18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Vagle, Maria

Tekst, video, installasjon, arbeider for internett, performance

Jeg har et naivt ønske om å slå sprekker i den monumentale makten. Med hang til det absurde undersøker jeg maktens randsoner gjennom lek med språk og bilder. En ubønnhørlig nysgjerrighet, intens utforskertrang, gleden ved språket, ved å radbrekke og snu opp ned på konvensjoner, er viktige elementer som driver meg videre.

Medlem av NBK, BOA

Tre gullrammer mot vindu bitten 1183
Maria Vagle "I dobbel tjeneste for kunsten", animasjonsfilm, vist i Østfold kunstsenter
Brenner og ouvrøsene 20
"Brenner og Ouvrøsene", stillbilde fra video
Gullramme ostepopp 1232
Stillbilde fra animasjonsfilmen "I dobbel tjeneste for kunsten"
Ouvrøsegarderobe 2960
Maria Vagle "Ouvrøseakademiet", del av installasjon, vist i Østfold kunstsenter

Planlagte prosjekter og utstillinger

Østfold kunstsenter 2019

CV

født: 200161 i Århus
medlemskap: NBK og BOA
hjemmeside: http://mariavagle.no
e-post: mariavagle@gmail.com

UTDANNELSE/KURS
1991 Litteraturvitenskap grunnfag v/Universitetet i Oslo
1982-89 Arkitekthøgskolen i Oslo, siv ark MNAL
2008 Kurs på KHIO i Dreamweawer
2004 Skrivekurs, saksprosa, i regi av KHIO
2002 Forkurs i lingvistikk v/Universitetet i Oslo
1999-01 Videoredigerer på Atelier Nord

KOMMENDE
2019 Østfold kunstnersenter

SEPARATUTSTILLINGER
2018 Galleri Heer
2009 HÅ gamle prestegård
2008 BOA
2007 Sound of Mu og Hammerstadsgt. 50
2006 Sound of Mu
2004 Galería K, Havanna

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2006 Sound of Mu
2005 Stenersenmuseet
Stavanger kunstforening
Bodø kunstforening
Sogn og fjordane kunstmuseum
Trondarnes distriktsmuseum, Harstad
Grenselandmuseet, Kirkenes
Nord Trøndelag fylkesgalleri, Namsos
Eidsberg kommune kulturkontoret, Eidsberg,
2003 Østlandsutstillingen
1999 Østlandsutstillingen
1998 Østlandsutstillingen

PERFORMANCE/INSTALLASJON
2006 Sound of Mu
2006 Østfold Fylkeskultursenter
2005 Sound of Mu
2005 Nasjonalmuseet
2005 Nord Trøndelag fylkesgalleri
2005 Stenersenmuseet
2003 Gøteborg konsthall
2003 Atalante teater, Gøteborg
2002 Cabaret Karachi, Havanna

TEKSTER/WEBVERK
2017 Melgaards død – minutt for minutt, tekst publisert i Torggata blad (http://www.torggatablad.no/?p=4954) med Hege Vadstein
2012-16 Ouvrøseakademiet, et tekstarbeid i brevform om jakten på et Døråpnerakademi
2013- Ping-pong-fortellinger, et pågående tekst- og bildeeksperiment i samarbeid med Hege Vadstein, se
http://www.torggatablad.no/?p=906 og http://mariavagle.no/tekster/
2016 Samlet, systematisert og rekonstruert tidligere prosjekter på hjemmeside se: http://mariavagle.no/
2014 Søknadsmøbel, søknadsverk, installasjon, se http://mariavagle.no/portfolio_page/soknadsmobel/
2014 Oranalen, møbel, installasjon, i samarbeide med Hege Vadstein, se
http://mariavagle.no/portfolio_page/oranalen/
2008 Måleren, tekst, del av installasjonen «Måleren», http://mariavagle.no/portfolio_page/maaleren/
2001-06 Marias teater – relasjonelt verk om hybelvertinnene som ble til leietagerens kunstverk, se:
http://mariavagle.no/portfolio_page/mariashus/
2006 Integreringsverktøy, et produkt fra Foretaket, publisert i Utflukt # 3/4, i samarbeid med Hege Vadstein
2005 Smallwords, søknadsblogg, et webarbeide i samarbeide med kubanske rumba musikere og Trine Haaland,
se: http://mariavagle.no/portfolio_page/smallwords/
2005-06 Plakatkampanje for folkeopplysning, med Hege Vadstein, se http://mariavagle.no/portfolio_page/plakater/
2005 En spørreundersøkelse, med Hege Vadstein, se http://mariavagle.no/portfolio_page/sporreundersoklese/
2003 Cabaret Karachi, video, tekst og web-abeide i samarbeide med blant annet musikere i rumba-orkesteret
Iroso Obbà, Trine Haaland, Michel Pavlou, Hege Vadstein og Paul Brady, se:
http://mariavagle.no/portfolio_page/cabaretkarachi/
Mykos og mytos, søknadsverk, med Hege Vadstein, se http://webverket.no/afterlove/mykosmytos
Sølv og sorl, søknadsverk, med Hege Vadstein , se http://www.webverket.no/afterlove/solvsorl/
2003 Mobilt verksted, søknadsverk, se http://mariavagle.no/portfolio_page/mobilt_verksted/
2003 Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet, med Hege Vadstein, se:
(http://www.foretaket.org/) og http://mariavagle.no/portfolio_page/foretaket/
2002 En kyssanalyse, en sammenlignenede undersøkelse om lingvistikk og filmkyss, med Hege Vadstein
Se: http://www.webverket.no/afterlove/kyssanalyse/index2.htm
2002 Innviklede trivialiteter, søknadsverk, se http://mariavagle.no/portfolio_page/innviklede_trivialiteter/
2001 SND, søknadsverk, med H.V, se http://mariavagle.no/portfolio_page/innviklede_trivialiteter/
2000 Products in progress, med Vincent Lunges institutt, utstilling kunstnett Norge
(http://www.webverket.no/progressive_produkter/)
Cubanske forhandlinger, Et søknadsverk laget som spørreundersøkelse, der vi får hjelp til å rekonstruere
innholdet av en kulturavtale i samarbeide med Hege Vadstein, se:
(http://www.webverket.no/afterlove/cuba/intro.htm)
2000 Modale hjelpeverb, søknadsverk, med H.V se http://mariavagle.no/portfolio_page/modale_hjelpeverb/
2000 Åpningen, søknadsverk, med H.V se http://mariavagle.no/portfolio_page/opningen/
2000 Jomfruland, søknadsverk, med H.V. se http://mariavagle.no/portfolio_page/jomfruland/

