27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Borring, Arne

Maleri

Jeg jobber hardt, søkende og målrettet for å finne et presist uttrykk for en sanselig opplevelse,
gjennom et gammelt språk i møte med en ny tid. I bunnen ligger begjæret etter å forstå virkeligheten gjennom å gjenskape den. Blikket og tiden er mine viktigste verktøy. Tiden jeg bruker, ute i landskapet i direkte dialog med motivet eller i atelieret stilt overfor modellen, gjør noe med min opplevelse av og erkjennelse om det jeg maler.
For meg skjer den kunstneriske nyskapingen gjennom fordypelsen i et håndverk, mens jeg prøver å mestre det jeg ennå ikke mestrer.

Medlem av NBK, TF, LNM, BOA, PSA

Arne borring vigelands trær pastell 50x70
Vigelands trær
Arne borring maurice 97x70
Maurice
Arne borring bernerløkken olje 72x81
Bernerløkken
Arne borring senvinter bånn i bunnefjorden olje 116x150
Senvinter, Bånn i Bunnefjorden

Planlagte prosjekter og utstillinger

Et Landskapsprosjekt: Et klassisk prosjekt, hvor landskapet, mest mulig uredigert, er utgangspunkt for maleriet. Det figurative maleriet er det mest abstrakte jeg vet, og i landskapet opplever jeg dette som spesielt tydelig: Klatter og lag av maling fremstår som trær, vann, lys og luft!
Et Portrettprosjekt: Født midt i forrige århundre ser jeg at menneskene, til tross for at vi lever i “individualismens tidsalder”, likner hverandre mer og mer. De som virkelig skiller seg ut i vår tid er nesten uten unntak “outcasts”, mennesker som sliter på en eller flere måter. Jeg planlegger å hente mennesker fra gaten og inn i atelieret. Tiggere, narkomane, funksjonshemmede, gamle, barn – de som har ansikter som taler til meg. Det kan av og til være nesten uutholdelig å se på de som faller langt nok utenfor, orker man det oppstår det ny erkjennelse, ofte delvis basert på gjenkjennelse.

CV

Utdannet ved
Oslo Husflidskole 1973-75
Statens Kunstakademi 1975-79

Stipendier
Gunnar S-stipendiet 1996
Namdalsstipendiet 1996
Beiarstipendiet 1997
Harriet Backers minnefond 1998
Jomfrulandstipendiet 1998
Ryvardenstipendiet 1999
Oslo Bys Kulturstipend 2006
Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse 2009, 2011 og 2016
Statens diversestipend 2012

Separatutstillinger (i utvalg)
Høyanger Kunstlag 1996
Namsos Kunstforening 1996
Vikna Kunstforening 1996
Gullbakke, Lillehammer 1997
Beiarn Kommune 1997
Kragerø Kunstforening 1999
Austevoll Kommune 1999
Galleri Ryvarden 2000
Galleri Haganes 2000
Ås Kunstforening 2002
Galleri Vanntårnet 2003
Galleri Tonne 2004
Galleri Havstad 2006
Galleri Borg 2006
Galleri Tonne 2006
Galleri Virtu-Cardinali, Berlin 2008
Galleri Tonne 2009
Galleri Havstad 2009
Hankø Fjordhotell 2010
Galleri Tosmur 2010
Bærum Kunstforening 2011
Galleri A 2014

Kollektivutstillinger (i utvalg)
Østlandsutstillingen 2005
Tre malere, Lørenskog kunstforening 2017

Innkjøp
Statens Kunstakademis samlinger i akademitiden
Høyanger Kunstlag 1996
Høyanger Kommune 1996
Høyanger Energiverk 1996
Namsos Kunstforening 1996
Namdal Sykehus 1996
Beiarn Kommune 1997
Beiarn Bygdeutvikling 1997
Kragerø Kommune 1999
Austevoll Kommune 1999
Sveio Kommune 2000
Kragerø Kommune 2000
Nesodden Kommune 2003
Kirkelig Fellesråd i Oslo 2009
Diverse private samlinger, hovedsakelig i Norge.

Åpent på: Søndag

Adresse

Colletts gate 10A, 0169 Oslo
#18, 19 Dalsbergstien, #37 Colletts gate, #21 Sofies Plass

arneborring.wordpress.com/