27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Dahl, Camilla

Mixed media

Som kunstner og statsviter ønsker jeg å belyse samtidsspørsmål og bidra til økt bevissthet om emner som humanisme, menneskerettigheter og demokrati fra et kunstnerisk ståsted. Jeg er opptatt av fomidling og refleksjon og mener at det i skjæringspunktet kunst, akademisk kritisk tekning og publikumsinvolvering ligger et stort potensiale for kunnskapsbygging og bevistgjøring både hos kunstner og publikum. Visuelt jobber jeg i ulike teknikker og materialer, men har den siste tiden vært spesielt opptatt av metall.

3418 liten pax ii
Camilla Dahl, PAX II, engraved and rusted steel, 250x150, 2016
Empati i 110x110
Camilla Dahl, Empathy I , canvas, acryl, mdf, 110x110, 2015
Selvportrett 2015 110x110
Camilla Dahl, Selfportrait, paper on canvas, 110x110, 2015
P1000687
7b Ila skole/ Camilla Dahl, Human rights I, engraved aluminum MDF, 40x50, 2016

Planlagte prosjekter og utstillinger

PAX er et prosjekt om flukt og menneskerettigheter. Prosjektet består av flere elementer

1. Utforming av visuell kunst på bakgrunn av samtaler og intervjuer
2. Utvikling av og trykking av bok
3. Faglig seminar
4. Gjennomføring av workshops og formidling/publikumsinvolvering

Jeg planlegger separatutstilling, faglig seminar og lansering av bok tilknyttet prosjektet i juni 2017. Endel av kunsten i prosjektet består av metallplater preget med ord for eks menenskerettihgeter og verdier. Inskripsjonene er hentet fra samtaler og diskusjoner om menneskerettigheter i workshops, intervjuer med flyktninger eller personer som jobber med flyktninger.
Under Oslo Open planlegger jeg å involvere publikum i samtaler om menneskerettigheter og ansvar, og bruke dette som underlag for utforming av visuell kunst.

CV

Utdanning:
KHIO
2015: Forelesninger i nyere kunsthistorie ved Kunsthøgskolen i Oslo
2013-2014: Etterutdanning i kunsthistorie Kunsthøgskolen i Oslo (Åsmund Thorkildsen)

Nydalen kunstskole
2014-15: Personlig kunstutvikling (v Heidi Øiseth)
2012-2014: Billedkunstutdanning (v Heidi Øiseth)
2008: Male- og tegnekurs

2014: Skulpturkurs med sveising, kunstner Hanne Nystrøm
2006: Vika kunstskole, Male- og tegnekurs
1991: Oslo tegne- og maleskole, Kurs i Oljemaling

Universitetet i Oslo
1995: Statsvitenskap hovedfag, demokrati og menneskerettigheter, komparativ politikk
1990: Statsvitenskap mellomfag
1989: Spansk grunnfag
1988: Forkurs i spansk, fonetikk og språkvitenskap
1988: Sosialantropologi grunnfag
1987: Statsvitenskap grunnfag

Yrkeserfaring:
2014-d.d: Kunstnerisk virksomhet, selvstendig næringsdrivende
2013- d.d: Arbeids- og velferdsdirektoratet – Seniorrådgiver, prosjektleder, digitalisering og tjenesteutvikling
2009 – 2013: Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartmentet – Seniorrådgiver, regjeringens digitaliseringsprogram
2009: Kommunaldepartementet –Delprosjektleder e-valgsprosjektet (Valg og demokrati)
2000-2008 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet – Seniorrådgiver NAV-reformen, IT

Utstillinger:

2016: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, gruppeutstilling
2016: Galleri S9, utstilling med Lise Myhre
2015 og 2016: Oslo Open, Gruppeutstilling Sagene Kunstsmie
2015: Albin Art, separatutstilling
2015: Dalype galleri, gruppeutstilling
2014: Oslo Maleklubb, gruppeutstilling
2014: Student og Avgangsutstilling Nydalen kunstskole

Juryering:
2016: Oslo Open 2016
2015: Galleri Ramfjord stipendutstilling kandidat til 2. juryering
2014: Galleri Ramfjord stipendutstilling kandidat til 2. juryering.

Annet:
Workshop Prosjektet PAX med elever Ila skole Oslo høsten 2016
Oslo Open 2015-2016: Koordinator lokalt arrangement Sagene kunstsmie

Åpent på: Lørdag

Adresse

Sagene kunstsmie

Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Sagene

www.facebook.com/camilladahlart/

Arrangement

Besøkende på mitt atelier inviteres til i diskusjon om refleksjon om FNs menneskerettigheter og dagens flyktningekrise. Metallarbeid og stansing av din egen rettighet i metall.

Også annet metallarbeid,inngravering av navn i nøkkelknipper, dørskilt etc.
Hele dagen