27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)


Partners
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Plot
Subjekt


Supported by
Adam Mickiewicz Institute
Arts Council Norway
City of Oslo, Agency for Cultural Affairs
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Borchgrevink, Hild

installation, text, sound

Jeg arbeider med tekst, lyd og tidsbaserte installasjoner. Jeg er interessert i hvordan kollektive forestillinger vi deler, oppstår og forsvinner, i ustabile hukommmelsesteknologier og i sammenhenger mellom materiale og oppmerksomhet.

Member of NBK, UKS

Kk
Hild Borchgrevink: Utgått Kristiansand (2018). Lydinstallasjon i 15 høyttalere i kortkatalog av tre, utgåtte bøker, tekst i ramme. Kristiansand kunsthall, Avskygninger 22.9-22.12.2018
Ingunnceciliejensen
Hild Borchgrevink: Nætter/Netter/Nights (2018), Wergelandshaugen. Romlig installasjon (løv fra ulike tresorter beskrevet i Camilla Colletts roman I de lange nætter (1863) og ni tekster av kunstneren skrevet i utstillingsperioden)
Ingunnceciliejensen 10
Nætter/Netter/Nights (2018), Wergelandshaugen. Dokumentasjon av bokproduksjon.
Img 20180616 170408 973
Hild Borchgrevink: Nætter/Netter/Nights (2018), Wergelandshaugen. Romlig installasjon (løv fra ulike tresorter i området beskrevet i Camilla Colletts roman I de lange nætter (1863) og ni tekster av kunstneren skrevet i utstillingsperioden)

Planned projects and exhibitions

I 2019 ferdigstiller jeg en artist book basert på publikums skriftlige respons på installasjonen Utgått (2017). Jeg arbeider også med manus til en diktsamling og en lydinstallasjon.

CV

Jeg har MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og har før det studert musikkvitenskap og komposisjon i Oslo, skapende skriving ved Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø, samt performativ kritikk ved Uniarts i Stockholm.

I 2018 har jeg deltatt på to gruppeutstillinger: Wergelandshaugen (8.-17. juni 2018) og Avskygninger på Kristiansand kunsthall (22.9-22.12 2018).

Open on: Saturday

Address

Studiokollektivet, Notam

Sandakervn 24D, 0473 Oslo
Arendalsgata

www.hildborchgrevink.no

Event

Jeg planlegger å lage en lydinstallasjon utenfor arbeidsrommet mitt til Oslo Open 2019.