Oslo Opens Referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Fotogalleriet / Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Med støtte fra
Oslo Kommune
Norsk Kulturråd
Utenriksdepartementet
Fritt Ord
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Norske Kunsthåndverkere

Engen Larsen, Simen

Tegning, kollasj, skulptur

Jeg leter etter og arkiverer fragmenter av fotografier fra trykksaker. Samlingen og det videre arbeidet tar utgangspunkt i spesielle klangbunner jeg vil undersøke. Ofte kombineres tegning og kollasjer. Jeg sampler bildematerialer for å fortelle noen parallelle historier i vår tid og å vise hvordan man stadig er nødt til å bryte opp en rekke forutinntagelser som man danner seg. Forutinntagelser som har sine røtter i hvordan hjernen søker mening i inntrykkene man blir utsatt for og fra mediers kontinuerlige produksjon av stereotypier. Det er også en måte å eksponere usikkerheten ved minner på. Det foranderlige ved minner og identitet, siden disse er nært knyttet.

Medlem av NNBK, NBK

Re dsc 0340
uten tittel - detalje fra installasjon. foto, plastfilm, speil, 2017 Outsider Art Gallery
Re dsc 0332
uten tittel - detalje fra installasjon/monter, objekter, blandede teknikker. 2017 Outsider Art Gallery
Re dsc 0333
uten tittel - detalje fra installasjon/monter, objekter, blandede teknikker. 2017 Outsider Art Gallery
Dsc 0363
uten tittel - detalje fra installasjon/monter, objekt, tegning, kollasj. 2017 Outsider Art Gallery

Planlagte prosjekter og utstillinger

gruppeutstilling galleri ANX april.

Åpent på: Lørdag

Adresse

Olaf Ryes plass

Olaf Ryes plass 2, 0552 Oslo
Olaf Ryes plass

www.simenengenlarsen.com