27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Ekern, Pål Henrik

Fotografi, Installasjon, Performance

Min praksis tar utgangspunkt i tre grunnleggende problemstillinger som river og sliter i meg fra hver sin kant. Det ene er forgjengelighet, det andre er fotografiet og det tredje er binære begrepspar. På mange måter er interessen for disse tre tematikkene for meg selvmotsigende – men like fullt former de det som kan kalles drivkraften i mitt kunstnerskap og mine verk blir ofte til i en dialog mellom disse tre beveggrunnene.
For det første er forgjengelighet et viktig aspekt ved at jeg stendig søker å lage verk som er temporale av natur. I forgjengeligheten ligger også muligheten for metamorfose snarere enn tilintetgjørelse. Gjennom bearbeidelse og videreutvikling av mine verk søker jeg stendig å gi dem ny kontekst noe som bunner ut i en tro på kunsten som retroaktiv. I dette begrepet legger jeg at et kunstverks verdi ikke nødvendigvis ligger kun i det selv men i hvordan det blir tolket, diskutert og reagert på av andre og at dets verdi blir større dersom en er åpen for å la verket forandre seg ved å innlemme andre synspunkt og stemmer.
For det andre kommer drivkraften etter å være i dialog med fotografiets medialitet gjennom et postmedialt blikk. Dette er på ingen måte en bokstavelig kommentar på fotografiet, men et forsøk på å se på fotografiet fra utsiden – ved tilnærme meg dets natur ved bruk av andre medier – ved å utforske det gjennom å rendyrke enkelte av dets konsepter.
Det siste aspektet som er førende for min praksis er min fasinasjon for binære motsetninger. Jeg liker å posisjonere mine verk med en relasjon til en binær begrepsramme. Ofte er mitt utgangspunkt binære motsetninger og dette er noe som farger meg både tematisk og visuelt og mine resultater blir ofte verk som svever mellom binariteten – mellom svart og hvitt, mellom lys og mørke, mellom liv og død.

Medlem av FFF

Theoretical mass 1
Installation picture from Theoretical Mass (2014) - Site specific installation & performance in the glass house at Valand Academy
Monochromes 1
Extract from Monochromes (2013) - Documentation of performance showed as photographic work
Who´s manque 1
Who´s Manque? (2014) - Documentation of performance during Fast Forward at Gothenburg Konsthall
 mg 6726
From Space reinterpreted by four squares whilst trying to stay in line using elastic material (2016-) - Photography/installation - Work in progress

CV

Utdanning:
2012-2014 MFA Photographic Art, Akademin Valand (Tidligere kjent som Högskalan för Fotografi), Gøteborgs Universitet, Gøteborg, Sverige
2008-2011 First Class BA (Hons) Photography in the Arts, Swansea Metropolitan Univeristy, Swansea, UK

Soloutstillinger:
2014 Theoretical Mass, Stedsspesifik utstilling i Glasshuset på Akademin Valand, Gøteborg, Sverige
2011 Divisioner, Cyan :Gallery, Oslo, Norge

Gruppeutstillinger:
2016 Fire Under Førti, Halden Kunstforening, Konservativen, Halden, Norge
2015 Vårutstillingen, Fotogalleriet, Oslo, Norge
2014 New Nordic Photography, Hasselblad Center, Gøteborg, Sverige
2014 Fast Forward, Göteborgs Konsthall, Gøteborg, Sverige
2014 Bild, Bild, Galleri Rotor, Gøteborg, Sverige
2013 Cyan :kulturnatt, Deler av en by – Backstage, Cyan Galleri, Oslo, Norge
2013 Deler av en by, Galleri Vulkan, Oslo, Norge
2013 To Be With Art Is All We Ask, Akademin Valand, Gøteborg, Sverige
2013 So Much Unspoken, So Little Revealed, Varberg Konsthall/Hamnmagasinet, Varberg, Sverige
2013 The Part and the Whole, Galleri Monitor, Gøteborg, Sverige
2012 Into The Light, Valand Academy, Gøteborg, Sverige
2011 JUVENARTE 2011: Postmarked abroad / Destination home, Galleri Ramfjord, Oslo, Norge
2011 This Unfolds, Ffotogallery, Turner House, The National Museum of Wales, Penarth, UK
2011 Free Range, Old Truman Brewery, London, UK
2011 3rd Year Degree Show, Dynevor Campus, Swansea, UK
2011 Self-Portrait as Mirror, Self-Portrait as Soul, The Photographic Angle, Omreisende utstilling, Bristol, Swindon, Birmingham, Maidenhead, Bristol, Birmingham, Bristol, Crawley, UK
2011 Jours Sombre (Darker Days), Dynevor Campus, Swansea, UK
2011 Cyan Stipendutstilling, Cyan Studio, Oslo, Norway
2010 I Have Been Thaught the Script of the Stone, Gower Arts, Gower, UK
2010 Our Summer, The Grand Theatre, Swansea, UK

2010 2nd Degree, Dynevor Campus, Swansea, UK
2010 Opusculus, Y Lle Gallery, Swansea, UK
2009 Trysor Cuddiedig, Cross Hands Public Hall, Cross Hands, UK
2009 Our Summer, Y Lle Gallery, Swansea, UK

2009 Slideshow Exhibition, Dynevor Campus, Swansea, UK

Stipender/priser:
2015 Statens Kunstnerstipend, Diversestipend for nyutdannede kunstnere
2014 Otto och Charlotte Mannheimers Stiftelse
2014 Adelbertska Hospitsiestiftelsen
2013 Otto och Charlotte Mannheimers Stiftelse
2013 Adlerbertska Stipendiefonden
2013 Adelbertska Hospitsiestiftelsen
2012 Adlerbertska Stipendiefonden

Kuratorielt arbeide:
2016 Efemer/Stasis – Dennis Burén og Andrea Grundt Johns, CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 re:create re:create, group exhibition, CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 Fata Morgana – Marianne Demmo og Yanir Shani, CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 Inside – Off – Adel Szakacs og Andrea Wikhammer Heir, CYAN :galleri, Oslo
2016 Subtraksjoner – Federico Grandicelli og Ida Nissen, CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 Stille Protagonister – Eivind Nakken og Stephen Williams, CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 Skyggebilder – Henning S. Pettersen. CYAN :galleri, Oslo, Norway
2016 Slash & Burn – Terje Abusdal og Ossi Piispanen, CYAN :galleri, Oslo, Norway

Medlem av:
Forbundet Frie Fotografer, The Association of Art Photographers, Norway

Åpent på: Lørdag

Adresse

Forbundet Frie Fotografer

Møllergata 34, 0179 Oslo
Brugata

plenrik.com