18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Moi, Ebba

Sosialt engasjert kunst, kunst i offentlig rom

Jeg arbeider i hovedsak med kunst i offentlig rom, som kunstner, kurator og kunstnerisk prosjektleder/konsulent for ulike offentlige kunstoppdrag. Jeg arbeider fremst med deltagelse og det stedsspesifikke som metode, hvor jeg har forholdt meg til en offentlighet utenfor ”den hvite kuben”. Dette har resultert i mange ulike initiativ og samarbeid, som f eks det kunstnerstyrte visningsstedet Tenthaus og Tenthaus kunstnerkollektiv og et pågående kunstnerisk samarbeid med Anna Carin Hedberg. Deltagelse og samhandling vært en sentral del av mitt virke, med et ønske om å se på representasjon i forhold til både kjønn og etnisitet. Deltagelse handler for meg om inkludering av enkelte grupper, som skoleklasser eller individer, i et kunstverk eller på kunstscenen, med et ønske om å påvirke samfunnsstrukturer hvor dekonteksiualisering og dekolonialisering står i fokus.

Medlem av NBK, NBF

4 blå og grønn
Fargene i Ski, 2017/18. Temporært kunstprosjekt for ny jernbanestasjon i Ski. I samarbeid med Anas Salameh og Ski ungdomsskole.
11. male
Fargene i Ski, 2017/18. Temporært kunstprosjekt for ny jernbanestasjon i Ski. I samarbeid med Anas Salameh og Ski ungdomsskole
3. fra venstre
Fargene i Ski, 2017/18. Temporært kunstprosjekt for ny jernbanestasjon i Ski. I samarbeid med Anas Salameh og Ski ungdomsskole
Tssk moi og hedberg 16
Plattform Huseby. I samarbeid med Anna Carin Hedberg og Huseby skole

Planlagte prosjekter og utstillinger

Karneval – en interkulturell protest, mars 2019. Deltagende kunstprosjekt med Tenthaus Kunstnerkollektiv.
Kurator for BA avgangsutstilling kunstakademiet 2019
P1 – mobil atelier. Et mobilt atelier og residency at koble på offentlig skole. I samarbeid med LevArt og PARK, sammen med Tenthaus Kunstnerkollektiv.

CV

Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo.
Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Utdannelse
1995-99 Kunstakademiet i Trondheim
1993-95 Hovedskous målarskola , avd. Skulptur

Deltakende kunstprosjekter/samarbeider
2010 – Tenthaus Oslo. Er et kunstnerkollektiv i tillegg til et formidlings og visningskonsept innenfor kunstfeltet med og for ungdommer. Støttet av norsk kulturråd og oslo kommune.
2003 – Moi og Hedberg arbeider med temaer rundt tolkninger, språk og integrering i form av lyd, installasjon, performance og video.
2000-08 New Meaning, gjennom publisering av en rekke magasin virket kunstnergruppa New Meaning for å gi unge med flerkulturell bakgrunn en stemme i det offentlige rom.

Kommende
2018 – 19 PARK. Levart, et utendørs byutviklingsprosjekt om allmenningen og det kollektive med Tenthaus kunstnerkollektiv
2018 – 19 P1 – utvikling av et mobilt atelier til skoler. Støttet av KORO.

