27. & 28. april 2019

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


How to BOO!?

Tenker du på å sette sammen en workshop til BOO! - Barnas Oslo Open? Her er en liten veileder som vi håper kan hjelpe deg å finne inspirasjon og støtte i ditt eget kunstnerskap, og hjelpe deg å gjøre søknaden din både mer konkret og eksperimentell!

Vi gleder oss til å se din søknad!


1. Ta utgangspunkt i kunstnerskapet ditt:

 • et materiale du elsker/vender tilbake til
 • en estetikk du bevisst eller ubevisst uttrykker deg med/finner inspirerende
 • en arbeidsgang eller metodikk du ofte bruker
 • en tematikk som interesserer deg
 • en idéverden som finnes bak det du gjør
 • en inspirasjonskilde som er verdifull for deg


2. Forenkle!

 • Å velge én eller to av punktene ovenfor som workshopen skal dreie seg rundt kan være en god idé, med tanke på tidsbegrensning og at du sannsynligvis ikke kommer til å kjenne barna fra før.


3. Hva ønsker du å selv få ut av workshopen?

 • Tenk over hva du tror barn kan tilføre kunstnerskapet ditt. Et hvert møte som tar sikte på gjensidig utbytte pleier å bli bra.
 • Barn kan være et direkte og ærlig publikum. Du kommer sannsynligvis til å bli nødt til å formulere deg på andre måter, med et annet språk enn til et voksent kunstpublikum, og kanskje når du en annen forståelse av ditt kunstnerskap.
 • Barn har ofte en stor åpenhet, en vilje til å prøve ut nye ting uten eller med andre typer fordommer enn voksne. Se om du kan la åpenheten til barna åpne opp noe for deg selv.


4. Hvilken aldersgruppe skal du rette deg mot?

 • BOO! henvender seg til barn og unge fra 0 til 18 år. Det betyr alt fra nyfødte til unge voksne, og åpner opp for veldig mange typer workshops.
 • Du har kanskje en følelse for hvilken alder du helst vil jobbe med? La gjerne den styre, men tenk en ekstra runde på hva ulike aldersgrupper vil gi deg av ulik kunstnerisk input.
 • Kreves noen spesielle ferdigheter, motorisk eller intellektuelt? Hvilken alder har de?
 • Kreves det en viss analytisk evne eller evne til abstrakt tenkning? Hvilken alder har den?
 • Hvis du ikke selv vet hva barn i ulike aldre evner, spør en venn som har erfaring med barn, eller ta kontakt med oss!


5. Hvor mange barn/hvor stor barngruppe?

 • Hvor mange barn tror du at du vil ha i lokalet som mest?
 • Hvor selvgående er alderstrinnet du valgt?
 • Hvor selvgående er de aktiviteter har du tenkt deg?
 • Er det vanskelige eller farlige verktøy involvert, hvor du trenger å passe på?


6. Påmelding eller drop-in?

 • Hva passer til den typen aktivitet du skal arrangere?
 • Ønsker du å vite hvor mange som kommer, og at de faktisk kommer? Da er påmelding lurt.
 • Skal du være på et sted hvor mange barn og foreldre med barn kommer forbi? Da kan det være en idé med drop-in.


7. Tidsskjema/opplegg?

 • Oslo Open holder åpent 12-18, og vi ser selvfølgelig gjerne at du gjør det meste ut av dagen. Du kan f.eks dele opp dagen i times-perioder, to-timers-perioder eller tre-timers-perioder, og får da gjort 6, 3 eller 2 workshops i løpet av dagen. Det kan se sånn her ut: 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, eller 12-14, 14-16, 16-18, eller 12-15, 15-18.
 • Ønsker du å samle gruppen rundt en tydelig begynnelse og en tydelig avslutning, eller kan det være mer flytende?
 • Trengs det gjennomgang av maskin eller utstyr/instruksjoner/opplæring?
 • Hvor lang tid tar aktiviteten du har tenkt deg, inklusive dine instruksjoner og et evt felles avslutning? Regn med mer tid jo større gruppe du har tenkt deg.
 • Hva rekker dere på én time? ..to timer? …tre timer?
 • Hvor lenge orker barn på det aktuelle alderstrinnet å holde oppmerksomheten?
 • Burde dere ha pause/noe å spise i løpet av workshopen? (evt. aktuelt ved 2-3 timers-økter)
 • Prøv gjerne ut workshopen med barn eller voksne som du kjenner, det pleier å gi masse nyttig tilbakemelding i henhold til kommunikasjon og tidsplan.


