27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Flø, Asbjørn Blokkum

Lydkunst

Asbjørn Blokkum Flø har gjennom en rekke installasjoner arbeidet frem en kunstnerisk praksis der klingende lyd og ontologiske problemstillinger undersøkes parallelt. Arbeidene behandler lyden på samme tid både som meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine arbeider har han behandlet både musikkhistoriske objekter så vel som sosiale rom. I installasjonen Ragnarok (National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russland; Kunsthøgskolen i Oslo, 2011) ble Richard Wagners 15 timers opera Der Ring des Nibelungen komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel, mens installasjonen Dobbeltgjenger (Bergen kunsthall, 2014) speilet kommunikasjonsstrukturer i klingende metallobjekter. Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare, enn de er kjølige og teoritunge.

Doppelganger
Doppelgänger (2014), sound installation, Bergen Kunsthall, Bergen, Norway.
Xx
Vardøger (2017), sketch for sound installation, work in progress. Metal objects and electronics.
Docu
Performance of Arne Nordheims music at the rotunda of the Museum Friedericianum during dOCUMENTA (13) in 2012.
Russland01
Ragnarok (2011), sound installation, National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Kaliningrad, Russia.

Planlagte prosjekter og utstillinger

2018 Vardøger, separatutstilling på Lydgalleriet, Bergen.
2017 Putida latrina, plateslipp.
2017 «Kunstneriske problemstillinger i Dobbeltgjenger» (artikkel).
2017 «Estetikk i Dobbeltgjenger» (artikkel).

CV

Asbjørn Blokkum Flø (1973), er født i Volda og bor i Oslo.

Utdanning:
2004-2006 Diplomstudiet i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
1992-1999 Kandidatstudiet i komposisjon og orgel, Norges Musikkhøgskole

Utvalgte utstillinger:
2018 Vardøger, Lydgalleriet, Bergen
2014 Doppelgänger, Bergen Kunsthall, Bergen
2011 Ragnarok, NCCA (National Centre For Contemporary Art), Kaliningrad, Russland
2011 Ragnarok, Kunsthøyskolen i Oslo, Ultimafestivalen, Oslo
2010 Hverdagsfilter, Grønland kammermusikkfestival, Oslo
2004 Lydspor, Norsk Form, Ultimafestivalen, Oslo
2002 Norge – et lydrike, Oslo Sentralbanestasjon, Rom for kunst, Ultimafestivalen, Oslo
2004 Erotogod, DEAF, (Dutch Electronic Arts festival) Rotterdam, Nederland
2004 Erotogod, Atelier Nord, Oslo
2001 Erotogod, Henie-Onstad kunstsenter, Ultimafestivalen, Oslo
2000 Spranget, Nationaltheatret, Ibsenfestivalen, Oslo
1999 Spranget, Kunstnernes hus, Oslo

Andre utvalgte prosjekter:
2016-17 Vardøger, ny installasjon.
2015 Dobbeltgjenger, artikkel og presentasjon, ICMC, Denton, USA.
2015 Dobbeltgjenger, artikkel og presentasjon, NIME, Baton Rouge, USA.
2014 Analogique, urfremføring under Ekkofestivalen i Bergen
2012 Opphold ved universitetet i Huddersfield og Centre for Research in New Music
2012 Fremføring av Arne Nordheims verk Vevnad, under åpningsuken på documenta XIII, Kassel, Tyskland
2012 Reunion, nytt verk sammen med gruppen Skrr, Ultimafestivalen
2011 Materiaal og Textuur – elektroniske komposisjoner
2007 Ciaccona, elektronisk miniatyr, bestilling fra Ny Musikk
2005 Istanbul, radiofonisk verk, Norges bidrag til Prix Italia, bestilling fra NRK
2003 trees which from dropped, leaf. For sinfonietta, fremført av Trondheim Sinfonietta
2003 Norge – et lydrike II, norges bidrag til Ars Acustica, bestilling fra NRK
2003-2007 Earbitten I-III, elektronisk verk, Ultimafestivalen 2003, BEK 2006, Norges Musikkhøgskole 2007
2002 Ritratto di Cittá, elektroakustisk verk, bestillingsverk fra Ny musikks Komponistgruppe
2000/2011 I Guess I’ll Have To Dream The Rest, piano solo
2000 Fallet for saksofon, kontrabass og akkordeon. Bestilling fra trioen Poing
2000 Skutt i hagestolen, teatermusikk

Utvalgte publikasjoner:
2017 Harry Bertoias lydkunst, Ballade.
2017 Once you enter the world of Bertoia you don’t want to leave, The Formant.
2016 Time, timbre and text, Chopin instituttet, Warszawa.
2015 The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger, ICMC, USA.
2015 Doppelgänger, A solenoid-based large-scale sound installation, NIME, USA.
2014 Når klang tas fra hverandre. Lydskrift nr. 1 2014
2014 30 år i elektronisk kunst. www.ballade.no 2014
2013 Minnebobler – en introduksjon til Arne Nordheims elektroniske musikk. Bokkapittel, Henie Onstad Kunstsenter
2012 Memorabler – Arne Nordheims elektroniske musikk. Lydskrift nr. 1 2012
2008 En høyere lovmessig orden. Tre artikler om Stockhausens elektroniske musikk. NOTAM

Residencies
2012 Spatialisation and Interactive Research lab (SPIRAL), Centre for Research in New Music, University of Huddersfield, UK.
2001-2002 Studio for elektronisk musikk, Technische Universität Berlin, avdeling for kommunikasjonsvitenskap.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Torggata 11, 0181 Oslo
Oslo S, Kirkeristen, Stortorget

www.asbjornflo.net/