18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Magelssen, Janine

Tegning, veggobjekt, relieff
I mitt kunstnerskap arbeider jeg med hvordan det reduserte og taktile møtes i et felles formspråk. Formspråket er minimalt og tre-dimensjonalt, det gir rom for konsentrert form uten for mange assosiasjoner. Verk som aktiverer romsansen og gir en abstrakt erfaring. Stikkord som; romlighet, taktilitet, visuell lyd, lys, bevegelse og stillhet står sentralt.

Medlem av NBK, TF, The Drawing Center, NY

Medlem av NBK, TF

Soknad farve
Janine Magelssen. Color-relieff # VI-II, 2018, cardboard, wood, putty, gesso and pigment on wood. 70x90x1,2 cm.
Oslo open 2
Janine Magelssen. Wallconstruction #X-detail, 2018. 70x410 cm. Wire, putty and pigment on wall. From the exhibition Silent Sounding, BOA, 2018
S s1
Janine Magelssen. Wallconstruction #X, 2018. 70x410 cm. Wire, putty and pigment on wall. From the exhibition Silent Sounding, BOA, 2018
S s4
Janine Magelssen. Wallconstruction #XI, 2018. 2(70x70 cm). Putty and pigment on wall. From the exhibition Silent Sounding, BOA, 2018

Planlagte prosjekter og utstillinger

2020 separat utstilling i Kunstnerforbundet, Oslo
2021 separat utstilling i Tegnerforbundet, Oslo

CV

JANINE MAGELSSEN
Født i 1964 i Oslo. Medlem av NBK, TF, The Drawing Center, New York, Viewing Program
www.janinemagelssen.com

Utdanning/medlemskap/kurator/verv:
2014- 17 Styreleder i Tegnerforbundet. Styreperioden har i tillegg til vanlig styrearbeid omfattet planleggingen og gjennomføringen av Tegnerforbundets 100 års jubileum og Tegnebiennalen 2016 med tema skissen.
2003- Lærer i tegning ved Strykejernet Kunstskole, Oslo
2011 . Kurator for utstillingen Extended Drawing, Tegnerforbundet, en utstilling som bygget på The Drawing Centers, NY sitt Spring Selection Show; Apperently Invisible i 2009 hvor jeg deltok sammen med 7 internasjonale kunstnere. I forbindelse med Extended Drawing arrangerte jeg seminaret tegning i et utvidet felt mellom kurator for The Drawing Center, NY og Sabrina der Ley, Samtidsmuseet i Oslo.
2008-12 Utviklet og gjennomførte verkstedet Sansedetektivene for den Kulturelle skolesekken, Akershus og Oslo
1994-98 Galleri Wang, assistent
1994-95 Filharmonien, tegner
1993- 94 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur
1992-93 Parson school of design, Paris, kurs i frihåndstegning og skulptur
1990-92 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur
1989-90 Asker kunstskole 1986-88 University of Colorado, Boulder, Fine art
1984-86 Edb – høyskolen, Oslo

Separatutstillinger
2018 “Silent Sounding”, Gallery BOA, Oslo med Siri Austeen
2015 Utstilling med kunstner Nils Olav Bøe, Galleri Semmingsen, Oslo
2015 Performance Hovedøya, med danse-kunstner Runa Rebne, Hovedøya, Oslo
2012 Flexible Motion # VII med danser Øyvind Jørgensen, Galleri Trafo, Asker
2008 Område / zone, Galleri Semmingsen, Oslo
2008 Prosjektet soner for Stillscape i Esvika (et Landart prosjekt)
2008 Galleri Kunst1, Sandvika
2007 White Noise, Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
2006 White Noise, Art Leauge, Houston, USA
2006 Gjenkjennelse, Galleri Gathe, Bergen
2006 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Veggobjekter, Galleri MGM, Oslo
1996 Tegn ing, Galleri Nebb-X, Oslo

Gruppeutstillinger
2018 “Guilt by association”, Bærum Kunsthall
2017 Konstruktiv Tendens, gruppeutstilling i Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Sverige
2016 Nonfigurativ virkelighet – forskjellige strategier., Kunstbanken Hedmark
Kunstnersenter
2015 Nærvær-Stillhet-Tid-Refleksjon, Trafo Kunsthall, Asker
2015 Bærum Kommunes Kunstsamling, Bærum Kunsthall
2014 Forårsutstillingen, Charlottenborg Kunsthall, København
2014 Galleri Semmingsen, Oslo
2012 Non-Figuration, Edsvik Konsthall, Stockholm
2012 Silence, Masters and Pelavin Gallery, New York
2011 Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo
2010 Tegnebiennalen 2010, Lines on the Move
2010 Konstruktive Tendenser, Galleri LNM, Oslo
2009 Galleri Semmingsen, Oslo
2009 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2009 Apparently Invisible: Spring Selections Show 2009, The Drawing Center, New York
2008 BKIB uts. Landskap i Bærum Kunstforening
2008 Geometrisk Abstraktion XXVII, Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2008 Galleri F15, Jeløy, Flater
2006 Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2005 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Galleri MGM. Oslo
2001 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
2000 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
1999 Høstutstillingen
1999 Tegneforbundets vårutstilling, Tegneforbundet, Oslo
1996 Høstutstillingen
1993 Østlandsutstillingen

Planlagte prosjekter
2020

Samlinger
Bærum Kommunes Kunstsamling, 2009
Norsk Kulturråd, 1996, 2006
Terra Finans, Oslo, 2002
Dronning Sonjas Kunstsamling

Stipend
Vederlagsfondet 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, Bærum Kommunes Kunstpris for 2008, 3-årig BKH 2010-2012, Vederlagsfondet ettårig stipend 2014, Vederlagsfondet ettårig stipend 2015. Statens ettårig arbeidsstipend 2016. Statens 3-årige arbeidsstipend 2017-19.

Biografi
Steder, tekst av Per Gunnar Tverrbakk
Extended Drawing, katalog tekst av Anne Karin Jortveit, 2011
Lines on the Move Tegnebiennalen 2010
Apparently Invisible i Drawing Paper 84, Drawing Center, New York, USA
Ingun Bøhn om Apparently Invisible i Tegnerforbundets Numer 80, 2009
Henning L. Mortensen katalog tekst til utstillingen område / zone 2008

Åpent på: Lørdag

Adresse

Kommandantboligen Kunstnerfellesskap

Hovedøya, 0150 Oslo
Aker brygge, Rådhusbrygge 4 - Båt: B1

www.janinemagelssen.com