27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Lie, Jannicke

Innstalasjon

Jeg jobber med innstalasjoner der spillet mellom lys og skygge står sentralt.
I det ett eller flere objekt sammenstilles og lyssettes oppstår skyggebilder og refleksjoner i rommet rundt. Dette fasinerer meg og er et hoved fundament i mine arbeider.
En tematisk referanse kan være søken etter det ukjendte, – i havdypene, verdenrommet eller det som finnes i de miljø vi beveger oss i daglig.

Medlem av nbk, norske scenografer, nbf

Far out
far out

Planlagte prosjekter og utstillinger

Skulpturprosjekt i tre, Stange, sommer 2018

Åpent på: Lørdag

Adresse

Hasleveien 28

Hasleveien 28, 0569 Oslo
Rosenhoff

jalie.no