18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Schafferer-Sigerus, Solveyg Waltrude

Bronse / granitt og bronse

Hovedsaklig har jeg arbeidet med tanke på bronsestöping men jeg har jobbet med forskjellige teknikker opp gjennom årene.
De tre monumentene jeg har laget som har tiknytning til siste verdenskrig er utfört i en kombinasjon av granitt og bronse med relieffer .
Det gjelder”GRINI” monumentet i Bärum (1990), ”Den trange porten til friheten ”, Malmö i Sverige (2007) og ”Krigsseileren”, Sjökrigsmonumentet i Grimstad (2010)

Jeg har over 100 större bronseskulpturer offentlig plassert i Norge og har deltatt på utstillinger og blitt innkjöpt både privat og offentlig i utlandet.
Jeg har også utfört mange portretter av kjente personligheter.

Jeg vil spesielt nevne bysten av greve Folke Bernadotte som fikk istand Svenska Röda korset reddningsakjon ”De hvite bussene ”-fra de tyske konsentrasjonsleirene i slutten av 2.verdenskrig. To byster av ham finnes i Oslo, en i Uppsala, en i FN bygningen i N.Y. Ved Djurgårdskanalen i Stockholm står den 5. og det 6. ekspl. ble avduket i Sveriges Riksdag den 29.mai 2018

I denne presentasjonen har jeg valgt å fokusere på de siste store skulpturene mine som jeg tror kan väre interessante både med tanke på ren utsmykking og som ledd i kulturutvikling, ikke minst i skoleverket, da alle relieffene viser til viktige hendelser i vår felles historie.

Jeg har värt svärt opptatt av temaet Krig / Fred men også eksistensielle spörsmål som ”Hvor kommer vi fra ”——”Hvor går vi hen”. Skulpturen ”Quo vadis” befatter seg nettop med dette tema.

Alle de skulpturene som jeg her viser bilde av disponeres av NBF og er på utstilling i Trosterud-villa parken, Oslo (når de ikke er utlånt) Velkommen til mitt atelier der jeg også har hengt opp store poster av avdukinger og av de store skulpturene som står runt om i landet og av de som er tilsalgs.

Medlem av NBK, NBF, OBK, BOA, Kunstnerforeningen

Quo vadis
"Quo vadis" (1 ekspl. er plassert i Winnweiler nær Frankfurt )
I begynnelsen var bildet
"I begynnelsen var bildet", Hovedfagsoppgave i Religionshistorie H.1998.
Drøm og virkelighet
"Drøm og virkelighet i en tidsalder", 2003-04
Romfarer large
"Romfarer", Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

CV

Født 4.april 1928 Norsk statsborger
Mor norsk, far østerrisk (etter krigen svensk statsborger)

Utdannelse:

Realartium/gymnas 1948, Grimeland Oslo, gjennomført på ett år
Trondheim Kunstskole 1948-50
Statens Kunstakademi 1951-55
UiO 1990-1998
Grad: Cand.Philol 1998 (hovedfag religionshistorie)

Stipend: (opplysninger fra NBK)

Oslo,Benneches legat 1953
Trondheim Byes legat 1953
Oslo,Lorch Schives legat 1955
Trondheim, Harriet Baches legat 1956
Statens kunstnerstipend 1956
BKH arbeidsstipend 1957
Oslo, Lorch Schives legat 1966
BKH reisestipend 1971
Statens 3 årige arbeidsstipend 1972-74
Statens garantiinntekt for kunstnere 1978 -95
BKS hjelpefond 1995
(utbetales i 4 rater årlig til jeg dør eller flyttes på institisjon)

Undervisning:

Oslo, Ris høyere skole,tegnelærer 1957-1958
Oslo, lærer i modelleringsklassen Oslo AOF 1976-1986

Foredrag, seminarer, kåserier,omvisninger,
intervjuer lokalradioer..

Verv
Styremedlem OBK

Konsulentoppdrag
Utsmykking Bøler svømmehall 1982

Åpent på: Søndag

Adresse

Nøklesvingen 32, 0689 Oslo
Bøler T

sites.google.com/site/solveygschafferer/sigerus