27 & 28 April 2019

Oslo Opens Reference group
Astrup Fearnley Museum for Moderne Art
Atelier Nord
Ekebergparken
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
The National Museum of Art, Archtecture and Design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Young Artists Society (UKS)


Partners
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Plot
Subjekt


Supported by
Adam Mickiewicz Institute
Arts Council Norway
City of Oslo, Agency for Cultural Affairs
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Karlsen, Åse

photografi, installation

Bakgrunn for prosjektet Fundaţia România
Vincent Lunges Institutt og Vincent Lunge Foundation.
Vincent Lunges Institutt er et skiftende nettverk av kunstnere som jobber med mange uttrykksformer; bl.a. musikk, teater, film, foto og tekst – eller billedkunst i et utvidet felt. Siden oppstarten tidlig på 90-tallet har Instituttet skapt ulike former for interdisiplinære samarbeidsprosjekter. Dette har resultert i en rekke utstillinger, nettbaserte arbeider, egne festivaler og arrangementer. Nettverket har først og fremst ekspandert gjennom dette samarbeidet, men også gjennom reiser og ved etablering av regionale avdelinger.

24282115 10159829453110790 554512617 n
Vincent Lunge Fundatia
Bilde
Macabaret

Planned projects and exhibitions

Søndag 22.04.18 Musikkfojaeen på Hausmania, i indre bakgård.

Macabaret Marionett.
Fra 13.00 er det visning av dukker som utstilling og vi spiller sangene i stykket mer som en konsert.
17.00 viser vi forestillingen Den magiske rosen. Mer en gjennomkjøring da forestillingen er under utarbeidelse.
Musikk og manus er utarbeidet av Macabaret Marionett og Kvintett.
Musikere og dukkeførere er Therese, Sebastian, Gunnar, Tor Idar og Kristin.
Dukker og scenografi er laget av Kristin Hovland.

Open on: Sunday

Address

Hausmanns gate 34, 0182 Oslo

www.facebook.com/groups/172958093287794/