27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Lindheim, Trine

grafikk, maleri, objekter

I grenselandet mellom et figurativt og abstrahert formuttrykk beveger Trine Lindheim seg i et stille, poetisk billeduttrykk. Teksturen i arbeidene gir et sanselig og nærværende uttrykk.
I de grafiske arbeidene spiller treets årringer med og danner bevegelse og struktur i bildene. Her er også sommerfugl lignende objekter med en menneskeskikkelse i sin midte.

Sommerfuglen med en menneskeskikkelse kan være et bilde på mennesket og naturens sårbarhet og mennesket som en del av en større helhet. Transformasjonen og metamorfosen sommerfuglen går igjennom kan bl.a. være et bilde på menneskets muligheter. Frigjøring fra alt som holder oss fanget. Ikke bare ytre forhold, men også våre egne begrensende holdninger og tanker.

Medlem av NBK, NG

Trine lindheim,tresnitt,drømmen om vinger, 65x45,2016
"Drømmen om vinger"
Trine lindheim, uro, tresnitt, 50x60, 2014
Uro
Den hvite elgen 2014 64x50 tresnitt.jpg.
Den hvite elgen
Trine lindheim, mot en høyere himmel, objekt, 100x100, 2015
Mot en høyere himmel

Planlagte prosjekter og utstillinger

Delta i Norske Grafikeres utstilling i Hubeiart museet i Kina 2017.

Utstilling i Holmsbustuene lørdag 2.september-3. oktober 2017.
Storgata 17, 3484 Holmsbu

CV

Trine Lindheim
trine.lindheim@hotmail.com
www.trinelindheim.no

Medlemskap i Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere

I U T V A L G

UTDANNELSE
Pedagogisk utdannelse for kunstnere, Høgskolen i Oslo 1995 – 1996
5. året ved Statens Kunstakademi, Oslo 1991 – 1992
Kunstakademiet i Trondheim 1978 – 1982

SEPARATUTSTILLINGER
Moss Kunstforening 2016
Filtvet fyr 2016
Galleri Geitodden, Flekkerøy 2016
Griddbygget, Arendal 2014
Valdres Kunstforening, Galleri Perrongen 2014
Elverum kunstgalleri 06 , 2011
To i Galleri Zink, Lillehammer 2011
Galleri Kjeldaas, Sandvika 2009
Skåtøy galleri 2006
Trondhjems kunstforening 2005
Artoteket, Oslo 2005
Ryvarden Fyr 2004
Galleri Athene, Drammen 2004
Galleri Gohli. Tønsberg 2003
Aalesund kunstforening 2001
Norske Grafikere, Oslo 1996
Galleri Oslo Bildende Kunstnere 1995
Sandefjord Kunstforening 1993
Hå gamle prestegård 1991
Kunstnerforbundet, Oslo 1990
Unge Kunstneres Samfunn, Oslo 1985

KOLLEKTIVUTSTILLINGER / GRUPPEUTSTILLINGER
Hubei Art Museum i Kina v/Norske Grafikere 2017
Kunstverket Galleri, sommerutstilling på Hovedøya 2016
Nasjonalmuseet AVTRYKK, Tresnitt fra fem århundrer 2015
Hole artcenter, Vårutstilling 2015
Galleri Zink 2014
Jomfrulandutstillingen 2013, 2014
Vinjeutstillingen 2013
Kunstforeningen Verdens Ende, Tjøme 2012
Tjøme kunst og kultursenter, Gamle Ormelet 2012
Shankill castle Kilkenny artfestival, Irland 2010
Galleri Branntårnet i Risør 2009
Galleri Nevlunghavn 2008
400meter kunstlinje i Voss 2007
”A4 format ” KunstVerket, Oslo 03, 2004
Søgne gamle Prestegård 2003
Skien Kunstforening 2002
Bærum Kunstforening 98, 02, 2004
Vårutstilling, Vestfold Kunstnersenter Haugar,Tønsberg 1996
“Den Nordiske”, København 1991
Nordisk Grafikkunion jubilleumsutstilling 1987
Gulbenkian Foundation i Lisboa 1986
Østlandsutstillingen 84, 87, 88,91, 94, 97, 2002
Statens Høstutstilling 81, 86, 87, 88 , 1989

INTERNASJONALE GRAFIKKBIENNALER
Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1992
Den 5. internasjonale grafikkbiennale, Waasa, Finland 1990
Triennalen i Fredrikstad 1989
Ljubljana, Jugoslavia 1989
Bharat Bhavan Museum of fine art, India 1989
Menton “Les pays Nordic”, Frankrike 1988
Gorizia, Italia, (1. pris) 1987
Krakow, Polen 1986
Horgen, Zürich, Sveits 1985

INNKJØPT
Museet for samtidskunst
Norsk Kulturråd
Statens Konstråd, Stockholm
Kulturnämden, Sverige
Regjeringsbygget, Oslo
Norsk Litteraturkritikerlag
Dragvoll Universitetssenter Trondheim
Oslo Kommune
Gullfaks B
M/S Kronprins Harald
Norges Bank
Uni Storebrand AS
DnB
Sør-Trønderlag tinghus

UTSMYKNINGER / OPPDRAG
KS Skoleeier prisen 2016
Avtale spesialist kontor i Larvik (psykiater) Linda Huneide 2015
Høyskole Campus Kristiania 2014
Teie barneskole, Nøtterøy 2012
Bokomslag ”Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år” 2012
Rehabilitetsenteret i Rauland 2007 Sykehuset Telemark, Psykiatribygget, Porsgrunn 04, 2007
Erkjentlighetsgaver universitetssykehuset i Trondheim 2005
Borgarting Lagmannsrett, Oslo 2005
Norske Skog, Oslo 2002
Omslag til Kirkelig Kulturverksteds jubileums-CD 1999
Tinghuset, Sandefjord 1994
Engensenteret, Bergen 1992

PRISER
1. pris v/internasjonal grafikkbiennale Gorizia, Italia 1987
3. pris v/“Nordisk Grafikk Nu”, Dalarnas Museum, Sverige 1991

STIPENDER
Blomstipendet 2007
Norske Grafikeres Vederlagsfond 2005
Hans & Helga Reuschs legat 1992
Vederlagsfondet 88, 89, 1992
Bildende Kunstneres Hjelpefond 1987

VERV
Den Nasjonale Jury 90 – 1991

Åpent på: Lørdag

Adresse

Jarlsborgveien 42, 0379 Oslo
Smestad, Hoff, Hoffsveien

www.trinelindheim.no

Arrangement

Under Oslo open holder Ekelykunstnerne
fellesutstilling i Edvard Munchs atelier på Ekely.
Jarlsborgveien 14, 0379 Oslo. Åpent lørdag 22.april kl 12-18
Trikk nr 13, holdeplass Hoff
T-bane: Smestad
Tog: Skøyen