27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Berg, Arild

Keramikk

Kunst i tverrfaglige sammenhenger er omdreiningspunktet for mitt kunstneriske virke. Gjennom utsmykkingsoppdrag, undervisning og kunstprosjekter undersøker jeg ulike måter å involvere deltakere på. I min doktorgrad i samtidskunst “Artistic Research in Public Space: Participation in Material-based Art” fra 2014 utviklet jeg ny teori basert på tre utsmykkingsprosjekter. Dette har på den ene siden linjer tilbake til rollen som kunst og design hadde i samfunnet slik Morris hadde som ideal, og på den annen side til samtidskunsten med Bourriauds relasjonelle kunst som mål: Mennesker, miljø og kunst blir en helhet.

Medlem av NK

2 white cloud 0
White Cloud, 2012, Arild Berg, porcelain, 40x40x20 cm
Sand4
'Kortreist Langreist', 60x40x90 cm, fra kunst i offentlig rom, Sandnessjøen vg. skole, 2011
1 arildberg arcticborder 0
Arctic Border, 40x40c20 cm, porcelain, Arild Berg, 2010
Img 1482
Blue is the dark face of the light; Blue & White Collar project, 2016-2017, Arild Berg, 10x10x20 cm

Planlagte prosjekter og utstillinger

april-mai 2017: Ferdigstilling av utsmykking: uteskulpturpark på Ullerud Helsebygg, Drøbak. Kunstnerisk konsulent: Gro Skåltveit.

Juli 2017: Blue & White collar: gruppeutstilling med AvArt på Nääs Konsthandverk Gøteborg: om

Prosjektet Blue & White Collar

Kunstnerisk ide:
Den 4. industrielle revolusjon kalles ”the rise of the robots”. Det foregår en robotisering av arbeidsoppgaver, i helsevesenet, kontor og i andre områder. De “gamle” yrkene forsvinner; arbeidsdressen (blue collar) og kontorarbeidere (white collar) er på vei ut.

Dette har blitt tolket på den ene siden som en skremmende utvikling mens andre har sett det som en ny industriell revolusjon. Davos-møtet problematiserer to ulike retninger hvor den ene spår en utvikling som leder mot masseledighet og den andre retningen ser et potensiale for økt sysselsetting basert på at mennesker i større grad trenger å være mer i kontakt med hverandre i livets hverdagssituasjoner. Samfunnet nærmer seg robotisering men man ser samtidig tendenser til håndverkets tilbakekomst. Nye verdier kan oppstå i forbrukersamfunnet i en robotisert virkelighet.

Vi ønsker å problematisere og sette spørsmålstegn ved utviklingen og å lage kunstneriske refleksjoner omkring temaet sett i perspektiv fra kunsthåndverk og håndverksbaserte prosesser. En konseptuell ramme for et av prosjektene er å lage keramikk i blått og hvitt som en refleksjon på tema. En slik tilnærming viser linjer tilbake fra den 4. industrielle revolusjon til den 1. industrielle revolusjon. Filmskaper Mona Hoel utvikler en kortfilm om prosjektet Blue & White collar som blir en del av utstillingen: Arbeidstittel: Hendenes verk. Prosjektet har fått prosjektstøtte fra Norske Kunsthåndverkere. En stedsspesifikk utstilling av prosjektet er antatt på Galleriet Nääs Kunsthåndverk sommeren 2017. Vi ser for oss en stedsspesifikk tilpasning av utstillingen til rommet på Kunstnerforbundet. Vi har tenkt på installasjoner eller tablåer med elementer i blått og hvitt. Kunstobjektene vil på ulike måter handle om rom, tredimensjonalitet og aktivisering av betrakteren.

Prosjektskissen med konsept- , ideutvikling og planlegging er gjort i felleskap mellom Linda Lothe, Mimi Swang, Elise Kielland, Arild Berg og Mona Hoel.

