27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Melland, Nanna

Metall

I kjernen av mitt arbeid ligger en nysgjerrig utforskning og interesse for naturen og den menneskelige eksistens. Jeg har en dyp interesse for symboler og ritualer samt livets ubehagelige og mørke spenninger.

Jeg blander, trikser og mikser med form, materiale, teknikk og tema til jeg finner en form for enhet, kanskje en harmoni i det disharmoniske. Prevensjonsspiraler, negler i gull, støpte svinehjerter, orkideer i bly og aluminiumsfly inngår således – paradoksalt nok – i en form for helhet.

Medlem av NK

Dsc 2994 closed
Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine welt
Dsc 2995 open
Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine welt

Planlagte prosjekter og utstillinger

Oslo Open!

CV

Jeg er utdannet smykkekunster fra kunstakademiet i München, under professor Otto Künzli. I 2007 ble jeg utnevnt mesterstudent, og for mitt diplomarbeid i 2008 mottok jeg akademiets debutantpris, og kunsthåndverkerprisen i Norge. Jeg har mottatt flere stipend, blant annet Statens 3årig arbeidsstipend for kunstnere, Statens 3 årig arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere, en rekke reise og utstillingsstipend fra Norske kunsthåndverkere, Utenriksdepartementet støtte for internasjonal kunst og kultursamarbeid, samt prosjektstøtte av Norsk kulturråd for verket Sverm.

Mine arbeider er blitt innkjøpt til nasjonale og internasjonale offentlige og private samlinger. Nordenfjelske kunstindustri museum, Samling Marzee i Holland, samling Hiko Mizuno i Japan og samling Susan Cummins i USA for å nevne noen.

Jeg er i tillegg fagutdannet gullsmed fra Elvebakken videregående skole, og jeg har en Candidata Magister fra universitet i Oslo i fagene religionshistorie, sosial antropologi og tibetansk språk og kultur.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Kjelsåsveien 145A, 0491 Oslo
Kjelsås

www.nannamelland.com

Arrangement

I to år har jeg deltatt i Oslo Open, åpnet døren til mitt atelier og vist min kunst.

I Oslo Open 2018 ville jeg gjøre noe annet, og inviterer publikum til å bli med i min arbeidsprosess. Jeg gjør mitt atelier om til et fotostudio, og fotograf Morten Brun vil ta bilder.

Et portrett med lukkede øyne. Et portrett med øynene åpne.

Når vi lukker øynene stenger vi verden ute og vender blikket mot virkeligheten i oss selv. Hva skjer inne i mennesket, og er det mulig å titte inn i et annet menneske? Hva skjer når du åpner øynene og ser på meg?

Dette vil jeg undersøke i en serie portretter med forskjellige mennesker. Bilde for bildet vil portrettene bli en film. Lukket, åpen, lukket, åpen, lukket, åpen osv.

Alle som blir fotografert blir invitert til visning av filmen etter at den er satt sammen.

Velkommen til Laboratoriet!