27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Moi, Ebba

Deltagende kunst, skulptur, video

Jeg arbeider fremst med sosialt engasjert kunst, basert på samhandling og deltagelse. Mitt fokus ligger på involvering og prosess som kunstnerisk strategi, og bruker oftest det offentlige rom som arena. Stikkord er samarbeid, direkte dialog og prosess. I mitt virke har jeg hatt flere lengre samarbeider og siden 2003 har jeg jobbet sammen med Anna Carin Hedberg som jeg også deler atelier med.

Jeg er også med og driver et kunstnerstyrt visningssted i Oslo, Tenthaus Oslo, sammen med Helen Eriksen og Stefan Schröder. Tenthaus Oslo er et prosjektrom for samtidskunst, vars profil er preget av en åpen, prosessorientert deltakelse i kunsten.

Medlem av NBK, NBF

 mg 4175
Plattform Huseby - deltagende kunstprosjekt i Trondheim (2016). Med Anna Carin Hedberg.
 mg 2525
Formforandringer - skulpturbiennalen 2015/16. Med Anna Carin Hedberg.
 mg 5576 edit
Dokumentasjon fra deltagende kunstprosjekt med Stalsberg skole. Vi er alle like - 1814 revisited på Akerhus kunstsenter (2014).
Women1814
Kvinnene og 1814 - fra utstillingen 1814 Revisited på Akershus kunstsenter 2014.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Forandringer i det norske landskapet. Trøndelag senter for samtidskunst 23.3 – 16.4 2017 I samarbeid med Anna Carin Hedberg
http://www.samtidskunst.no/events/ebba-moi-og-anna-carin-hedberg-forandringer-i-det-norske-landskapet/
2017 – Temporært kunstprosjekt til Ski jernbanestasjon for KORO.
2017 – Kuraterer, organiserer utstillinger, seminar og events som en del av det kunstnerstyrte visningsrommet Tenthaus Oslo. Som en del av prosjektet har Tenthaus et langsiktig samarbeide med Hersleb skole. I 2016 har Tenthaus et mål om å løfte frem kvinnelige forebilder.

CV

CV
Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo.
Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.
Utdannelse
1995-99 Kunstakademiet i Trondheim
1993-95 Hovedskous målarskola, Göteborg
Deltakende kunstprosjekter/samarbeider
2010 – Tenthaus Oslo. Er et formidlings og visningskonsept innenfor kunstfeltet med og for ungdommer. Utstillinger ved Skulpturarena øst i tillegg til egen initierte visninger og prosjekter. Støttet av Kunstløftet.
2003 –Moi og Hedberg arbeider med temaer rundt tolkninger, språk og integrering i form av lyd, installasjon, performance og video. Vist ved Kristiansands kunsthall, LARM, galleri 54 med mer.
2000-08 New Meaning. Ebba Moi har sammen med kunstnergruppa New Meaning virket for å gi unge med flerkulturell bakgrunn en stemme i det offentlige rom.

Utstillinger og prosjekter i utvalg
2017 Forandringer i det norske landskapet. Trøndelag senter for samtidskunst, m AC Hedberg
2015 Norsk skulpturbiennale, kuratert av Anne Szefer karlsen. I samarbeid m AC Hedberg2015 Geologiske forandringer. Performance som en del av Det jeg sier og det du forstår – en radiosoaré om kunsten å kommunisere av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen
2014 Oslos geologi og landformer, Tenthaus Oslo m AC Hedberg
2014 I am your telephone and I love you, Museet for samtidskunst, Oslo m AC Hedberg
2014 1814 revisited – the past is still present, Akershus kunstsenter
2014 Kulturens vilja, av Ballongmagasinet, Kunstnernes Hus, Oslo m AC Hedberg
2014 Live Radio, live versjon av Ballongmagasinet, Konsthall C, Stockholm m AC Hedberg
2013 Inspired By, September Split, Oslo
2013 Lademoen kunstnerdialoger, LKV og Babel
2013 Dubbelradio, av Ballongmagasinet, Konsthall C, Stockholm
2012 Arbeiderbilder, Kunsthall Oslo. Kurator Will Bradley med Tenthaus Oslo
2012 Me and the Storyteller, Kristiansands Kunsthall med AC Hedberg
2012 I want to tell you of great things… Prosjektrom Carl Berner med Helen Eriksen og Stefan Schröder
2011 – Tenthaus Oslo kunstnerdrevet visningssted for kunst med Helen Eriksen og Stefan Schröder
2010 Nobelprize.no med Alt for Hersleb. Kurator Aeron Bergmann og Alejandra Salinas
2010 – 11 Alt for Hersleb kunstprosjekt med Hersleb skole Oslo
2009 – 2011 Kunstnerne på Sinsen et prosjekt om kunstnerens arbeidsplass på en skole
2009 Kunsten å falle, norsk performance og prosesskunst 1966-2009 Preus Museum. Kurator Elisabeth Byre og Jonas Ekeberg/ New Meaning
2009 Wherever Water Flows produsert av Kulturbyrået Mesen m Ingrid Lønningdal
2008 Figurasjoner Skulptur Arena Øst Oslo
2008 Somewhere particular The White Tube Oslo
2007 New Meaning/dialog Generator Trondheim workshop og veggmaleri/ New Meaning
2007 LARM festival Kulturhuset Stockholm lydarbeid og performance med AC Hedberg
2006 Hvem er det som påstår at vår familie er viktigere enn andres? og andre historier
IKM Oslo/ New Meaning
Innkjøp
Preus Museum, 2009
Kunst i offentlig rom – egne utsmykkinger i i utvalg
2015 – Temporært kunstprosjekt for ny jernbanestasjon Ski, KORO
2012 Frydenberg ungdomsskole, installasjon ved entré og garderobeskap
Stipend og støtte i i utvalg
2015 – 2025 Statens arbeidsstipend for etablerte kunstnere

Åpent på: Lørdag

Adresse

Hedberg / Moi

Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Møllerveien

www.hedbergmoi.net