004. Lizette Alvarez: “ Where the Healing Touch Starts With the
Hospital Design”, New York Times
2004. Tony Monk: “Hospital Builders’’, Academy Press
2004. Marit Paasche: “Utsmykkingen av Rikshospitalet”, UOB
2004. Lotte Sandberg: “Hvitvasket maleri”, Aftenposten
2004. Lars Elton: “Børs og katedral”, VG
2004. Harald Flor: “Bilder og børs”, Dagbladet
2000. Toril Smit: ”Rikets Kunst”, Geelmuyden Kiese
1993. Kjell Norvin: “Kunst i Statens hus”, Labyrinth Press
1990. Svein Thorud: “Manierismen i Norsk kunst”, Hrymfaxe
1985. Norsk Kunstnerleksikon , Universitetsforlaget
Omtaler 1970-1990 er ikke ajourført

Skriftlig arbeid
2017. Katalog “Neon Argon Krypton”, Bærum Kunsthall
2018-2009. Div innlegg. Aftenposten, Morgenbladet,
Klassekampen, Billedkunst, Kunstkritikk.no
2015. Edvard Munch videregående skole. Lommekatalog
“As Life Is”, Hovedtekst Gertrud Sandquist
2011. Kunst i Kilden teater og konserthus. Lommekatalog.
Hovedtekst Power Ekroth
2008. Kunst i Aker Solutions Head Quarter. Katalog.
Hovedtekst Power Ekroth
2008. Kunst i Aker Solutions Head Quarter. Lommekatalog.
Hovedtekst Power Ekroth.
2007. Medprodusent. Andre kunstrom – Andre sammenhenger.
12 prosjekter. KORO
2004. Medprodusent. DIALOG – Kunst og sted gir mening,
11 prosjekter. KORO
1999. Artikkel: Johannes Rød “Utsmykkingen av
Universitetsbiblioteket i Oslo”, Gyldendal
1996. Redaktør: Utsmykkingsfondets årbok
“Utsmykking 1992-95”
1986. Redaktør “Håndbok for norske billedkunstnere”
1982-1985. Redaksjonsmedlem “Billedkunstneren”
1980-1982. Redaktør av “Billedkunstneren”

Intervjuer
2018. Kunzt: https://es-la.facebook.com/KUNZT.no/posts/
intervju:-m%C3%B8t-per-hesskunstneren/
Kunzt: https://www.youtube.com/watch?v=39UYxQKDjf4
1617349611695548/
2017 Atopia: Atopia artlab. Upcoming text.
2017. Danby Choi: “Art, Money and Light”, http://subjekt.no/2017/04/05/et-intervju-med-per-hess-71-om-kunst-penger-og-lys/
2016 KORO, Annicken Vargel: https://koro.no/aktuelt/intervju-per-hess/

Verv
2002-2014. Trafo kunstnerhus. Oslo. Styreleder/ styremedlem
1984-1990. Ekely kunstnerborettslag. Styreleder
1983-1985. Stipendkomiteen. Oppnevnt medlem
1982-1985. Bildende Kunstneres Styre. BKS, Styremedlem
1982-1984. Nordisk Kunstforbund. Styremedlem
1980-1982. Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon. NBFO,
Styremedlem
1979-1980. Oslo Bildende Kunstnere. OBK. Styreleder
1978. Østlandsutstillingen, Forberedende arbeidsgruppe
1978-1979. Oslo Bildende Kunstnere. OBK. Interrimsstyret

www.perhess.com

Åpent på: Søndag

Adresse

TRAFO kunstnerhus

Hovinvien 1, 0576 Oslo
Tøyen T, Ensjøveien, Munchmuseet

www.perhess.com