27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


W. Schafferer-Sigerus, Solveyg

Bronse

Hovedsakelig har jeg arbeidet med tanke på bronsestøping men har jobbet med forskjellige teknikker opp gjennom årene.
De tre monumentene jeg har laget som har tilknytning til siste verdenskrig er utført i en kombinasjon av granitt og bronserelieffer.

Det gjelder: “Grini-monumentet” (1991) Bærum, Oslo, “Den trange porten til friheten” (2007)Værnhemstorg, MALMØ, Sverige og “Krigsseileren” 2010, Sjøkrigsmonument i Grimstad.

Jeg har over 100 bronsearbeider offentlig plassert i Norge og har deltatt og blitt innkjøpt både privat og offentlig i utlandet.
I denne presentasjonen har jeg valgt å fokusere på de siste store skulpturene mine som jeg tror vil kunne være interessante både med tanke på ren utsmykking og som ledd i arbeidet med kulturformidling, ikke minst i skoleverket, da alle relieffene viser til viktige hendelser i vår felles historie

Jeg har vært svært opptatt av temaet Krig/Fred men også av eksistensielle spørsmål; Hvor kommer vi fra?— Hvor går vi hen?
Skulpturen “Quo vadis” befatter seg nettopp med dette temaet. Et ekspl. av "Quo vadis! ble innkjøpt og er offentlig plassert i ved Brauerei Bischoff, Winnweiler nær Frankfurt. Nr. 2 var å se på Youngstorget, Oslo i fjor

Alle de skulpturene jeg viser bilde av, disponeres av Norsk Billedhoggerforening og er på utstilling i Trosterud-villa parken, på Trosterud- (når de ikke er utlånt).

Velkommen til mitt atelier :
Jeg forteller om skulpturene på mitt atelier der jeg også har hengt opp store poster av avdukinger og av store bronsearbeider som står rundt om i landet og av de som er til salgs og er utstilt av NBF.

Jeg har videoer som viser avdukingene av de tre store monumentene i Bærum, Malmø og i Grimstad.

Medlem av NBK, NBF, OBK, BOA, KUNSTNERFORENINGEN

Solveyg1
Solveyg W.Schafferer-Sigerus, "Drøm og virkelighet", skulptur plassert i Spikersuppa i Oslo 2004
Solveyg2
Solveyg W.Schafferer-Sigerus, "Romfarer", Skulptur plassert i Spikersuppa i Oslo 2016
Solveyg3
Solveyg W.Schafferer-Sigerus, "I begynnelsen var Bildet", skulptur plassert i Hokksund 1998
Solveyg4
Solveyg W.Schafferer-Sigerus, "Quo Vadis" - 1975-78

CV

Solveyg W. Schafferer-Sigerus ble født 4 april 1928, som datter av en norsk mor og en østerriksk far; Lilly N. Schafferer(1905-1943) og filatelist Walter J. Schafferer(1901-1994).

Utdannelse:
Realartium/gymnas 1948, Grimeland Oslo, gjennomført på ett år
Trondheim Kunstskole 1948-50
Statens Kunstakademi 1951-55
UiO 1990-1998 Grad: Cand.Philol 1998 (hovedfag religionshistorie)

Øvrig: Se gjerne hjemmesiden min :)
https://sites.google.com/site/solveygschafferer/

Åpent på: Lørdag

Adresse

Nøklesvingen 32, 0689 Oslo
Bøler

sites.google.com/site/solveygschafferer/