18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Arnøy, Fredrick

Maleri

Grunnpilaren i arbeidene mine er ideen om hjemmet og alt den innebærer av traumer, dagdrømmer og andre minner. Arbeidene har gjerne et fravær av mennesker, men rommer likevel spor av nærvær og aktivitet. Enkelte av maleriene mine er veldig konkrete, i form av landskapsmotiver, hus og bygninger. Andre igjen er som bruddstykker av et minne, fragmenter av et hjem, en tilværelse i oppløsning. Den siste tiden har jeg jobbet med en serie malerier av trekonstruksjoner. Ved å innlede en dialog mellom de arkitektoniske elementene i bildene og rommet de henger i, ønsker jeg å skape et nytt poetisk rom. Fascinasjonen for huset som en metafor for en psykologisk tilstand er fortsatt tilstede, men oppstår i nye og annerledes former.

Medlem av NBK, LNM

Bakh fredrick arnøy webres 23
CONSTRUCTIVE MELANCHOLIES VI, akryl på lerret, 30x50 cm, 2018
Bakh fredrick arnøy webres 18
CONSTRUCTIVE MELANCHOLIES V, akryl på lerret, 30x40 cm, 2018
Bakh fredrick arnøy webres 24
CONSTRUCTIVE MELANCHOLIES VIII, akryl på lerret, 30x60 cm, 2018
Dsc00679
From the exhibition OUR HOUSE IS A VERY, VERY, VERY FINE HOUSE

Planlagte prosjekter og utstillinger

2020 Landsforeningen Norske Malere (separatutstilling)

CV

UTDANNING
2013-2016 Bachelor i billedkunst, Kunstakademiet, KHIO, Oslo
2011-2013 Visuell kunst, Einar Granum Kunstfagskole, Oslo
2010-2011 Kunsthistorie, Universitetet i Oslo

SEPARATUTSTILLINGER
2019 OUR HOUSE IS A VERY, VERY, VERY FINE HOUSE, Haugesund Billedgalleri
2018 CONSTRUCTIVE MELANCHOLIES, Bærum Kunsthall
2018 KONSERTSKISSER, Flerbruket, Hemnes
2017 ALL TOMORROW’S PARTIES, Trafo Kunsthall, Asker
2016 SOME NEW BEGINNINGS, Galleri Rom For, Haugesund
2014 I’M JUST HERE TO MAKE FRIENDS, Skylight, Oslo

GRUPPEUTSTILLINGER
2018 Unge inviterte, Galleri LNM, Oslo
2016 Avgangsutstillingen Bachelor i billedkunst, KHIO, Oslo
2015 ba_13 exhibition 2, Skylight, Oslo
2014 ba_13 exhibition, KHIO, Oslo
2014 ++, Black Box Theater, Oslo

STIPENDER
2018 Kulturrådets diversestipend
2018 Kulturrådets utstillingsstøtte for nyetablerte kunstnere
2016 Fondet for kunst- og designstudenter

DIVERSE
2018- Gjestelærer på Einar Granum Kunstfagskole
2018 Assistent for Ingrid Lønningdal, utsmykning av Brevik Oppvekstsenter
2016 Assistent for Marie Buskov, utsmykning av Kriminalomsorgen i Lillestrøm
2016 Assistent for Tine Aamodt, utsmykning av Ål Helsesenter

Åpent på: Søndag

Adresse

Kabelgaten 1B

Kabelgaten 1B, 0580 Oslo
Økern T

www.fredrickarnoy.no