27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Vatne, Ingebjørg

Akrylmaleri, grafkk, installasjon

Vårt forhold til naturen er overordnet tema, formålet å skape gjenkjennelse og refleksjon om naturens betydning. Jeg har flere innganger til temaet, med naturbilder som handler om mer enn naturens egenverdi. Lenge har jeg arbeidet med å formidle naturens skjønnhet, det samme gjelder forholdet mellom menneske og natur, med ønske om å vise naturen som uttrykk for både ytre og indre «landskap». Stadig mer handler arbeidet om erkjennelsen av naturens skjebne med trusler fra mange hold. Inntrykk fra oppveksten er sterk inspirasjon, tett på Vestlandets natur og kultur, senere med mangfoldige opplevelser fra andre land. Disse inntrykkene er stadig tilbakevendende basis for arbeidet, sammen med dagsaktuelle hendelser og samfunnsutviklingen generelt.

Medlem av CAN (Concerned Artists Norway)

Ingebjørg vatne burning sun v  akryl på lerret 60x60 2017 foto hanne tharaldsen
Burning Sun V
Ingebjørg vatne burning sun iv  akryl på lerret 60x60 2017 foto hanne tharaldsen
Burning Sun IV
Ingebjørg vatne melting ice ix akryl på lerret 60x60 2017 foto hanne tharaldsen
Melting Ice IX
Ingebjørg vatne melting ice vii akryl på lerret 70x70 2017 foto hanne tharaldsen
Melting Ice VII

Planlagte prosjekter og utstillinger

Mitt aktuelle prosjekt handler om erkjennelsen av naturens skjebne med trusler fra mange hold. Om konsekvensene av global oppvarming, spredning av uønskede arter, smelting av breer og tundra, og hyppigere naturkatastrofer forårsaket av det endrede klimaet. Om økende ulikheter i levekår for jordas befolkning. Prosjekt har titler som: «Vakker, men uønsket – …», «Divided», «Burning Sun» og «Melting Ice», og er i kontinuerlig utvikling. Det ble sist vist på årets Kunst rett vest, og søkes nå vist ved flere visningssteder. Prosjektet kan enten presenteres som en helhet, eller kan sentreres om enkelte under-temaer, eksempelvis konsekvenser med is-smelting i nordområdene og tørke i sørlige Europa, jfr. vedlagte foto.

CV

CV – Ingebjørg Vatne – Oppvokst på Voss, bor i Oslo, atelier ved Sagene kunstsmie, Drøbakgata 1.
Mobil: 992 71 716. E-post: vatnakke@online.no. Nettside: www.VatneArt.no
Medlemskap: CAN (Concerned Artists Norway)

Utdanning/veiledning:
2016 – 2017 KHIO, Teori, forelesningsrekke over 2 semestre for MA- og BA-studenter
2015 – 2016 KHIO, Kunsthistorie, forelesningsrekke over 3 semestre for MA- og BA-studenter
2012 Elev av billedkunstner Markus Brendmoe, senere veiledning
2011 – 2012 Veiledning av billedkunstner Heidi Øiseth
2008 – 2011 Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad
2007 – 2008 Nydalen kunstskole, 1-årig Personlig kunstutvikling, veiledning av A. Biringvad og K. M. Wik
2005 – 2007 Nydalen kunstskole, 2-årig Kunstfagskole, lærere m.a.: A. Biringvad, J. Magelssen, H. Øiseth
Eva Kurseth Imer
2004 – 2005 Nydalen kunstskole, Tegne- og malekurs nivå 1, 2 og 3 over tre semestre
Tidligere Sosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur som pedagogisk metode v Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI

Arbeidserfaring:
2008 – 2013 Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss), freelance kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn og utvikling av nye tilbud, herunder etablering av ferieklubb for barn over to uker. Formidling av seks skiftende utstillinger pr. år og Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: barnehager, barneskolen, ungdomstrinnet, videregående skoler og høyskoler – blant annet for Den kulturelle skolesekken. I tillegg et bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger.
2011 – 2012 Etablering av galleri sammen med tre kolleger i atelierfellesskapet Galleriverkstedet/H12
2007 – 2008 Nydalen kunstskole deltid, organisering av fagbibliotek, pedagogisk evaluering, profilering
2006 – forts. Arbeid med egen billedkunst
Tidligere Personalsjef i Norges Røde Kors, samt flere leder- og konsulent-stillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Kurs:
2004 – forts. Har fra 2004 deltatt på en rekke kunstfaglige kurs innen akryl- og akvarellmaling, grafikk, tegning, samt kunst og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere.

