27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Boger, Runa

Tekstil collage

Historisk sett er jeg fascinert av kvinnelige kunstnere og feminisme i kunsten. Inngangen til mine arbeider har referanse til og tar utgangspunkt i min tekstile arv, erfaring, utdannelse og et langt liv som tekstilkunstner. Prosjektene kombinerer gjerne mitt engasjement både som tekstilkunstner og som kunsthistoriker.

Medlem av NBK, NTK, BOA

Runa boger red x  2017 textil collage
Runa Boger Red X etching textile 30x25cm 2017
Runa boger homage to eva hesse 2017 textilecollage 155x110cm (1)
Runa Boger Homage to Eva Hesse textile collage 155x110cm 2017
Runa boger hidden connection 2017 textile collage 110x200cm
Runa Boger Hidden Connection textile106x200cm 2017
Runa boger time   thought   space risør kunstpark 2017
Runa Boger Time - Thought - Space Risør kunstpark 2017

Planlagte prosjekter og utstillinger

Tema for mitt siste utstillingsprosjektet er studier av Eva Hesses tegninger. En form for appropriasjon av Hesses verk, utført i et tekstilt materiale. I denne transformasjonen ligger en hyllest – hommage – til en kvinnelig kunstner som representerte en ny trend med personlige visjoner og som banet vei for andre kvinnelig kunstnere.
Separatutstillingne Tid – Tanke – Rom ble i høst vist i Risør Kunstpark.

CV

CV RUNA BOGER
TRAFO kunstnerhus,Tøyen Hovinvn.1 0576 Oslo
Tlf 91178779
runa.boger@gmail.com
http://www.runaboger.no

Utdanning
2007- 2010 Mastergard i kunsthistorie, Universitetet i Oslo,
2003- 06 Bachlergrad i kultur- og samfunnsfag Universitet i Oslo,
1972/73 Kunstakademiet i Lodz, Polen under prof S.Fijalkowski og A.Starczewski
1972 Atelier des Gobelins, Paris Frankrike
1969-74 Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Oslo, diplom tekstil
Stipend
2017 BKH seniostipend og BKH utstillingsstipend
2016 Div. stipen NBK og Blomstipendet
2012 Utstillingsstipend BKH
2011 Utstillingsstipend Norsk kulturråd
2010 NKs stipend til teoretiske studier
2005 & 2000 Ingrid Lindback Langaards stiftelse
1998 Oslo Bys Kulturstipend
1992-2015 Statens Garantiinntekt
Priser
2007 Third Place Award, Fiberart Guild Of Pittsburgh, USA
2002 Outstanding Award, International Tapestry Art Biennale, Beijing, Kina
1999 Artistic Award, the 6th International Textile Competition `99–Kyoto
Separatutstillinger
2017 Tid – Tanke – Rom Risør Kunstpark
2013 Min kjelke er lastet med….Lørenskog kunstforening, Lørenskog
2012 Min kjelke er lastet med…. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter,
2004 Visita Format, Oslo
2004 Sandefjord Kunstforening m/ Ulla Mari Brantenberg
2002 Energier Tromsø Kunstforening, Tromsø m/UMB
2001 Energier Stensalen, Kunstindustrimuseet i København m/ UMB
Gruppeutstillinger et utvalg
2017 Det store mjuke øyeblikket på Finnskogen. NTK 40 år 2016 Baltic Mini Textile Gdynia, Polen 2015 NOoSPHERE 4 years NYC 2014 NOoSPHERE 3 years+3days NYC
2013 14. International Triennial of Tapestry, Lodz Polen
2010 The 3rd International Art Festival, Krakow Polen
2009 Homage til Jytte Lindhard, Galleri Gaia + Blåfuglen, Bornholm
2007 / 2008 Fiberart International 2007, Pennsylvania, North Carolina, West Virginia USA
2006 Transform Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand
2005 Vision in Textiles, International Art Exhibition, Izmir Tyrkia
2005 Textil 05, Kaunas Art Biennial, Litauen
2003 4.th International Textile Art Exhibition, Litauen
Offentlige innkjøp
2017 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
2017 Kode Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
2006 Utenriksdepartementet
2002 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
1990 Kunstindustrimuseet i Oslo og Hamar kommune
1987 Kunstindustrimuseet i Oslo
1985 Oslo Kommunes Kunstsamling, Riksgalleriet,
Kunstindustrimuseet i Oslo og Norsk kulturråd
1982 Riksgalleriet, Norsk kulturråd og
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
Off. utsmykkingsoppdrag
2014 Lyngbakken bo- og behandlingssenter, Skien
2000 Myrene skole, Porsgrunn
1989 Hovedbiblioteket, Trondheim
1988 Justisbygget, Hønefoss
1987 Fylkestinghuset, Vadsø
1984 Biltilsynet, Asker og Bærum
1983 Elverum Lærehøgskole

Åpent på: Lørdag

Adresse

TRAFO kunstnerhus, Tøyen

Hovinveien 1, 0576 Oslo
Tøyen / Ensjøveien

www.runaboger.no