April 2018: Blue and White Collar, Buskerud Kunstsenter

CV

Utdanning:
Aalto University, Departent of Art, School of Arts, Design & Architecture, Doctor of Art, 2014
Høgskolen i Akershus , Praktisk pedagogisk utdanning 1999
Kunsthøgskolen i Oslo, avd. SHKS, Institutt for keramikk, Hovedfag 1996
Statens lærerhøgskole i forming, Blaker, Grunn, og spesialiseringsstudium i keramikk, 1991

Kunst i offentlige rom:
Høgskolen i Oslo og Akershus, skulpturell form og 3 bilder. Foajeen på Campus Kjeller. Ved leder 2013
For kunstsamlingen på HiOA, I. A. Utvåg.
Sandnessjøen videregående skole, 4 sitteobjekter ute, ildsted inne, integrert gulvutsmykking, plan 2010
KORO Kunstnerisk konsulent: Kari Elfstedt. Annen kunstner i samme kunstplan: Ina Otzko
AHUS Akershus Universitetssykehus, alderspsykiatrisk avdeling, 24 bilder, PhD case 2009
Røyken vg. skole, 8 betongbenker, trapp med fliser, konsulenter v. Buskerud Kunstnersenter: 2008
JurjenJan Kuil & Angela Baron. Annen kunstner i samme kunstplan: Hans Martin Øien.
Fosen nye videregående skole. Stor sittetrapp med keramiske fliser, 2 skulpturelle sitteobjekter 2007
KORO kunstneriske konsulenter: Karianne Stensland & Ingunn M. Hansen. Andre kunstnere
I samme kunstplan; Snorre Ytterstad, Trine Hovden, Viel Bjerkeseth Andersen,
Anna Gudmunds Dottir og Edith Lundebrekke
Udland kirke, bårerom, Rogaland Kunstnerenter: oppdrag; rom med sjelesørgerisk karakter, PhD 2006
Gjøklep ungdomsskole, 8 skulpturelle sitteobjekter i betong og porselen, sosiale møteplasser 2006
KORO: Kunstnerisk konsulent; Barbro Hernes. PhD case.
Concept Bygg, Moss, 2 skulpturelle sitteobjekter ute i boligområde mellom jernbanen og havet 2006
Larvik ungdomsskole, integrert utsmykking i gulv, trapper og vegger: AS Kristiansen & Bernhardt 2003
Arkitekter, og Utsmykkingsfondet kunstnerisk konsulent, billedkunstner Edith Spira. Andre
Kunstnere i samme bygg: Danuta Haremska, Nina Heum og Ellen Rishovd Karlowicz
Høgskolen i Akershus; Keramiske bilder fra Galleri Format/Utd.- og Forskn. Dep. 2003
Overrekkelse ved Kristin Clemet.

Stipend:
Teoristipend NK, vederlagsfondet, for teoriutvikling og forskning i faget kunsthåndverk 2013
Diversestipend, Statens kunstnerstipend/NK 2012
Stikk.no: Utenriksdepartementet/Norske Kunsthåndverkere, Istanbul Gruppeutstilling 2010
Norsk Finsk Kulturfond 2010
Norges forskningsråd, Doctor of Arts project 2010
Prosjektstøtte, Ceramic tiles, NK 2007
Frakt og forsikring, Utenriksdepartementet 2007
Reisestipend, Nordforsk/Nordcode University of Art & Design Helsinki 2004- 2009
Doktorgradsstipend 4 år, Produktdesign og innovasjon, Høgskolen i Akershus, 2005
Utsmykkingsstipend, Bildende Kunstneres Hjelpefond 2004
Etterutdanningsstipend, Kunsthøgskolen i Oslo, 2003
2-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere, Norsk Kulturråd 2002
Reisestipend, Statens Kunstnerstipend 2001
Etterutdanningsstipend for Kunstnere, Kunsthøgskolen i Oslo 2001
1-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere, Norges Kunstnerråd 1999
Etableringsstipend, Norges Kunstnerråd 1997
Utstillingsstipend, ”Ny Trønderkeramikk”, Norsk Kulturråd 1997
Prosjektstøtte, ”Ny Trønderkeramikk”, Norske Kunsthåndverkere 1997
Utstyrsstøtte, Norsk Kulturfond 1996