FILM/ANIMASJON
2014-19 I dobbel tjeneste for kunsten, animasjonsfilm, (under arbeid), se
http://mariavagle.no/portfolio_page/i-dobbel-tjeneste/
2006 En annen dans, på Sound of Mu som en del av Bar candela, med Kristin Bergaust og Alexis Parra, se:
(http://www.kristinbergaust.no/productframes/baroslo/thursday.html)
Danseautomat, Sound of Mu, en installasjon i samarbeid med Oscar Regueiferos.
http://mariavagle.no/portfolio_page/danseautomat/
2005 Such a long journey,video http://mariavagle.no/portfolio_page/such-a-long-journey/
2002 Rumba in exile, filmet rumba for Berta Jottar, New York og Havanna
2001 Rå Rumba, kortfilm om rumba i samarbeide med Trine Haaland.
se: http://mariavagle.no/portfolio_page/ra-rumba-3/

AKSJONER/ANNET
2003 Agurknytt, aksjon og fotodokumentasjon
2000 Tam-tam trip, med Vincent Lunge, apparisjonsverk og aksjoner, Reykjavik – New York – Havanna, se
http://mariavagle.no/portfolio_page/tam-tam-trip/
2000 Verdensteateret, Regla, videoredigerer og VJ på forestillingen vist på Black Box-Oslo, BIT-Bergen,
Avantgarden,Trondheim, Helsinki og Stockholm, se http://verdensteatret.com/rgla/
Verdensteateret, videoinnstallasjoner i forbindelse med Regla-rommet, Samtidsmuseet og Oslo Energi

STIPENDER
2017 Stipend fra LO
2015 Stipend for 2015 fra hovedsamarbeidpartnere til Den Norske Opera og Ballett
2014 Vederlagsfondet, arbeidsstipend
2012 Vederlagsfondet, prosjektstøte
2007 Utstillingsstøtte fra Norsk Kulturråd
2004 Støtte fra KHIO for å delta på skrivekurs
2003 Reisestipend fra NIFCA til prosjektet ”Vrangforestilling”
Reisestipend fra NIFCA til prosjeketet «Mytos og Mykos»
2002 Prosjektstøtte fra Fond for Lyd og Bilde til prosjektet SMALL WORDS
2001 Utstyrsstøtte fra Norsk kulturråd
2000 Reisestipend fra NIFCA til prosjektet “Tam-tam trip”

JOBB
1999-00 Videoredigerer og jobb som VJ for Verdensteateret i forbindelse med
forestillingen Regla og installasjonen
Regla-rommet
1994-97 Scenograf i NRK
2003- Brødjobb som publikumsvert/ouvrøse i Den Norske Opera og Ballett.

KRITIKKER
2009 Stavanger Aftenblad, Trond Borgen i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård.
http://www.aftenbladet.no/kultur/utstilling/Fiksjon-fusjonert-med-fakta-2038506.html#.Uhxnjn9GOSo
2009 Billedkunst,nr.4 2009, Sigrun Hodne i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård.
http://www.billedkunstmag.no/node/1615

Åpent på: Lørdag

Adresse

Sagene Kunstsmie

Drøbakgata 1, inngang fra Arne Gjestis plass, trapp opp ved siden Nazar cafe, 0463 Oslo
Sagene

mariavagle.no/