27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Buhagen, Petter

Grafikk, tegning, maleri, video, skulptur

Mine arbeider har ofte abstrakte eller diffuse motiver som er resultater av forskjellige metodiske tilnærminger til spesifikke materialer og teknikker. Det tematiske fokus er basert på de utfordringene vi møter i teknologiens utvikling mot en ekstremt presis, tilgjengelig og detaljert måte å kommunisere og forholde seg til informasjon på.

Arbeidet kan sees på som en fragmentert, poetisk reaksjon mot en stadig mer påtrengende digital hverdag, der ekstremt tempo og rigide systemer former måten vi tenker, kommuniserer og lever på.

Medlem av NBK, TBK, NG

Ingri haraldsen petter buhagen simuleringer av 31
«Depressed Retina», with Ingri Haraldsen, chalk marker on wall and windows, 460 x 302 cm, from the duo-exhibition «Simuleringer av» Kunstnerforbundet 2017
Ingri haraldsen petter buhagen simuleringer av 21
«Bureaucrats of Experience (Scroll)», valchromat, glue, filler and acrylic paint, 90 x 45 x 40 cm, from duo-exhibition «Simuleringer av» with Ingri Haraldsen at Kunstnerforbundet 2017
Ingri haraldsen petter buhagen simuleringer av 39
«Behavioral Data #1», printer toner and archival varnish on paper, 72 x 102 cm, from duo-exhibition «Simuleringer av» with Ingri Haraldsen at Kunstnerforbundet 2017
P1200377 edit2
«Bureaucrats of Experience», valchromat, glue, filler and acrylic paint. Intervention in Kjell Varvin's exhibition «FRI GEOMETRI – Ustabile variabler» at Kunstnernes hus 2017.

Planlagte prosjekter og utstillinger

25.8.–14.10.2018: «Greening a Dust Storm», duo-utstilling med Ingri Haraldsen, Oppland Kunstsenter, Lillehammer

27.4.–13.05.2018: «Final Proposal», gruppeutstilling, Pulsar, Antwerpen, Belgia

Åpent på: Lørdag

Adresse

Økern

Økern Torgvei 1 , 0580 Oslo
Økern T

www.petterbuhagen.com