Oslo Opens Referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Fotogalleriet / Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkuntnere/SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Med støtte fra
Oslo Kommune
Norsk Kulturråd
Utenriksdepartementet
Fritt Ord
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Norske Kunsthåndverkere

karlsen, åse

fotografi, installasjon

Bakgrunn for prosjektet Fundaţia România
Vincent Lunges Institutt og Vincent Lunge Foundation.
Vincent Lunges Institutt er et skiftende nettverk av kunstnere som jobber med mange uttrykksformer; bl.a. musikk, teater, film, foto og tekst – eller billedkunst i et utvidet felt. Siden oppstarten tidlig på 90-tallet har Instituttet skapt ulike former for interdisiplinære samarbeidsprosjekter. Dette har resultert i en rekke utstillinger, nettbaserte arbeider, egne festivaler og arrangementer. Nettverket har først og fremst ekspandert gjennom dette samarbeidet, men også gjennom reiser og ved etablering av regionale avdelinger.

24282115 10159829453110790 554512617 n
Vincent Lunge Fundatia
Åpent på: Søndag

Adresse

Hausmannsgate 34, 0182 Oslo

www.facebook.com/groups/172958093287794/