27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Svartjord

Installasjon, blandede teknikker

Svartjord er en Oslobasert kunstnergruppe som ble opprettet i 2014. Gruppen består av Yola Maria Tsolis (1981), Siren Elise Dversnes Dahle (1986) og Mari Østby Kjøll (1983).

Svartjord kommer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. Hvert av Svartjords prosjekter utgjør et eget økosystem der de gitte forholdene gir grobunn for de kunstneriske undersøkelsene.

Medlem av NBK, UKS

Blueblue
UNION, Greenlight District (2017) Spriten Kunshall
02 scattered echo
Scattered Echo, Carl Berner Prosjektrom, Association of Norwegian Sculptors, 2016
Aks 72dpi 05
Svartjord presents: Nothing in Excess / Drift, Akershus Art Center 2015
6   oslo open 2016
Oslo Open Presents: Svartjord, BOA, 2016

Planlagte prosjekter og utstillinger

2018 Galleri Ram, Meander
2018 Kummelholmen, Stockholm, Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight
2018 Galleri Boa, Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight

CV

Storgata 36b Oslo
E-mail: Svartjordoslo@gmail.com

2018 Gallery Ram
2018 Kummelholmen, Stockholm: Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight
2018 Gallery Boa, Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight

2017 Spriten Kunsthall: Union, Greenlight District, Skien
2017 Mellomstasjonen: Nature Will Be Yours, Screening program
2016 The Association of Norwegian Sculptors: Svartjord presents: Scattered Echo
2016 Oslo Open Office: Oslo Open presents Svartjord, interactive scenography
2016 Lofoten: Kulturarv Lofoten
2015 Akershus Kunstsenter: Svartjord presents: Nothing in Excess/Drift
2014 Association Norwegian Sculptors: Svartjord presents: Game of Mirrors/ a Secret Violence, Knock Knock
2014 Oslo National Acadamy of the Arts: Svartjord presents: Prindsekjøkkenet part II (Refractive Memory) Curator: Marianne Zamecznik
2014 Prindsekjøkkenet, Storgata 36: Svartjord presents: Prindsekjøkkenet, Curator: Marianne Zamecznik

Grants

2017 Mobility founding, Nordic Culture Point
2016 Exhibition grant, Arts Counsil Norway
2016 Project support, BKH
2015 Exhibition grant, Arts Counsil Norway
2014 Prize for Art and Design students, Oslo National Acadamy of the Arts

Publications
2017 Fanzine, Union, Svartjord, Spriten Kunsthall, Skien
2017 Interview in Kunst pluss, #1 by Monica Holmen
2015 Fanzine, Svartjord. Text by Jan Freuchen, Akershus Art Center
2015 Aftenposten v Kjetil Røed, 15.08.15, review of the exhibition Nothing in Excess / Drift in Akershus Art Center
2014 Fanzine, Svartjord presents Prindsekjøkkenet

Collaborations
Nordic collaboration network (Transparence/Resistance – Hidden in Plain Sight, Kummelholmen, Stockholm)
Kjetil Harket (Union)
Bård Watn (Union)
Tind arkitektkontor (Kulturarv Lofoten)
Oslo Open (Oslo Open interaktiv scenografi)
Silje Høgevold (Nothing in Excess / Drift)
Jan Freuchen (Nothing in Excess / Drift)
Finn Dale (Nothing in Excess / Drift)
Gartnerbutikken in Hamar (Nothing in Excess / Drift)
Theodor Barth (Prindsekjøkkenet og Prindsekjøkkenet part II (Refractive Memory)
Marianne Zamecznik (Prindsekjøkkenet og Prindsekjøkkenet part II (Refractive Memory)
Espen Tangen Samulesen (Prindsekjøkkenet)

Åpent på: Søndag

Adresse

Prindsen kunstnerkollektiv

Storgata 36B, 0812 Oslo
Brugata, Hausmannsgate

www.svartjord.com