27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Magelssen, Janine

Veggobjekt, objekt, tegning,

I mitt kunstnerskap arbeider jeg med hvordan det reduserte og taktile møtes i et felles formspråk.
Formspråket er minimalt og tre-dimensjonalt, det gir rom for konsentrert form uten for mange assosiasjoner. Et verk som aktiverer romsansen og gir en abstrakt erfaring. Stikkord som; romlighet, taktilitet, visuell lyd, lys, bevegelse og stillhet står sentralt.

Arbeidene kommer til uttrykk som svakt tre-dimensjonale store relieffer (veggobjekter), subtile tegninger med sparkel direkte på vegg (veggkonstruksjoner), objekt, notasjons tegninger, landart-prosjekter og i de siste årene gjennom en utforskning av det performative uttrykket.

Medlem av NBK, TF

Svart tegning 2
Janine Magelssen, "svart tegning # II-2015", sparkel og pigment på tre, 20x25 cm
33
Janine Magelssen, "en sirkel et kvadrat", gesso på tre, d:120 cm, 120x120cm, 2015
Kvadrat 2 kopi
Janine Magelssen, "kvadrat # III", gesso på tre, 53x53x1,5 cm,2015
Objekt iii
Janine Magelssen, "objekt # II-2015", mix media på tre

Planlagte prosjekter og utstillinger

2017 Konstruktiv Tendens, gruppeutstilling i Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Sverige
2018 Utstillingen Silent Sounding, Galleri BOA, Oslo med Siri Austeen
2018 Separatutstilling i Galleri Semmingsen, Oslo
2019 Visning av ny performance.
2019 Extended Drawing # II, gruppeutstilling i USA (under planlegging)

CV

CURRICULUM VITAE
JANINE MAGELSSEN
Født i 1964 i Oslo. Medlem av NBK, TF, The Drawing Center, New York, Viewing Program
www.janinemagelssen.com

Utdanning/medlemskap/kurator/verv:

2014- 17 Styreleder i Tegnerforbundet. Styreperioden har i tillegg til vanlig styrearbeid omfattet planleggingen og gjennomføringen av TFs 100 års jubileum og Tegnebiennalen 2016 med tema skissen.
2003- Lærer i tegning ved Strykejernet Kunstskole, Oslo 2011 Kurator for utstillingen Extended Drawing, Tegnerforbundet, en utstilling som bygget på for The Drawing Center, NY sitt Spring Selection Show; Apperently Invisible i 2009 hvor jeg deltok sammen med 7 internasjonale kunstnere. I forbindelse med Extended Drawing arrangerte jeg seminaret ”tegning i et utvidet felt” mellom kurator for The Drawing Center, NY og Sabrina der Ley, Samtidsmuseet i Oslo. 2008-12 Utviklet og gjennomførte verkstedet ”Sansedetektivene” for den Kulturelle skolesekken, Akershus og Oslo 1994-98 Galleri Wang, assistent 1994-95 Filharmonien, tegner 1993- 94 SKHS, frihåndstegning og skulptur 1992-93 Parson school of design, Paris 1990-92 SKHS, frihåndstegning og skulptur 1989-90 Asker kunstskole 1986-88 University of Colorado, Boulder, Fine art 1984-86 Edb – høyskolen, Oslo

Separatutstillinger
2015 Performance Hovedøya, med danse-kunstner Runa Rebne, Hovedøya, Oslo
2015 Galleri Semmingsen, separatutstilling med kunstner Nils Olav Bøe
2012 Flexible Motion # VII med danser Øyvind Jørgensen, Galleri Trafo, Asker
2008 Området / zone, Galleri Semmingsen, Oslo
2008 Prosjektet soner for Stillscape i Esvika (et Landart prosjekt)
2008 Galleri Kunst1, Sandvika
2007 White Noise, Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
2006 White Noise, Art Leauge, Houston, USA
2006 Gjenkjennelse, Galleri Gathe, Bergen
2006 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Veggobjekter, Galleri MGM, Oslo
1996 Tegn ing, Galleri Nebb-X, Oslo

Gruppeutstillinger
2016 Nonfigurativ virkelighet – forskjellige strategier., Kunstbanken Hedmark Kunstnersenter
2015 Nærvær-Stillhet-Tid-Refleksjon, Trafo Kunsthall, Asker
2015 Bærum Kommunes Kunstsamling, Bærum Kunsthall
2014 Forårsutstillingen, Charlottenborg Kunsthall, København
2014 Galleri Semmingsen, Oslo
2012 Non-Figuration, Edsvik Konsthall, Stockholm
2012 Silence, Masters and Pelavin Gallery, New York
2011 Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo
2010 Tegnebiennalen 2010, Lines on the Move
2010 Konstruktive Tendenser, Galleri LNM, Oslo
2009 Galleri Semmingsen, Oslo
2009 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2009 Apparently Invisible: Spring Selections Show 2009, The Drawing Center, New York
2008 BKIB uts. Landskap i Bærum Kunstforening
2008 Geometrisk Abstraktion XXVII, Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2008 Galleri F15, Jeløy, Flater
2006 Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2005 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Galleri MGM. Oslo
2001 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
2000 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
1999 Høstutstillingen
1999 Tegneforbundets vårutstilling, Tegneforbundet, Oslo
1996 Høstutstillingen
1993 Østlandsutstillingen

Planlagte prosjekter
2017 Konstruktiv Tendens, gruppeutstilling i Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Sverige
2018 Utstillingen Silent Sounding, Galleri BOA, Oslo med Siri Austeen
2018 Separatutstilling i Galleri Semmingsen, Oslo
2019 Visning av ny performance.
2019 Extended Drawing # II, gruppeutstilling i USA (under planlegging)

Samlinger
Bærum Kommunes Kunstsamling, 2009
Norsk Kulturråd, 1996, 2006
Terra Finans, Oslo, 2002
Dronning Sonjas Kunstsamling

Stipend
Vederlagsfondet 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, Bærum Kommunes Kunstpris for 2008, 3-årig BKH 2010-2012, Vederlagsfondet ettårig stipend 2014, Vederlagsfondet ettårig stipend 2015. Statens ettårig arbeidsstipend 2016.

Biografi
Steder, tekst av Per Gunnar Tverrbakk
Extended Drawing, katalog tekst av Anne Karin Jortveit, 2011
Lines on the Move Tegnebiennalen 2010
Apparently Invisible i Drawing Paper 84, Drawing Center, New York, USA
Ingun Bøhn om Apparently Invisible i Tegnerforbundets Numer 80, 2009
Henning L. Mortensen katalog tekst til utstillingen område / zone 2008
Janicke Iversen i katalogen white noise, Når tomhet rommer mening, 2006
John Devine i ArtUS Magazine May 2007

Åpent på: Lørdag

Adresse

Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Busstopp Møllerveien. Buss nr. 54

www.janinemagelssen.com