27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Dahl, Camilla

Mixed media

Som kunstner og statsviter ønsker jeg å belyse samtidsspørsmål og bidra til økt bevissthet om emner som etikk, humanisme, menneskerettigheter og demokrati fra et kunstnerisk ståsted. Jeg er opptatt av fomidling og refleksjon og mener at det i skjæringspunktet kunst, akademisk kritisk tekning og publikumsinvolvering ligger et stort potensiale for kunnskapsbygging og bevistgjøring både hos kunstner og publikum. Jeg jobber i ulike teknikker og materialer..

Img 7900 h ©yde
Camilla Dahl, Kunsten å flykte, stålplater stanset 12 stk 20x30 cm, 2017
Img 7936
Camilla Dahl, Iron Curtain, Metal, 150x150x120, 2017
Img 7622 2
Camilla Dahl, Red Cross textile on canvas 100x100, 2016
Img 7628
Camilla Dahl, Empathy III, mixed media 100x100, 2015

Planlagte prosjekter og utstillinger

PAX er et prosjekt om flukt og menneskerettigheter. Prosjektet består av flere elementer

1. Utforming av visuell kunst
2. Utvikling av og trykking av bok
3. Faglig seminar
4. Gjennomføring av workshops og formidling/publikumsinvolvering

Kunsten i prosjektet består av metallplater stanset med menneskerettigheter er hentet fra samtaler og diskusjoner om menneskerettigheter i workshops, intervjuer med flyktninger eller personer som jobber med flyktninger.
Foto fra asylmottak, skulpturer og installasjoner.
Boken som følger prosjektet har fått støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet

CV

Utdanning:
KHIO
2015: Forelesninger i nyere kunsthistorie ved Kunsthøgskolen i Oslo
2013-2014: Etterutdanning i kunsthistorie Kunsthøgskolen i Oslo (Åsmund Thorkildsen)

Nydalen kunstskole
2014-15: Personlig kunstutvikling (v Heidi Øiseth)
2012-2014: Billedkunstutdanning (v Heidi Øiseth)
2008: Male- og tegnekurs

2014: Skulpturkurs med sveising, kunstner Hanne Nystrøm
2006: Vika kunstskole, Male- og tegnekurs
1991: Oslo tegne- og maleskole, Kurs i Oljemaling

Universitetet i Oslo
1995: Statsvitenskap hovedfag, demokrati og menneskerettigheter, komparativ politikk
1990: Statsvitenskap mellomfag
1989: Spansk grunnfag
1988: Forkurs i spansk, fonetikk og språkvitenskap
1988: Sosialantropologi grunnfag
1987: Statsvitenskap grunnfag

Yrkeserfaring:
2014-d.d: Kunstnerisk virksomhet, selvstendig næringsdrivende
2013- d.d: Arbeids- og velferdsdirektoratet – Seniorrådgiver, prosjektleder, digitalisering og tjenesteutvikling
2009 – 2013: Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartmentet – Seniorrådgiver, regjeringens digitaliseringsprogram
2009: Kommunaldepartementet –Delprosjektleder e-valgsprosjektet
2000-2008 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utstillinger:
2018: Februar: Sagene Kunstsmie (rom for kunst) Separatutstilling og boklansering
2017: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2017: Hardingart, Kollektivutstilling
2016: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2016: Galleri S9, utstilling med Lise Myhre
2015, 2016, 2017: Oslo Open, Gruppeutstilling Sagene Kunstsmie
2015: Albin Art, separatutstilling
2015: Dalype galleri, kollektivutstilling
2014: Oslo Maleklubb, kollektivutstilling
2014: Student og Avgangsutstilling Nydalen kunstskole

Stipender:
2017: Prosjektstøtte fra Fritt ord boka Kunsten å flykte
2017: Støtte fra Kulturrådet til boka Kunsten å flykte

Juryering:
2017: Oslo Open 2017
2016: Oslo Open 2016
2015: Galleri Ramfjord stipendutstilling kandidat til 2. juryering
2014: Galleri Ramfjord stipendutstilling kandidat til 2. juryering.

Annet:
Human dokumentarfilmfestival 2018, bokpresentasjon Kunsten å flykte, panelsamtale.
Workshop Prosjektet PAX med elever Ila skole Oslo høsten 2016
Oslo Open 2015-2016: Koordinator lokalt arrangement Sagene kunstsmie

Åpent på: Søndag

Adresse

Sagene kunstsmie

Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Sagene

Facebook CamillaDahlkunst