27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Flø, Asbjørn Blokkum

Lydkunst

Asbjørn Blokkum Flø har gjennom en rekke installasjoner arbeidet frem en kunstnerisk praksis der klingende lyd og ontologiske problemstillinger undersøkes parallelt. Arbeidene behandler lyden på samme tid både som meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine arbeider har han behandlet både musikkhistoriske objekter så vel som sosiale rom. I installasjonen Ragnarok (2011) ble Richard Wagners 15 timers opera Der Ring des Nibelungen komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel, mens installasjonen Dobbeltgjenger (2014) speilet kommunikasjonsstrukturer i klingende metallobjekter. Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare, enn de er kjølige og teoritunge.

Doppel
Doppelgänger, Bergen Kunsthall
Ragnarok
Ragnarok, National Centre for Contemporary Arts, Kaliningrad, Russland
Filter
Everyday Filter, Grønland kammermusikkfestival
Arki
Workspace, The National Museum of Art - Architecture

Planlagte prosjekter og utstillinger

2016: Utgivelse av albumet Putridum Latrina.
2016: Ferdigstilling av ny lydskulptur.
2016: «Harry Bertoias lydkunst» (publikasjon).
2016: «Kompositoriske strukturer i Dobbeltgjenger» (publikasjon).

CV

Asbjørn Blokkum Flø (1973), er født i Volda og bor i Oslo.

Utdanning:
2004-2006 Diplomstudiet i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
2001-2002 Studieopphold ved Technische Universität Berlin, Kommunikationswissenschaft, Elektronisches Studio
1992-1999 Kandidatstudiet i komposisjon og orgel, Norges Musikkhøgskole

Utvalgte utstillinger og prosjekter:
2015 Presentasjon av Dobbeltgjenger under ICMC (International Computer Music Conference), Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas, Denton, USA
2015 Presentasjon av Dobbeltgjenger under NIME (New Interfaces for Musical Expression), Louisiana State University, Baton Rouge, USA.
2014 Doppelgänger, Bergen Kunsthall, Bergen
2011 Ragnarok, NCCA (National Centre For Contemporary Art), Kaliningrad, Russland
2011 Ragnarok, Kunsthøyskolen i Oslo, Ultimafestivalen, Oslo
2010 Hverdagsfilter, Grønland kammermusikkfestival, Oslo
2004 Lydspor, Norsk Form, Ultimafestivalen, Oslo
2002 Norge – et lydrike, Oslo Sentralbanestasjon, Rom for kunst, Ultimafestivalen, Oslo
2004 Erotogod, DEAF, (Dutch Electronic Arts festival) Rotterdam, Nederland
2004 Erotogod, Atelier Nord, Oslo
2001 Erotogod, Henie-Onstad kunstsenter, Ultimafestivalen, Oslo
2000 Spranget, Nationaltheatret, Ibsenfestivalen, Oslo
1999 Spranget, Kunstnernes hus, Oslo

Andre utvalgte prosjekter:
2015 Studiereise til Harry Bertoia studio, Bally, Pennsylvania, USA.
2014 Analogique, urfremføring under Ekkofestivalen i Bergen
2012 Opphold ved universitetet i Huddersfield og Centre for Research in New Music
2012 Fremføring av Arne Nordheims verk Vevnad, under åpningsuken på documenta XIII, Kassel, Tyskland
2012 Reunion, nytt verk sammen med gruppen Skrr, Ultimafestivalen
2011 Materiaal og Textuur – elektroniske komposisjoner
2007 Ciaccona, elektronisk miniatyr, bestilling fra Ny Musikk
2005 Istanbul, radiofonisk verk, Norges bidrag til Prix Italia, bestilling fra NRK
2003 trees which from dropped, leaf. For sinfonietta, fremført av Trondheim Sinfonietta
2003 Norge – et lydrike II, norges bidrag til Ars Acustica, bestilling fra NRK
2003-2007 Earbitten I-III, elektronisk verk, Ultimafestivalen 2003, BEK 2006, Norges Musikkhøgskole 2007
2002 Ritratto di Cittá, elektroakustisk verk, bestillingsverk fra Ny musikks Komponistgruppe
2000/2011 I Guess I’ll Have To Dream The Rest, piano solo
2000 Fallet for saksofon, kontrabass og akkordeon. Bestilling fra trioen Poing
2000 Skutt i hagestolen, teatermusikk

Utvalgte publikasjoner:
2016 Harry Bertoias lydkunst.
2015 Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation, NIME, Baton Rouge, USA
2015 The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger, ICMC, Denton, USA
2014 Når klang tas fra hverandre. Lydskrift nr. 1 2014
2014 30 år i elektronisk kunst. www.ballade.no 2014
2013 Minnebobler – en introduksjon til Arne Nordheims elektroniske musikk. Bokkapittel, Henie Onstad Kunstsenter
2012 Memorabler – Arne Nordheims elektroniske musikk. Lydskrift nr. 1 2012
2008 En høyere lovmessig orden. Tre artikler om Stockhausens elektroniske musikk. NOTAM

Adresse

Torggata 11, 0181 Oslo
Stortorvet / Kirkeristen

www.asbjornflo.net