27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Borchgrevink, Hild

Jeg er interessert i hvordan kollektive forestillinger vi deler, oppstår og forsvinner, i ustabile hukommmelsesteknologier og i sammenhenger mellom materiale og oppmerksomhet. Jeg jobber ofte med tekst i forskjellige former, fra poesi og performance til lydkunst og musikkritikk.

Medlem av UKS, NBK, Norsk kritikerlag

Dummy
Hild Borchgrevink: Utgåtte utvalg / Expired selections (2018). Dummy for artist book.
Utgatt2017
Hild Borchgrevink: Utgått utendørs (Schous plass, Oslo, 2017). 100 utgåtte bibliotekbøker, 19 hyller (én for hvert lokale bibliotek i Oslo), responskort og blyanter.
Dsc 1022
Hild Borchgrevink: Utgått utendørs (Schous plass, Oslo, 2017)

Planlagte prosjekter og utstillinger

Jeg arbeider blant annet med en artist book og en installasjon basert på publikums skriftlige respons på installasjonen Utgått (2017), manus til en diktsamling og en operalibretto. De to siste tekstene griper delvis inn i hverandre og arbeider med vitenskaps- og naturhistorie.

CV

Hild Borchgrevink har mastergrad i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og har før det studert musikkvitenskap og komposisjon i Oslo, skapende skriving ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø, samt performativ kritikk ved Uniarts i Stockholm.

I november 2017 var hun blant 12 inviterte komponister/lydkunstnere i utstillingen Lyd og bilde på OSL Contemporary. Ved siden av egen kunstnerisk praksis er hun er musikkritiker, skribent og oversetter, og har for tiden arbeidsstipend som kritiker.

Åpent på: Søndag

Adresse

Notam Studiokollektivet, Bygg F3

Sandakerveien 24D, 0473 Oslo
Arendalsgata

www.hildborchgrevink.no