Utstillinger, samarbeider og kuraterte prosjekter i utvalg
2018 A Moment of Trust, Club Solo, Breda, i samarbeid med Tenthaus kunstnerkollektiv
2018 Spring Depot II, Tenthaus Oslo, i samarbeid med Tenthaus kunstnerkollektiv
2018 Winter Depot, Galleri Box, Göteborg, i samarbeid med Tenthaus kunstnerkollektiv
2017 Et verk, deltagende kunstprosjekt med Tenthaus Oslo, Høstutstillingen
2017 Forandringer i det norske landskapet – Senter for Samtidskunst i Trondheim m AC Hedberg
2015/16 Norsk skulpturbiennale, kurator Anne Szefer Karlsen. I samarbeid m AC Hedberg
2015 Geologiske forandringer. Performance som en del av Det jeg sier og det du forstår – en radiosoaré om kunsten å kommunisere av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen
2014 Oslos geologi og landformer, Tenthaus Oslo m AC Hedberg
2014 I am your telephone and I love you, Museet for samtidskunst, Oslo m AC Hedberg
2014 1814 revisited – the past is still present, Akershus kunstsenter. Kurator Rikke Komissar
2014 Kulturens vilja, av Ballongmagasinet, Kunstnernes Hus, Oslo m AC Hedberg
2014 Live Radio, live versjon av Ballongmagasinet, Konsthall C, Stockholm m AC Hedberg
2013 Inspired By, September Split, Oslo
2013 Lademoen kunstnerdialoger, LKV og Babel
2013 Dubbelradio, av Ballongmagasinet, Konsthall C, Stockholm
2012 Arbeiderbilder, Kunsthall Oslo. Kurator Will Bradley med Tenthaus Oslo
2012 Me and the Storyteller, Kristiansands Kunsthall med AC Hedberg
2012 I want to tell you of great things… Prosjektrom Carl Berner med Helen Eriksen og Stefan Schröder
2011 – Tenthaus Oslo kunstnerdrevet visningssted for kunst med Helen Eriksen og Stefan Schröder
2010 Nobelprize.no med Alt for Hersleb. Kurator Aeron Bergmann og Alejandra Salinas
2010 – 11 Alt for Hersleb kunstprosjekt med Hersleb skole Oslo
2009 – 2011 Kunstnerne på Sinsen et prosjekt om kunstnerens arbeidsplass på en skole
2009 Kunsten å falle, norsk performance og prosesskunst 1966-2009 Preus Museum. Kurator Elisabeth Byre og Jonas Ekeberg/ New Meaning
2009 Wherever Water Flows produsert av Kulturbyrået Mesen m Ingrid Lønningdal
2008 Figurasjoner Skulptur Arena Øst Oslo
2008 Somewhere particular The White Tube Oslo
2007 New Meaning/dialog Generator Trondheim workshop og veggmaleri/ New Meaning
2007 LARM festival Kulturhuset Stockholm lydarbeid og performance med AC Hedberg
2006 Hvem er det som påstår at vår familie er viktigere enn andres? og andre historier
IKM Oslo/ New Meaning
2005 The Idea of North Galleri F15 kurator Ballongmagasinet Samarbeid med AC Hedberg

Kurator/koordinator
2018/19 Kurator for BA avgangsutstilling Kunstakademiet Oslo
2016 Tenthaus Toolkit – seminar og publikasjon på kunstnernes hus, kurator og koordinator
2011 – Programansvarlig, kuratering av Tenthaus Oslo visningsrom

Kunst i offentlig rom – egne oppdrag
2018 SILO, temporært kunstprosjekt for Havnepromenaden, Oslo kommune kulturetaten
2017 Fargene i Ski, temporært kunstprosjekt for ny jernbanestasjon Ski, KORO
2012 Frydenberg ungdomsskole, installasjon ved entré og garderobeskap, Kulturetaten
2011 Forandringer i det norske landskapet, video til nye Lørenskog Kulturhus m AC Hedberg
2010 Wings of a King, Hedemark fylkesbibliotek Kongsvinger

Kunstnerisk prosjektleder/jury/komité
2018 Opptakskomiteen for Kunst i offentlig rom ved Khio.
2015 – 18 Veitvetveien miljøgate/Kulturetaten Oslo kommune
2014 – 17 Ullerntunet bo og behandlingssenter/Kulturetaten Oslo kommune
2012 – 2014 Tildelingskomiteen for utstillingsstipend, Norsk Kulturråd
2012 –13 Kunst på Veitvet/Kulturetaten/Kulturetaten Oslo kommune
2013 Jurymedlem Skulpturbiennalen
2011 – 12 Magnormoen/KORO
2010 – 11 EMA Skiptvet/KORO
2010 – 11 Kunstnerisk råd for Skulptur Arena Øst

Verv
2018 – 20 Styreleder av Norskbilledhoggerforening
2018 – 2021 Vara Utvalg for Statens kunstnerstipend
2012 – 2018 Styremedlem Oslo Kunstforening
2015 – 17 Første vara, NBK sentralstyre
2012 – 2015 Medlem NBK sentralstyre

Åpent på: Lørdag

Adresse

Ila Pensjonat

Waldemar Thranes gate 70, rom 310, 3. etasje, 0173 Oslo
Alexander Kiellands plass

www.ebbamoi.com