27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)


Partners
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Plot
Subjekt


Supported by
Adam Mickiewicz Institute
Arts Council Norway
City of Oslo, Agency for Cultural Affairs
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Draviczky, Agnes

Painter

Det å male betyr å forme ånden og troen til bilde som har sitt utspring i et menneskets hjerte. Men når et bilde står klart, er det ikke lengre kunstnerens personlige avtrykk. Det blir til en selvstendig realitet som ikke lengre handler om skaperens intensjon, men om en kontakt som oppstår mellom verket og tilskueren. Dette får uttrykk gjennom energien som materialiserer seg i spenningsfeltet mellom form og farge; det er denne energien som er bæreren av globale verdier. Kunstnerens oppgave er kun å avdekke og synliggjøre.

5
Couple
10
Embrace 2
1
fig 1
4b
Woman laying

CV

Utdannet som kunstmaler ved den Ungarske Høyskolen for Billedkunstnere (Magyar Képzömüvészeti Egyetem) i 2006. I hjemlandet sitt har hun vært medlem i Kunstnernes landsforening, og grunnlegger og aktivt medlem i flere kulturorganisasjoner frem til 2013, året da hun flyttet til Norge. Hun har siden 2002 deltatt på utstillinger og auksjoner, hovedsakelig i Ungarn, men blant hennes kunder fins det også en del internasjonale privatpersoner og bedrifter. Siden 2010 har hun stilt ut arbeider i Hellas, Athen.
Hun har jobbet mange år med abstrakt kunst men hun har nærmet seg det figurative igjen i det siste. Mest av alt jobber hun olje på tre. Hun har vært med på tre utstillinger i Oslo. (2015 januar Twisted Corner Galleri, individuell ; 2016 sommer – Galleri-A , gruppeutsilling, 2017 fra mai til november Telenor Center Fornebu , indiviuell)

Open on: Saturday

Address

Oslo Prosjektrom

Schweigaards gate 34A, 0192 Oslo
Politihuset bus 37, Grønland T-bane

www.agnesdraviczky.com