27.—28. april

Verdensommet mottok årets hederspris

Med utdelingen av hedersprisen ønsker styret i Oslo Open å hedre, anerkjenne og gi oppmerksomhet til det viktige arbeidet det frivillige nettverket Verdensrommet gjør for kunstnere fra hele verden som er bosatt i Norge.

22 april 2023
Osloopen   jk   w2023 4067

Prisen ble tildelt Verdensrommet under Oslo Opens åpningfest på Kunstnernes Hus 21. april 2023.

Styrets begrunnelse

Med denne utdelingen ønsker styret i Oslo Open å hedre, anerkjenne og gi oppmerksomhet til det viktige arbeidet det frivillige nettverket Verdensrommet gjør for å gjøre det mulig for kunstnere fra hele verden å virke i Norge.

Verdensrommet er uhorvelig gammelt, minst 13,7 milliarder år, og vi har vært her på denne planten nær 2 millioner år, likevel greier vi fortsatt å lage grenser mellom oss.

Vårt Verdensrommet er betraktelig yngre, startet i 2020, og er et nettverk som vil bygge ned disse grensene gjennom å styrke samarbeidet og informasjonen mellom kunstnere med statsborgerskap utenfor EU/EØS med base i Norge.

Hverdagen på atelieret kan være både ensomt og tungt, det er ikke nødvendigvis lett å være kunstner i Norge, men det er betraktelig enklere enn i flere andre land. Ytringsfriheten står tross alt støtt i det norske samfunnet og takket være kamp og smart strategisk og politisk arbeid fra enkeltkunstnere og fagorganisasjoner i flere tiår, har vi gode muligheter for økonomisk støtte, flere sterke visningsrom og gratis kunstutdanning.

Ønsker du å utdanne deg eller virke som kunstner i Norge og kommer fra land utenfor EU/EØS, blir alt betraktelig mer vrient, komplisert og uoversiktlig. Det er dette nettverket Verdensrommet tar tak i og belyser, også overfor kunstfeltet, gjennom sitt arbeid med å hjelpe hverandre med de utfordringer de møter i Norge. Dette er samlende, bevisstgjørende og så forbanna viktig!

Styret gratulerer Verdensrommet med prisen!

Trond Hugo Haugen (styreleder)
Katinka Maraz
Olaf Tønnesland Hodne
Ida Lykken Ghosh
Tord Karstein Rønning Krogtoft

Styremedlem Hanna Roloff var inhabil og deltok ikke ved valg av prisvinner.

Om Verdensrommet

Fredag2104 jankhür verdensrommet åpningsfest (4)

Verdensrommet er et kunstnerdrevet støttenettverk av og for kreative fagpersoner utenfor EU/EØS. Nettverket er en grasrot- og frivillig ledet gruppe på over 200 fagpersoner over hele Norge som ble opprettet i 2020 da pandemien tydeliggjorde de prekære forholdene til internasjonale kunstnerne bosatt i Norge.

Kunstnere som kommer utenfor EU/EØS kan falle mellom innvandring- og velferdssystemet. For disse er Verdensrommet et støttenettverk som bistår med informasjon og hjelp om offentlige støtteordninger og innvilgelse av arbeidsopphold for selvstendig næringsdrivende. Et slikt solidaritetsnettverk forblir viktig fremover i forbindelse med regjeringens forslag om studieavgift for studenter som kommer utenfor EU/EØS.

Under tildelingen var Sarah Kazmi, Gabrielle Parè og Patricia Carolina fra Verdensrommet tilstede for å fortelle at motivasjonen har blitt enda større siden nettverket ble opprettet i 2020: «We are more than ever committed to bettering the livelihood and working conditions of immigrant artists despite the Government’s increasingly hostile actions against immigrants».

– Our work is grounded in the ethics of mutual care, greater corporations, economic self-determination and exchange of value. We want to enhance economic justice by tackling the roots of precarious labor for artists. We do so through practices of financial inclusion and the redefinition of artistic labor (and its value) through monetary and (non) monetary explorations, sa Kazmi i en tale på vegne av Verdensrommet.

Årets pris er laget av Magdalena Kotkowska, en av kunstnerne i Atelier Kunstforbundet som var fjorårets vinner.