8. Evt. assistenter?

 • Trenger du folk til å hjelpe deg? Oslo Open kan ikke bistå med folk, men legg eventuelle assistenter inn i budsjett og argumentér for deres deltakelse.


9. Arrangere sammen eller alene?

 • Det går fint å arrangere workshop sammen med en annen kunstner. Vi ser gjerne at flere kunstnere går sammen for å slik kunne tilby bedre kvalitet og ha høyere kapasitet til å ta imot flere barn (timelønnen regnes da ut per person).


10. Får foreldre være med?

 • Av og til kan foreldre være en ressurs, som ekstra assistenter, formidlere eller som noen som får noe eget ut av workshopen, men av og til kan deres nærvær legge premisser som en ikke alltid vet om, og de kan bli en brems for sine barns åpenhet og kreativitet. Foreldrene selv synes iblant at det er stas å få være med, og av og til at det er stas å få forlate ungene en stund. Vurdér hva som er best for deg, barna og workshopen.


11. Får barna med seg noe de har laget hjem?

 • Dette er vanligvis en motivasjon for både barn og foreldre. Foreldre er ofte glade for å se et konkret resultat, og for noe å henge på veggen, men kanskje du jobber med noe ikke-konkret som en tankeprosess, en samtale eller en opplevelse? Oslo Open har ingen krav om at workshopen produserer noe å ta med hjem. Vi ønsker oss nytenkende workshops, muligens hvor vi undersøker hva kunstnerisk arbeid egentlig produserer. Uansett om det blir et fysisk resultat, vær bevisst på hva du tilbyr og hvorfor.


12. Lørdag eller søndag?

 • Har du åpent atelier lørdag (vestsida)? Da har du mulighet å arrangere BOO! workshop søndag den 28. april.
 • Har du åpent atelier søndag (østsida)? Da har du mulighet å arrangere BOO! workshop lørdag den 27. april.


13. Lokale eller atelier?

 • Vanligvis har kunstnere holdt BOO!-workshop på eget atelier. Da har det altså vært BOO!-workshop og åpent atelier på samme dag. Det kan imidlertid være vanskelig å både snakke med publikum om kunsten sin OG holde workshop for barn samtidig.
 • I 2018 tok vi frem alternativet å holde BOO!-workshop på et annet lokale på den andre siden av Akerselva enn der du har atelier. Da må du skaffe dette lokalet selv.
 • Det enkleste er om du finner et lokake som passer deg, kanskje du vet om noen som kan låne eller leie ut? Leie av lokale kan føres opp i budsjettet. I noen tilfeller kan Oslo Open være behjelpelig med å formidle lokale via sine samarbeidspartnere. Skriv i søknaden om du ønsker hjelp med dette!


14. Budsjett…

 • Som kunstner får du betalt for å arrangere workshopen, du får også dekket dine materialkostnader og andre utgifter direkte knyttet til workshopen.
 • Timelønnen er 500 kroner. I tillegg til de faktiske timene som barna deltar på workshopen (maks 6) beregner vi 4 timer for planlegging og etterarbeid i forbindelse med workshopen.
 • Sett opp et enkelt excelark, spar som en pdf og legg ved søknaden din!
 • Spesifisér de ulike materialene du skal kjøpe inn, antall, pris og total.
 • Før opp honorar, antall timer, pris per time og total.
 • Før opp evt assistent-timer og evt leie.
 • Ikke glem totalen!


14170 20181203190050823118


15. Vind i seilene!

 • Lag en workshop som du selv hadde hatt lyst å gå på!
 • Ikke glem å ha det gøy!
 • Lykke til!