Separatutstillinger:
2017 Valdres kunstforening, Galleri Perrongen, Fagernes
2016 Rælingen kunstforening, Rælingen
2016 Modum kunstforening, Galleri Gamle Rådhus, Vikersund
2012 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, Moss
2010 Wilh. Wilhelmsen ASA, Lysaker, Oslo
2010 Galleri Albin Art, Briskeby, Oslo
2009 Galleri View, Grünerløkka, Oslo
2009 Café Stredet, Pilestredet Park, Oslo
2008 Kafé Petit Paris, Moss

Kollektiv/gruppeutstillinger:
2017 Kunst rett vest, juryert. Fellesutstilling i Fossekleiva kultursenter og åpent atelier 2 helger, se www.VatneArt.no Exhibitions, Photos
2017 HardingarT, Utne i Hardanger, (innehaver kurator Kjell Erik Ruud), sommerutstilling
2016 – 2017 Galleri Seilduken, KHIO, Open Call studenter/ansatte, " Vol. 02" og «Vol. 03»
2015 – 2017 OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmie, 3 ganger juryert deltaker
2015 Nes kunstforening, «Først til mølla», Auli mølle på Årnes
2014 Buskerud Bildende Kunstnere, Novemberutstillingen Drammen Museum, juryert Anmeldelse i Drammens Tidende, se www.VatneArt.no, Exhibitions, Photos
2014 October Open, Hydrogenfabrikken kunsthall, Fredrikstad
2014 Limfjordscenteret kunst og kunsthåndværk, Doverodde, Danmark
2013 – 2016 Hamar kunstforening, fire medlemsutstillinger
2013 Moss kunstforening, juleutstilling
2013 Hamar kunstforening, høstutstillingen «Home is where the Art is”
2013 Voss kunstlag, sommerutstilling
2011 – 2012 Galleriverkstedet, Oslo, tre utstillinger i atelierfellesskapets galleri
2011 Voss kunstlag, kuratert juleutstilling
2011 Voss kunstlag, medlems-sommerutstilling
2011 Midtnordisk kunstfestival, Innherred
2011 – 2014 OsloOpen, 3 ggr (fellesutstilling Galleriverkstedet/H12, felles visningsrom BOA, eget atelier)
2009 – 2010 Kreativ runddans to ganger, kunstnere på Adamstuen, Galleri Gjøken, Café Sosta
2009 Galleri View, Grünerløkka, Oslo
2007 400meterkunst, Voss
2007 St. Hanshaugen senter galleri
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, Oslo, åpne salgsutstillinger hvert semester

Innkjøp mm:
2016 Innkjøpt av Kunstforeningen ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
2016 Innkjøpt av Modum kunstforening
2016 AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon), 2 helsides malerier i Årsmelding 2016, samt 3 billedutsnitt, forside høstkalender
2016 «Tri-X», 3 utvalgte bilder i 3 ulike multimediashow v/ A. Midthjell, Litteraturhuset og Grotten i Fredrikstad
Hele perioden Innkjøpt av private samlere

Kommisjon:
2010 – 2016 Galleri F 15 galleributikken, Jeløy, grafikk
2011 – 2017 FineArt nettgalleri, malerier og grafikk
2013 – 2017 Artifix Arts & Design, Sagene, Oslo, grafikk
2012 – 2014 Voss kunstlag, maleri
2010 – 2011 Galleri View, Grünerløkka, Oslo, gicléetrykk
2007 – 2008 Kjedlaren kunstutsalg, Voss, maleri

Verv:
2015 – 2017 Sagene kunstsmie, styremedlem i atelierfellesskap for ca. 75 profesjonelle billedkunstnere, musikere m.m.
2013 – forts. Rygge kunstforening, styremedlem, medlem i utstillingskomiteen, montering av utstillinger

Åpent på: Søndag

Adresse

Sagene Kunstsmie (Ta trappene opp til inngangen ved kafé Nazar)

Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Sagene kirke (buss 20, 37, 54)

www.VatneArt.no

Arrangement

Felles utstilling i vårt visningsrom.