Oslo Opens Referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Fotogalleriet / Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Med støtte fra
Oslo Kommune
Norsk Kulturråd
Utenriksdepartementet
Fritt Ord
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Norske Kunsthåndverkere

Aune, Merete Joelsen

Tegning, tekst, installasjon

Mitt kunstnerskap dreier seg om en undersøkelse av tid og rom. Jeg arbeider i hovedsak på papir med tegning eller tekst. Arbeidene begynner som todimensjonale serier, men sammenstilles ofte i en situasjon, det være seg en installasjon eller for eksempel en bok. Innholdsmessig er undersøkelsene preget av at jeg forsøker å begripe størrelser som «her» og «nå» via idébaserte omveier. Omveiene spenner fra mikro- til makromålestokk, og er for tiden preget av en eklektisk interesse for astronomiske fenomener og det ekspanderende universet. I dette perspektivet er mitt kunstneriske prosjekt en endeløs forskningsprosess, på leting etter stille og introspektive argumenter som kan si noe om forløp og forbindelser i det som omgir oss.

Medlem av NBK, UKS, TF

300 dpi sculptors studio detalj
The Sculptor's Studio (Pl. I & II) (2017), Pencil, colored pencil and acrylic on paper, 100 x 100 cm (each). Detail.
300 dpi sculptors studio
The Sculptor's Studio (Pl. I & II) (2017), Pencil, colored pencil and acrylic on paper, 100 x 100 cm (each). Installation view, House of Foundation, Moss, 2017
300 dpi head, heart, gravity
Head, Heart, Gravity (2017), Pencil, colored pencil and acrylic on paper, 150 x 180 cm. Detail.
300 dpihead, heart, gravity
Head, Heart, Gravity (2017), Pencil, colored pencil and acrylic on paper, 150 x 180 cm (each), Installation view, Cosmoscow, Moscow, 2017

CV

MERETE JOELSEN AUNE

f. 1984, Oslo
Bor og arbeider i Oslo

Utdanning:

2012-2014 Master of Arts, Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo
2009-2012 Bachelor of Arts, Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo
2007-2008 Årsstudium i Kunst og design, Høyskolen i Oslo
2004-2007 Bachelor i kunsthistorie og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Separatutstillinger:

2014 The Intimate Sufferings of a Musician, Window Box, Galleri Pushwagner
2014 Reading Time, MA Avgangsutstilling, Galleri BOA
2011 Samtaler uten tittel, Galleri Seilduken

Gruppeutstillinger:

2017 Cosmoscow, The Norway Focus Section, Moskva
2017 Concerning the Spiritual in Art, The Norwegian Institute at Athens, Athen
2017 Print Matters, Galleri Norske Grafikere
2017 Mazes, Nebulae, Sedimentations, House of Foundation, Moss
2016 EKPGO, Tegnebiennalen 2016, Oslo
2016 Tegnebiennalen 2016 “Skissen”, Tegnerforbundet
2016 Platons huskestue, Tegnerforbundet
2014 Knock Knock, Norsk Billedhuggerforening
2014 Avgangsutstilling MA, Kunsthøgskolen i Oslo
2013 En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker, Podium
2013 It’s a Girl, Akershus Kunstsenter
2012 Avgangsutstilling BA, Kunsthøgskolen i Oslo
2011 -Vi har ikke tid, sa bølgene, Søylegalleriet

Publikasjoner:

2017 Dikt publisert i The Inklings # 1, 1. årgang
2017 Cold Current, Contemporary Artists from Norway, Benetton Collection
2017 I Have Seen How the Universe Swallows, Artist’s book
2016 Utstillingskatalog, Tegnebiennalen 2016 “Skissen”
2015 Dikt publisert i Litteraturtidsskriftet Bøygen # 1
2015 Dikt publisert i Litteraturtidsskriftet ETTER # 3
2014 Du må ikke forveksle reservehjulet med fuglen, Artist’s book

Stipend:

2016 Stipend for kunstner i etableringsfasen, Oslo Kommune
2012 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, Statens kunstnerstipend

Annet:

2016 Tegneworkshop og selvpresentasjon, Kunsthøgskolen i Oslo
2016 Gjesteforeleser, Kunsthøgskolen i Oslo

Kontakt:

www.mereteaune.com
merete.j.aune(at)gmail(dot)com

Åpent på: Søndag

Adresse

Krumgata 7, 0170 Oslo
Sofies plass

www.mereteaune.com