27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Coward Tolaas, Helen

Installasjon, skulptur, assemblage, tegning, foto

I min kunstneriske praksis tar jeg utgangspunkt i funnet materiale, som jeg sammenstiller til skulptur, installasjon eller bildemessige collager, som provisoriske arrangement.
I disse arrangementene tar jeg i bruk medier som installasjon, skulptur, objekt, og tegning.
Min praksis og metode er prosessbasert og delvis intuitiv, og bærer preg av å
være en samlende handling. Det jeg ikke kan ta med meg når jeg går, tar jeg
bilder av.
Arrangementene er provisoriske, de eksisterer i øyeblikket, men innehar mulighet for endring. For meg som kunstner er det avgjørende at det er en
tilstedeværende karakter av forgjengelighet i verket. Tematisk er jeg opptatt av det hverdagslige, ofte oversette.
Hva skjer med verdien av det som kastes når det settes inn i en kunstnerisk kontekst der det likestilles med kunst? Hva er verdien av kunstnerisk arbeid i denne konteksten?

Installasjon, funnet materiale og tegning, 2017
Head over heals
 helen coward,installasjon funnet materiale, ulike mål, 2017
Tilstander
Installsajon, funnet materiale, ulike mål, 2017
Rein vil eg ha deg,rein
Tegning, kull, 25x 25 cm, 2014
Diptyk (morgon og kveld)

Planlagte prosjekter og utstillinger

Galleri Boa, Oslo 2018, Gruppeutstilling

CV

Norsk kulturråd, Diversestipendfor billedkunstnere, 2017

Åpent på: Søndag

Adresse

Prindsen kunstnerfellesskap

Storgata 36b, 0182 Oslo
Brugata

tolaascoward.com