18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Strand, Benedicte

Filmkunst

Gjennom mitt kunstneriske arbeide ønsker jeg å invitere tilskueren til å reflektere sammen med meg over ulike sider ved livet. Hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss og gjennom andres blikk kan få innsikt i oss selv.

Medlem av NFR

Antsahmanitra foto vid bearbeidet benedicte strand
Antsahmanitra

Planlagte prosjekter og utstillinger

PLANLAGTE PROSJEKTER OG UTSTILLINGER

Kunstnernes Hus juni 2019, dokumentarfilm og lansering av boken: Antsahmanitra: Den velduftende have: En reise gjennom reklame fotografen Ragge Strand liv og bilder (arbeidstittel).

CV

CV

Utdanning
2017 Oslo Met – Storby-universitet. Filmkunst 1+2, Dokumentar.
2010 Bilder Nordic School of Photography. Grunnutdanning i fotografi.
2000 UiO Hovedfag i Religionshistorie

Stipendier
2010 Norske Fagfotografer´s Fond
2016 Norske Fagfotografer´s Fond
2017 Fritt Ord

Filmfestivaler/Festivaler
2018 Nordic Docs, Fredriksta: Gjennom natten (dokumentar).
2016 Christiansands Protest-festival med filmen: Å miste en verden (dokumentar).
2016 Eurodoc, NFI, med filmen: Å miste en Verden (dokumentar).
2010 – 2016 – Elvelangs i Fakkelys, September hver år: Video.

Separatutstillinger
2010 Fotografiens Hus,Oslo

Åpent på: Lørdag

Adresse

Kroloftet

Frysjaveien 40, bygning 7B, 0884 Oslo
Svensenga, Brekkehagan