Utstillinger:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstindustrimuseet, Kunsthåndverk 2012 2012
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstindustrimuseet, Kunsthåndverk 2011 2011
Gallery Bir Nokta, Istanbul 2010 Europeisk kulturhovedstad,”IZ” –norske og tyrkiske kunstnere 2010
Lillestrøm kultursenter, Ceramic tiles 2008
Cultural Center of Alanya Municipality, Alanya, Tyrkia, “Ceramic tiles” 2007
Lume Gallery, Helsinki; Art as Research, Universitetet for Kunst og Design,; 2007
Achantus Galleri, naturpark med monumentalkeramikk, Risør, 2005
Kunstnersenteret i Buskerud, ”Keramiske fliser” 2004
Edinburgh Art Festival, Fired Earth/Arts & Business, Britisk vandreutstilling 2004
Art First Gallery, London, Fired Earth/Arts & Business, Britisk vandreutstilling 2004
Hetjens Museum Düsseldorf, Tyskland, Triennale keramikk, NK/Utenriksdep. 2004
Galleri Henrich Gerner, Moss, juleutstilling 2003
Vigelandsmuseet, Triennale 2003 Keramikk Glass 2003
Galleri FORMAT, Oslo, Keramikk anno 2003 2003
Century Gallery, London, “14 × 14” 2003
Omphallus, Institutt for romkunst, Skur 51, Bjørvika, Oslo 2003
Stjørdal Kunstforening: “Katter og masker” 2002
Edvardas Trøisomhet, Edvardas Hus, Tranøy, “Sommerutstillingen” 2001
Kunstneriet, Røed Gård, Jeløy, “Ikaros”, (separat) 2001
Studio K, Notodden, ”IKAROS”, (separat) 2000
Kunstnerforbundet, Oslo, ”Vanitas” 2000
Nils Aas kunstverksted, Inderøy, 2000
Stjørdal kunstforening, ”Quo vadis” 2000
Ål Kunstforening , AvArt, 2000
Stjørdal kunstforening, ”Kunst for Amnesty” 1999
Galleri Osebro, Porsgrunn 1999
Sørlandets Kunstnersenter, ”Ny Trønderkeramikk” 1998
Vestlandske Kunstindustrimuseum, ”Ny Trønderkeramikk” 1998
Galleriet Vevloftet, Stjørdal, gjesteutstiller, ”Spor” (separat) 1998
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, ”Ny Trønderkeramikk” 1997
Kunstindustrimuseet i Oslo, Hovedfagsutstillingen 1997
Stjørdal Kunstforening, Værnes Prestegård, ”Sommerutstillingen” 1997
Atelier GH, Drøbak 1996
Galleri Roenland, Jevnaker, ”Keramisk kunst i dag” 1996
Tõlgylfa Gallery, Budapest, Ungarn, ”FENIX” 1995
The International Ceramic Studio, Ketcskemet, Ungarn, Land-Art project 1995
Tre friluftsskulpturer, Trapholt Kunstmuseum, Danmark 1994

Medlemskap:
Forskerforbundet 2001
Norske Kunsthåndverkere, f.o.m. 1997
BONO 2000
Galleri FORMAT 2000

Verv
Medlem av redaksjonen Formakademisk 2013
Peer reviewer, Tidsskriftet; Studies in material thinking, New Zealand fra 2012
Peer reviewer, 1st International Conference for Arab Designers (ICAD 2012), Egypt 2012
Redaksjonskomite FORMakademisk, Temanr NORDCODE 2010- 2011
Valgkomite, vara, BONO fra 2011
BONO styret, representant for nålevende kunstnere 2007 - 2011
Sensor, Eksamen i form, farge og kunsthistorie, Produktutvikling, Høgskolen i Østfold 2004- 2006
Valgkomite, Sentralorganisasjonen for Norske Kunsthåndverkere 2007
Sensor, Bachelor-eksamen i keramikk, Kunsthøgskolen i Bergen, 2004
Valgkomite NK-StorOslo 2004
Institutt for romkunst, styremedlem , interrimstyret med Galleri ROM 2004
NK, representant i landsstyret, nestleder i 2000, NK representatnt Kopinor 2001-2004 1999-2004-
Representant FORMATS jubileumskomité 2001
Styremedlem i RAM galleri 2000
Innstillingskomitè, utstillingsstipend Oslo, Norsk Kulturråd 1999 – 2001
Jurymedlem, Oslo Bys Kulturstipend, NK-Oslo 1998 og 1999
NK, Oslo, prosjektkoordinator, formidlingsprosjekt, ”Nye retninger” 1998
NK, Oslo, styremedlem 1998
NK, Oslo, varastyremedlem 1997
Studentrepresentant, ”Ny læreplan”, SHKS 1994
Studentrepresentant, høgskolestyret, SLFB 1990

Åpent på: Lørdag

Adresse

AvArt

Haxthausens gate 7, 0263 Oslo
Niels Juelsgate

www.arildberg.no/