18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Presterud, Marius

Multimedial, opptredener, økovensjoner

Oslo Apiary & Aviary er en mørkøkologisk tjenesteleverandør. Kunstnerskapet utøves i overlappet mellom kunst og urbant husdyrhold, med fokus på performance og økovensjoner.Fra taket av Kunstnernes Hus har vi de siste 4 årene dokumentert husets plante- og dyreliv, samt bidratt til biodiversiteten på husets ubenyttede næringsareale. Vi har drevet birøkting, lagd kompost, sanket frø fra vind og fuglemøkk, grodd trær med besøkende barn og holdt stedspesifikke utstillinger på husets tak og i foajeen. Honning fra taket sto på restaurantens dessertmeny, i perioden Huset drev restauranten selv, og mjød brygget på honning fra taket, av Dronebrygg, er blitt solgt i baren til Lofthus. Minnetavler støpt i bivoks ble vist på Høstutstillingen i 2018. De siste to sesongene har ventilasjonsrommet på taket av Kunstnerens Hus primært blitt brukt til et avlsprogram for plastikkspisende nattsommerfugllarver.

Kunstpraksisen har hatt bigård i Oslo sentrum siden 2013. Ved å reintrodusere planter, fugler og insekter i byen, stiller vi spørsmål til hvilke vesener som hører hjemme hvor. Ved å underlegge oss andre veseners behov og liv, får vi tilgang på vår egen fremmedgjøring som byfolk. Ved å utøve kunst i grenselandet offentlig-privat, kan vi spekulere i byens ontologi og i hvilken grad et post-bærekraftig byliv kan, eller ikke kan, reforhandles.

‘Ikke kan’ er for tiden ledelsen, noe som gjør at kunstpraksisen titter nærmere på temaene ‘tap’, ‘ekstinksjon’, ‘endetider’ og ‘dommedagsprepping’.

Kunstpraksisen er drevet av Marius Presterud med assistanse fra Mikkel Dagestad og en håndfull roterende multidisiplinære.

Work relief 2018 detailj, en av åtte biter foto oaa
WORK RELIEF (2018)
Voks
WORK RELIEF (2018)
Mfm
MANURE FROM MONEY (2018)
Af1
NIGHT BUTTER (TBA)

CV

TANNENBAUM ZU ‘WUNDERBAUM’, Jan 2019, a collab with Scent Club Berlin, VZOR Artspace, Berlin
IF THESE WALLS COULD WALK, WHERE WOULD THEY STRAY, REDUX /// WAX BATONG, Nov 2018, for Pluss Pluss at Black Box Theater, curated by Karen Nikgol, Oslo
COMMON DYEING, Sept 2018, for Futurefarmers THROUGH THE TANDOOR, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
WORK RELIEF /// LØNN, National Art Exhibition (Høstutstillingen), Sept/Oct 2018, Kunstnernes Hus, Oslo
CHA-CHANGE!, Aug 2018, TOP interdisciplinary projectspace, Berlin
ANTI-FREEZE, June 2018, Spriten Kunsthall, Skien
PEARL BORN, June 2018, Exgirlfriend Gallery, Berlin
DEATH CAFÉ, for Futurefarmers Full Moon Gathering (SF), Jan 2018, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
PEARL DIVING – Part 1, Gallery Field of Dreams, Oct 2017, Oslo
TRACING THE FJORD, for Retten til Byen, Sept-Oct 2017, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
NORTHERN BUMBLING, Losæter Bakehouse, Oslo June-Aug 2017, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
Ditto, Slakthusatelierna, Stockholm
Ditto, The Nordic House, Reykjavik
DEFENSE COURSE IN BAKING /// LEVERAGE FOR LEAFAGE /// SUN DECK, for Vandaler Forenings (NO) HUMAN SCARECROWS 2.0, June 2017, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
COMMON PROSPECTS , for Futurefarmers FULL MOON GATHERING (SF), Feb 2017, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
SMOKER SEANSE, for TO BEE OR NOT TO BE, Gallery F15, Oct 2016, Moss
TOP-BAR HIVES, for TO BEE OR NOT TO BE, Gallery F15, July 2016-April 2017, Moss
OSLO AVIARY with OSLO APIARY, for Futurefarmers (SF), May 2016, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
TRACING THE FJORD, collab. w. Future Farmers (SF), June 2016, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo-Bærum
Untitled (‘THE SHEPERD’), for Futurefarmers (SF) INTO THE GROUND AND UP (IN)TO THE SKY, June 2016, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
PEARL DIVING – Part 1, May, 2016, Journal of Somaestethics, Vol. 2, Nos. 1 and 2
EAR TO THE WAX, April 2016, Kunstnernes Hus, Oslo Open, Oslo
GUTTERAL TRANSPLANTATION, Sept 2015, for Oslo Kulturnatt, Kunstnernes Hus, Oslo
IF THESE WALLS COULD WALK, WHERE WOULD THEY STRAY, Aug 2015, Flatbread Society Grainfield and Commons, Oslo
NEIGHBORHOOD BATCH, Aug 2015, Mølleren Sylvia, Oslo
SANKE GULL,  collab. w. Andreas Ervik for (SANKE), Aug 2015, Oslo
CITY MEADOW, TRANSFORMER#5, June-Sept 2015, collab. w. Vigdis Storsveen & ROM for kunst og Arkitektur, Oslo
FOYER WORK, collab. w. Victoria Günzler, Dec 2014, One Night Only Gallery, Oslo
DITCHFLOWER, Nov 2013, Fuglen, Oslo
HOW TO D.I.Y. with Bourgeois Stallion, May 2011, Malmøgata Fine-Art Project Space, Oslo

Åpent på: Lørdag

Adresse

Wergelandsveien 17, 0167 Oslo
Holbergs plass, Welhavens gate

www.osloapiary.com