27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)

Axelsen, Silja

sculpture/ installation, ceramics, mixed media

Jeg jobber hovedsakelig med skulptur i ute- og innerom hvor lek med opplevelser og fastsatte identiteter er viktige elementer. Gjennom mitt kunstneriske virke ønsker jeg å undersøke — og sette snublefot for — de mekanismene som former hverdagsblikkets selvfølgeligheter. Dette baserer seg på en nysgjerrighet i forhold til hvordan vår virkelighetsoppfatning, verdisetting og blikk i høy grad stammer fra det kulturelle rommet vi befinner oss i.

Member of NK

Pinner stein1.jpg
Pinner og stein
 aaa6399
Being, breaking and Unmaking, 2017, ubrent leire. Silja Axelsen. Fra utstilling på Galleri Kronborg Bergen. Ca. 60x120 cm.
Img 7108
Form 2018, brent leire
F085c976 1b30 45bf a943 d43f0ec93ac8
Form 2018, brent leire

CV

UTDANNING
2012-2016 Universitetet i Oslo, Master i Kunsthistorie
2007-2010 Universitetet i Bergen, Bachelor i Kunsthistorie
1998-2001 Kunsthøgskolen i Bergen, Grunnfag/Bachelor i spesialisert kunst, keramikk
1997-1998 Praktikant hos keramikerne Lene Tori Obel Bugge og Kjersti Teigen
1996-1997 Keramikkskolen, Folkeuniversitetet, Friundervisningen i Oslo
1994-1995 Skjeberg folkehøyskole, retning Tekst og bilde

UTSTILLINGER
2018
02.06-30.09 ”Den keramiske kopp” Galleri Natthagen, Julussdalen

2017
22.09 – 05.10 ”Being, breaking and unmaking”, Galleri Kronborg, Bergen
https://gallerykronborg.wordpress.com/being-breaking-and-unmaking/

2001 Juni ”Karaoke”, Galleri Temp, Bergen
http://www.annethomassen.com/temp-galleri.html

1999 Okt. ”Feber” Studentfestival i Bergen, Skulpturelt utearbeid sammen med Lina Meseke og Evelyn Roosileth

Open on: Saturday

Address

Kroloftet

Frysjaveien 40, 0884 Oslo
Frysjaveien

www.siljaaxelsen.no