27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)

Schafferer-Sigerus, Solveyg Waltrude

Bronze/ granite and bronze

Hovedsakelig har jeg arbeidet med tanke på bronsestøping men jeg har jobbet med forskjellige teknikker opp gjennom årene.
De tre monumentene jeg har laget som har tilknytning til siste verdenskrig er utført i en kombinasjon av granitt og bronse med relieffer. Det gjelder”GRINI” monumentet i Bærum (1990), ”Den trange porten til friheten ”, Malmö i Sverige (2007) og ”Krigsseileren”, Sjökrigsmonumentet i Grimstad (2010)
Jeg har over 100 større bronseskulpturer offentlig plassert i Norge og har deltatt på utstillinger og blitt innkjøpt både privat og offentlig i utlandet.

Jeg har også utført mange portretter av kjente personligheter.

Jeg vil spesielt nevne bysten av greve Folke Bernadotte som fikk istand Svenska Röda korset redningsaksjon ”De hvite bussene ”-fra de tyske konsentrasjonsleirene i slutten av 2.verdenskrig. To byster av ham finnes i Oslo, en i Uppsala, en i FN bygningen i N.Y. Ved Djurgårdskanalen i Stockholm står den 5. og det 6. ekspl. ble avduket i Sveriges Riksdag den 29.mai 2018

I denne presentasjonen har jeg valgt å fokusere på de siste store skulpturene mine som jeg tror kan være interessante både med tanke på ren utsmykking og som ledd i kulturutvikling, ikke minst i skoleverket, da alle relieffene viser til viktige hendelser i vår felles historie.

Jeg har värt svært opptatt av temaet Krig / Fred men også eksistensielle spørsmål som ”Hvor kommer vi fra ”——”Hvor går vi hen”. Skulpturen ”Quo vadis” befatter seg nettop med dette tema.

Alle de skulpturene som jeg her viser bilde av disponeres av NBF og er på utstilling i Trosterud-villa parken, Oslo (når de ikke er utlånt)
Velkommen til mitt atelier der jeg også har hengt opp store poster av avdukinger og av de store skulpturene som står runt om i landet og av de som er til salgs.

Member of NBK, NBF, OBK, BOA, Kunstnerforeningen

Quo vadis
"Quo vadis" (1 ekspl. er plassert i Winnweiler nær Frankfurt )
I begynnelsen var bildet
"I begynnelsen var bildet", Hovedfagsoppgave i Religionshistorie H.1998.
Drøm og virkelighet
"Drøm og virkelighet i en tidsalder", 2003-04
Romfarer large
"Romfarer", Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

CV

Født 4.april 1928 Norsk statsborger
Mor norsk, far østerrisk (etter krigen svensk statsborger)

Utdannelse:

Realartium/gymnas 1948, Grimeland Oslo, gjennomført på ett år
Trondheim Kunstskole 1948-50
Statens Kunstakademi 1951-55
UiO 1990-1998
Grad: Cand.Philol 1998 (hovedfag religionshistorie)

Stipend: (opplysninger fra NBK)

Oslo,Benneches legat 1953
Trondheim Byes legat 1953
Oslo,Lorch Schives legat 1955
Trondheim, Harriet Baches legat 1956
Statens kunstnerstipend 1956
BKH arbeidsstipend 1957
Oslo, Lorch Schives legat 1966
BKH reisestipend 1971
Statens 3 årige arbeidsstipend 1972-74
Statens garantiinntekt for kunstnere 1978 -95
BKS hjelpefond 1995
(utbetales i 4 rater årlig til jeg dør eller flyttes på institisjon)

Undervisning:

Oslo, Ris høyere skole,tegnelærer 1957-1958
Oslo, lærer i modelleringsklassen Oslo AOF 1976-1986

Foredrag, seminarer, kåserier,omvisninger,
intervjuer lokalradioer..

Verv
Styremedlem OBK

Konsulentoppdrag
Utsmykking Bøler svømmehall 1982

Open on: Sunday

Address

Nøklesvingen 32, 0689 Oslo
Metreo Mortensrud ..Station Bøler

sites.google.com/site/solveygschafferer/sigerus