27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)


Partners
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Plot
Subjekt


Supported by
Adam Mickiewicz Institute
Arts Council Norway
City of Oslo, Agency for Cultural Affairs
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Brændsrød, Espen

Painting, Sculpture, Drawing

Mitt arbeid kan sies å bestå i materialundersøkelser innenfor maleriets utvidete virkefelt. Med startpunkt i bearbeidelser av maleriprosessers restmaterialer (avfall), og videre; ved også å inkorporere andre typer ‘sekundære’ materialer som f eks grå papp eller funnede elementer, har verk og utstillinger dreiet rundt utforskinger av koblinger mellom det to- og tredimensjonale – maleriet og dets avledninger. Arbeidet drives av en prosessorientert tilnærming. Mine arbeidsmetoder og verk har ofte referensielle berøringer med ‘reduktive’ praksiser fra 1960- og 70-tallet.

Member of NBK, LNM

Dsc 2557
Jpeg full 3806
Dsc 9888
Dsc 5693

Planned projects and exhibitions

2019 – Trafo Kunsthall, Asker
2019 – Sandefjord Kunstforening

CV

CV , Espen Brændsrød 2016

Espen Bergum Brændsrød, f 1969 (Sandefjord), Waldemar Thranesgate 68d, 0171 Oslo
tlf 46 94 62 94 e post: e.brend@online.no

Utdannelse : Asker Kunstskole 1989-91
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ( institutt for farge ) 1991-96

Separatutstillinger:
2016 Galleri Semmingsen, Tjuvholmen (Oslo)
2015 Landsforeningen Norske Malere , LNM (Oslo)
2013 Nordnorsk Kunstnersenter (Svolvær)
2013 Galleri Semmingsen, Trafo Kunsthall (Asker)
2012 Kunstnerforbundet (Oslo)
2010 Galler Semmingsen (Oslo)
2008 LNM (Oslo)
2006 Galleri Semmingsen (Oslo)
2004 Kunstnerforbundet (Oslo)
2004 Galler Åkern (Kongsberg)
2001 LNM (Oslo)

Kollektive og gruppeutstillinger (utvalg):
2016 EXPGO – Tegnebiennalen (Oslo)
2015 KPAs 65-års jubileum, Rådhusgalleriet (Oslo)
2014 Østlandsutstillingen (vandreutstilling: Hamar, Drammen, Fredrikstad),
“Røise, Karlstad og Brændsrød” – gruppeutstilling i Galleri Semmingsen (Tjuvholmen, Oslo)
2012 MOMBI – festival
2011 Kunstnerforbundet, “100”
2010 , 2005, 2004, 1995 Høstutstillingen,
Kunstnerforbundet
2009 Galleri Semmingsen (10 års jubileum)
2008 Flater, Galleri F15 (Moss)
2005 Galleri Brandstrup (Stavanger)
2003 Østlandsutstillingen,
“Plexi” Galleri J.M.S,
2002 “Tendenser” Galleri J.M.S (Oslo)

Stipend:
Statens Garanti-inntekt for kunstnere fra 2011
Vederlagstipend 1999, 00, 05,07,08,09,10
Ingrid Linbâck Langaard stipend 2005
Statens Materialstipend 2004
Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere (ett år) 2003
BKH Arbeidsstipend (ettårig) 2001
Statens Etableringsstipend 1996

Innkjøp:
Norges Bank
Utenriksdepartementet
Helse Midt-Norge (St. Olavs Hospital)
Vegdirektoratet
Kunst på Arbeidsplassen (KPA)
Eiendomsspar
Nordea
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Norsk Vekst

Utsmykking: 2009 Norges Ambassade (Brussel), 2010 Tjuvholmen KS (Oslo)

Open on: Sunday

Address

Kommandantboligen

Hovedøya, 0150 Oslo
Rådhusbrygge 4 Båt B

brendsrod.no